luyện tập toán lớp 4

Chương 1: Số tự động nhiên-Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Chương 2: Bốn quy tắc tính với những số đương nhiên. Hình học

Chương 3: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành