sổ kết quả chấm nét

Bạn đang xem: sổ kết quả chấm nét

Chủ nhật ngày 17-03-2024

Ký tự

16HG-2HG-5HG-4HG-8HG-20HG-6HG-11HG

Đặc biệtGiải nhấtGiải nhìGiải ba

27209

38005

89679

63829

34307

28483

Giải tưGiải nămGiải sáuGiải bảy
ĐầuLô tô
001; 02; 05; 07; 09;
111;
220; 23; 25; 29;
330; 30; 39;
4
550; 52; 54; 57; 59;
661; 64; 64;
779;
883; 83;
990; 94; 99;

Thứ bảy ngày 16-03-2024

Ký tự

20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF

Xem thêm: người theo đuổi ánh sáng truyện

Đặc biệtGiải nhấtGiải nhìGiải ba

41197

48183

30209

40650

38977

31619

Giải tưGiải nămGiải sáuGiải bảy
ĐầuLô tô
004; 09;
113; 15; 19;
220; 25; 26; 26; 27;
334;
442; 46; 49;
550; 58;
662; 67;
770; 74; 77; 79;
883; 83; 84;
992; 97;

Thứ sáu ngày 15-03-2024

Ký tự

15HE-13HE-12HE-19HE-7HE-20HE-4HE-6HE

Đặc biệtGiải nhấtGiải nhìGiải baGiải tưGiải nămGiải sáuGiải bảy
ĐầuLô tô
000; 02; 09;
1
225; 26;
332; 34; 35; 39;
441; 49;
551; 54; 57; 59;
661; 66;
772; 76; 79;
881; 84; 85; 85;
991; 94; 99;