sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, thầy giáo và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập phù hợp những số hữu tỉ.
Bài 2. Các phép tắc tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một vài hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc vệt ngoặc và quy tắc trả vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài tập luyện cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhì số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một vài thực.
Bài 3. Làm tròn xoe số và ước tính sản phẩm.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Tính chỉ số review thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài tập luyện cuối chương 2.

Xem thêm: chuyện kể hoa lưu ly thuyết minh

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Các việc về đo lường và cấp hình.
Bài tập luyện cuối chương 3.

Xem thêm: kết quả v league

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm quan trọng.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 4. Định lí và minh chứng một lăm le lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song và đo góc bởi vì ứng dụng GeoGebra.
Bài tập luyện cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu đồ dùng hình quạt tròn xoe.
Bài 3. Biểu đồ dùng đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Dùng biểu đồ dùng nhằm phân tách sản phẩm học hành môn Toán của lớp.
Bài tập luyện cuối chương 5.
Bảng lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]