nghị định 112/2020

Chính phủ phát hành Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP quy tấp tểnh xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức. Sau đó là loạt tham khảo thêm cho tới việc kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức.

 • Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức Ban hành: 18/09/2020 | Cập nhật: 21/09/2020
 • Nghị tấp tểnh 35/2005/NĐ-CP về sự xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức Ban hành: 17/03/2005 | Cập nhật: 07/12/2012
 • Nghị tấp tểnh 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị xã Ban hành: 05/12/2011 | Cập nhật: 08/12/2011
 • Nghị tấp tểnh 27/2012/NĐ-CP quy tấp tểnh về xử lý kỷ luật viên chức và trách móc nhiệm bồi thông thường, trả trả của viên chức Ban hành: 06/04/2012 | Cập nhật: 11/04/2012
 • Nghị tấp tểnh 71/2023/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức Ban hành: 20/09/2023 | Cập nhật: 21/09/2023
 • Nghị tấp tểnh 34/2011/NĐ-CP quy tấp tểnh về xử lý kỷ luật so với công chức Ban hành: 17/05/2011 | Cập nhật: 20/05/2011
 • Cán cỗ, công chức, viên chức thất lạc chức ngay lập tức nếu như phạm những lỗi sau 08:20 | 24/09/2020
 • Cách chức là 1 trong trong số mẫu mã xử lý kỷ luật vận dụng so với cán bộ; công chức lưu giữ dịch vụ chỉ dẫn, cai quản lý; viên chức vận hành vi phạm.
 • Công chức, viên chức bị buộc nghỉ việc sẽ không còn được trợ cấp cho nghỉ việc 15:00 | 23/09/2020
 • Theo quy tấp tểnh bên trên Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP thì công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc nghỉ việc thì ko thừa hưởng cơ chế nghỉ việc.
 • Chậm tăng lương bổng cán cỗ, công chức, VC giắt những lỗi sau kể từ 20/9/2020 14:00 | 22/09/2020
 • Cán cỗ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hoàn toàn có thể bị kéo dãn dài thời hạn nâng lương bổng 03 mon, 06 mon hoặc thậm chí là là 01 năm.
 • Lương công chức tiếp tục tách ngay lập tức nếu như phạm những lỗi sau kể từ 20/9/2020 09:14 | 22/09/2020
 • Theo Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP , mẫu mã kỷ luật hạ bậc lương bổng vận dụng so với công chức ko lưu giữ dịch vụ chỉ dẫn, vận hành nằm trong 01 trong số tình huống sau đây:
 • Công chức là chỉ dẫn, vận hành không hề bị kỷ luật hạ bậc lương bổng 08:43 | 22/09/2020
 • Ngày 18/9/2020, nhà nước phát hành Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức.
 • Đã đem Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, VC 17:21 | 21/09/2020
 • Chính phủ phát hành Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức.