muốn tính chiều dài hình chữ nhật

Công thức tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết được chu vi, đấy là dạng toán khá phổ cập đòi hỏi tính chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn lúc biết chu vi

Công thức tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết được chu vi

Theo sách giáo khoa, chu vi hình chữ nhật tiếp tục vì chưng tổng chiều nhiều năm với chiều rộng lớn nằm trong lại, tiếp sau đó lấy nhân tổng ấy với nhì. 

Bạn đang xem: muốn tính chiều dài hình chữ nhật

Suy ra sức thức tính chu vi hình chữ nhật như sau: 

P = ( a + b ) x 2

Trong đó:

  • P là chu vi của hình chữ nhật
  • a là chiều rộng lớn hình chữ nhật
  • b là chiều nhiều năm hình chữ nhật

Từ công thức bên trên tao rất có thể đơn giản và dễ dàng suy ra sức thức tính chiều nhiều năm hình chữ như lúc biết chu vi bằng phương pháp sau:

Với P.. = ( a + b ) x 2

=> a + b = P/2 

=> b = P/2 - a

Vậy công thức tính chiều nhiều năm hình chữ nhật tiếp tục vì chưng chu vi của chính nó phân tách cho tới nhì rồi trừ lên đường chiều rộng lớn. 

  • Công thức: b = P/2 - a

Ví dụ: Nhà các bạn Nga ý định sẽ xây dựng một chiếc Sảnh nhỏ hình chữ nhật trước mái ấm nhằm 2 u Nga rất có thể tự do thoải mái sung sướng nghịch tặc từng chiều. Thầy Nga nhờ Nga tính canh ty chiều nhiều năm của Sảnh và cho tới Nga biết Sảnh đem chu vi là 30m, chiều rộng lớn là 5m. Hỏi chiều nhiều năm của Sảnh mái ấm Nga là từng nào mét?

Giải: 

Áp dụng công thức phía bên trên tao đem chiều nhiều năm Sảnh mái ấm Nga là:

b = P/2 -a = 30/2 - 5 = 10m

Vậy chiều nhiều năm Sảnh mái ấm Nga sẽ xây dựng là 10m

Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật Lúc đề cho tới chu vi và chiều dài

Tương tự động với phương pháp tính chiều nhiều năm, nhằm tính chiều rộng lớn hình chữ nhật tao đem công thức như sau:

Với P.. = ( a + b ) x 2

=> a = P/2 - b

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật tiếp tục vì chưng chu vi của chính nó phân tách cho tới nhì rồi trừ lên đường chiều nhiều năm.

  • Công thức: a = P/2 - b

Ví dụ: Quý Khách Thu mong muốn tặng u một tấm thiệp hình chữ nhật nhân Ngày của Mẹ. hiểu chu vi tấm thiệp là 40cm, chiều nhiều năm là 8cm. Hỏi chiều rộng lớn tấm thiệp của người sử dụng Thu là từng nào centimet?

Giải: 

Áp dụng công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật phía trên tao tính được chiều rộng lớn tấm thiệp là:

a = P/2 - b = 40/2 - 8 = 12cm

Vậy chiều rộng lớn tấm thiệp của người sử dụng Thu là 12 centimet.

Xem thêm: thuyết minh về một phương pháp cách làm

Công thức tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết được diện tích

Để tính chiều nhiều năm (hoặc chiều rộng) lúc biết được diện tích S và chiều rộng lớn (hoặc chiều dài) tao đem công thức như sau:

Với S = a x b => a = S/b 

hoặc => b = S/a

Trong đó:

  • S là diện tích S hình chữ nhật
  • a là chiều rộng lớn hình chữ nhật
  • b là chiều nhiều năm hình chữ nhật

Ví dụ: Một miếng vườn hình chữ nhật đem diện tích S đo được là 36m2, chiều nhiều năm là 4m. Hỏi chiều rộng lớn của miếng vườn ấy là bao nhiêu?

Áp dụng công thức bên trên tao tính được chiều rộng lớn miếng vườn bằng:

a = S/b = 36/4 = 9m

Vậy miếng vườn đem chiều rộng lớn là 9m.

Bài tập dượt 1: Cô giáo của Nam trả cả lớp một bài xích như sau: cho 1 hình chữ nhật đem chu vi là 54cm, cô đo được chiều rộng lớn của chính nó là 19cm. Cô đòi hỏi cả lớp hãy mò mẫm đi ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật ấy kể từ những fake thiết cô đã lấy.

Giải:

Ta đem công thức chu vi hình chữ nhật: P.. = ( a +b ) x 2 

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

a + b = P/2 = 54/2 = 27cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 

b = 27 - a = 27 - 19 = 8cm

Vậy hình chữ nhật cô trả đem chiều nhiều năm là 8cm

Bài tập dượt 2: Một dân cày đang được toan xây một chiếc chuồng gà hình chữ nhật, biết diện tích S chuồng gà là 50m2, chiều nhiều năm là 5m. Hỏi chiều rộng lớn của chuồng gà vì chưng từng nào mét?

Giải:

Với công thức tính diện tích S hình chữ nhật: S = a x b, tao có:

Chiều rộng lớn của chuồng gà là:

Xem thêm: cách chèn video vào powerpoint

a = S/b = 50/5 = 10m

Vậy chuồng gà đem chiều rộng lớn là 10m

Trên đấy là những công thức tính chiều nhiều năm hình chữ nhật và chiều rộng lớn hình chữ nhật cùng theo với ví dụ và bài xích tập dượt kèm theo. Mong rằng những bạn đã sở hữu thể tóm được thực chất của yếu tố và thỏa sức tự tin rộng lớn Lúc thực hiện bài xích bên trên lớp. Hy vọng qua quýt bài xích hiểu này chúng ta đang được nắm vững công thức tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật Lúc đang được biết chu vi hoặc diện tích S cho tới trước.