nghị định 81/2021

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản phù hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: điểm đối xứng là gì

Xem thêm: cách tính điểm trung bình học kỳ

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Nghị quyết định 81/2021/NĐ-CP
 • Nghị quyết định 81/2021/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày với hiệu lực: 15/10/2021

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT