số thập phân lớp 5

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: số thập phân lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Đọc những phân số thập phân và số thập phân bên trên những vạch của tia số:

Phương pháp giải:

Dựa vô cơ hội phát âm mẫu:

0,1 phát âm là: không phẩy một     ;              0,01 phát âm là: không phẩy ko một.

Các số thập phân không giống phát âm tương tự động.

Lời giải chi tiết:

Ta phát âm theo lần lượt kể từ trái ngược sang trọng phải:

a) Một phần chục (không phẩy một)

Hai phần chục (không phẩy hai)

Ba phần chục (không phẩy ba)

............................................

Tám phần chục (không phẩy tám)

Chín phần chục (không phẩy chín)

b)

Một tỷ lệ (không phẩy ko một )

Hai tỷ lệ (không phẩy ko hai)

...............................................

Tám tỷ lệ (không phẩy ko tám)

Chín tỷ lệ (không phẩy ko chín).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Viết số thập phân tương thích vô địa điểm chấm (theo mẫu)

a) 7dm =\(\dfrac{7}{10}\)m = 0,7m                                 

5dm =\(\dfrac{5}{10}\)m = ... m                                           

2mm = \(\dfrac{2}{1000}\)m = ... m                                      

4g = \(\dfrac{4}{1000}\)kg = ... kg                                        

 b) 9cm =\(\dfrac{9}{100}\)m = 0,09m

    3cm = \(\dfrac{3}{100}\)m = ... m

    8mm =\(\dfrac{8}{1000}\)m = ... m

    6g =\(\dfrac{6}{1000}\)kg = ... kg

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ khuôn mẫu và thực hiện tương tự động với những câu không giống.

Lời giải chi tiết:

a) 7dm =\(\dfrac{7}{10}\)m = 0,7m                                 

5dm =\(\dfrac{5}{10}\)m = 0,5m                                           

2mm = \(\dfrac{2}{1000}\)m = 0,002m                                 

4g = \(\dfrac{4}{1000}\)kg = 0,004kg                                    

b) 9cm =\(\dfrac{9}{100}\)m = 0,09m

   3cm = \(\dfrac{3}{100}\)m = 0,03m

   8mm = \(\dfrac{8}{1000}\)m = 0,008m

  6g = \(\dfrac{6}{1000}\)kg = 0,006kg

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số thập phân và số thập phân tương thích vô địa điểm trống rỗng (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Xem thêm: đừng có tỏ tình với tôi mà

Quan sát ví dụ khuôn mẫu và thực hiện tương tự động với những câu sau.

Lời giải chi tiết: