quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nằm trong chuỗi bài học kinh nghiệm các thì nhập giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản tuy nhiên bất kể người nào cũng rất cần phải nắm rõ để sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chãi. Bài học tập thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu cụ thể về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé!

Bạn đang xem: quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) là thì người sử dụng để diễn tả một hành động đang được và đang được xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên kết giục trước một hành vi khác, hành vi này cũng kết giục nhập quá khứ. Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục tế bào mô tả tính đúng mực của những hành vi đang được xẩy ra.

Ví dụ thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Câu khẳng định

Công thức

S + had + been + V-ing

Ví dụ

- I had been jogging for 2 hours before it rained. (Tôi triển khai cỗ được 2 giờ đồng hồ trước lúc trời sập mưa.)

- They had been playing chess before the quarrel. (Họ đang được đùa cờ trước lúc tranh cãi.)

*Chú ý: "been" luôn luôn đứng sau "had".

2. Câu phủ định

Công thức

S + had + not + been + V-ing

Chú ý

(Viết tắt)

had not = hadn’t

Ví dụ

- I hadn't been doing my homework until my teacher reminded bầm. (Tôi đang không thực hiện bài bác tập dượt về mái ấm cho tới khi nhà giáo của tôi nhắc nhở.)

- She hadn't been playing sports for 2 months due to tát a leg injury. (Cô ấy đang không đùa thể thao nhập 2 mon trước tê liệt do một gặp chấn thương ở chân.)

*Chú ý: Ta chỉ việc thêm thắt "not" tức thì sau trợ động kể từ "had" và hoàn toàn có thể viết lách "had not" trở nên "hadn't".

3. Câu ngờ vực vấn

Câu ngờ vực vấn dùng trợ động kể từ (Câu chất vấn Yes/ No)

Công thức

Q: Had + S + been + V-ing?

A: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ

- Had they been playing sports before I get home? (Họ đem đùa thể thao trước lúc tôi về mái ấm không?)

- Had you been going somewhere before returning home? (Có nên các bạn đang được đi loanh quanh đâu đó trước lúc về nhà?)

 Câu ngờ vực vấn dùng kể từ chất vấn chính thức bởi vì Wh-

Công thức

Wh- + had + S + been + V-ing?

Ví dụ

What had you been doing for 1 hour before you went to tát sleep last night? (Bạn đã trải gì nhập xuyên suốt 1 giờ trước lúc lên đường ngủ tối qua?)

Cách người sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Diễn mô tả một hành vi đang được chính thức nhập quá khứ, xẩy ra liên tiếp kéo dãn dài nhập một khoảng tầm thời hạn, và kết giục bên trên 1 thời điểm rõ ràng nhập quá khứ.

Ví dụ: I had been doing my homework from the morning to tát noon yesterday. (Tôi đã trải bài bác tập dượt liên tiếp kể từ sáng sủa cho tới trưa ngày trong ngày hôm qua.) 

Sự việc “làm bài bác tập” chính thức kể từ “sáng hôm qua”, kéo dãn dài cho tới “trưa hôm qua” thì kết giục. → Toàn cỗ quy trình ra mắt nhập quá khứ.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tiếp cho tới khi mang 1 hành vi không giống nhập quá khứ chen vào

Ví dụ: I had been playing games until my brother asked bầm to tát go to tát the market. (Tôi đang được chơi trò giải trí cho tới khi anh trai tôi rủ tôi lên đường chợ.)

Hành động "chơi game" đang được ra mắt cho tới khi đem hành vi "đi chợ" chen nhập.

- Diễn mô tả sản phẩm tự một hành vi phát sinh nhập quá khứ

Ví dụ: John was sánh tired because he had been working all day long. (John rất rất mệt mỏi vì như thế anh ấy đang được thao tác liên tiếp một ngày dài.)

"mệt" là sản phẩm của hành vi "làm việc cả ngày". Việc John cảm nhận thấy “mệt” xẩy ra sau vụ việc "làm việc cả ngày" → “was sánh tired” được dùng ở thì quá khứ đơn, còn “had been working” được dùng ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

- Diễn mô tả một hành vi xẩy ra liên tiếp trước 1 mốc thời hạn rõ ràng nhập quá khứ

Ví dụ: I had been walking for 2 hours by 8p.m last night. (Tôi đang được quốc bộ được 2 giờ đồng hồ tính cho tới 8 giờ tối qua chuyện.)

Hành động "đi bộ" được tiến hành trước một mốc thời khắc rõ ràng là "8 giờ tối".

Lưu ý:

Thì Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục hoàn toàn có thể dùng câu ĐK loại III nhằm thao diễn mô tả một vụ việc không tồn tại thiệt nhập quá khứ và giả thiết sản phẩm nế như đó xẩy ra.

Ví dụ: If I had been paying more attention in the classroom, I would have passed the test. (Nếu khi tê liệt tôi triệu tập rộng lớn nhập lớp học tập, tôi đang được hoàn toàn có thể qua chuyện được bài bác ganh đua.)

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, tự IELTS Fighter biên soạn, đem đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 khả năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua chuyện phía trên ĐK nhận nhé: https://quatang.kinhtedanang.edu.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Dấu hiệu nhận biết

Thì Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục hoàn toàn có thể được nhận thấy qua chuyện một vài tín hiệu như sau:

- until then: cho tới khi đó

Ví dụ: Until then, I had been cooking. (Cho đến thời điểm tê liệt, tôi vẫn đang được nấu bếp.)

Xem thêm: trắc nghiệm địa 12 bài 7

- by the time: trước khi, nhập thời điểm

- by+ mốc thời gian: từ xưa cho tới khi đó

Ví dụ: By the time my mom arrived, I had been watching TV. (Trước khi u về, tôi vẫn đang được coi TV.)

- prior to tát that time: thời khắc trước đó

Ví dụ: Prior to tát that time, the situation had always been under control. (Trước thời gian đó, tình hình vẫn luôn luôn nằm trong tầm trấn áp.

Bài tập dượt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Exercise 1. Cho dạng trúng của động kể từ nhập ngoặc.

1.I (work) ……………………………….. all day, sánh I didn't want to tát go out.

2.She (sleep) ……………………………….. for ten hours when I woke her up.

3.They (live) ……………………………….. in Beijing for three years when he lost his job.

4.By the time we met, he (work) ……………………………….. at that company for six months.

5.We (eat) ……………………………….. all day, sánh we were full.

6.He was red in the face because he (run) ………………………………..

7.It (rain) ……………………………….. and the road was covered in water.

8.I was really tired because I (study) ………………………………..

9.We (date) ……………………………….. three years before we got married.

10.It (snow) ……………………………….. for three days.

Exercise 2. Cho dạng trúng của động kể từ nhập ngoặc.

1.We (sleep) ……………………………….. for 12 hours when he woke us up.

2.They (wait) ……………………………….. at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

3.By 9 p.m yesterday, we (chat) ……………………………….. for two hours.

4.I (not/walk) ……………………………….. for a long time when the tốc độ walking contest was organized.

5.How long (learn/she) ……………………………….. English before she went to tát London?

6.Frank caught the flu because he (sing) ……………………………….. in the rain for too long.

7.He (drive) ……………………………….. for less than vãn an hour by the time his xế hộp ran out of petrol.

8.They were very tired in the evening because they (help) ……………………………….. on the farm all day.

9.I (not/work) ……………………………….. all day; sánh I wasn't tired and went to tát the disco at night.

10.They (cycle) ……………………………….. all day sánh their legs were sore in the evening.

Hãy kiểm tra đáp án nhé:

Ex1:

1. had been working

2. had been sleeping

3. had been living

4. had been working

5. had been eating

6. had been running

7. had been raining

8. had been studying

9. had been dating

10. had been snowing

Ex2:

1. had been sleeping

2. had been waiting

3. had been chatting

4. had not been walking

5. had she been learning

6. had been walking

7. had been driving

8. had been helping

Xem thêm: cách chụp màn hình iphone xs max

9. had not been working

10. had been cycling

Thế là tất cả chúng ta đang được học tập và luyện hoàn thành về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn rồi, chúng ta còn vướng mắc gì, hãy cmt thêm thắt bên dưới nhằm IELTS Fighter trả lời nha.