luật xây dựng số 50/2014/qh13

* Cơ quan ban hành: Quốc hội.

* Ngày ban hành: 17/6/2020.

Bạn đang xem: luật xây dựng số 50/2014/qh13

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021.

* Văn phiên bản bị sửa thay đổi, bổ sung: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã và đang được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều bám theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

* Nội dung chính: 

Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Xây dựng năm 2020 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã và đang được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

Một số nội dung mới nổi trội của Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Xây dựng năm 2020:

* Bổ sung công trình xây dựng được miễn giấy má phép tắc xây đắp (Khoản 30 Điều 1):

- Công trình lăng xê ko thuộc đối tượng cần cấp phép xây đắp bám theo quy toan của pháp lý về lăng xê.

- Công trình hạ tầng chuyên môn viễn thông thụ động bám theo quy toan của nhà nước.

* Thời gian cấp giấy má phép tắc được tinh giảm 10 ngày (điểm b khoản 36 Điều 1):

Kể từ thời điểm ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức, cơ quan với thẩm quyền cấp phép xây đắp cần kiểm tra làm hồ sơ nhằm cung cấp giấy má phép trong thời hạn trăng tròn ngày, bao hàm cả giấy má phép tắc xây đắp với thời hạn, giấy má phép xây dựng kiểm soát và điều chỉnh, giấy má phép tắc di chuyển (rút ngắn ngủn 10 ngày đối với quy định Luật Xây dựng năm 2014).

Lưu ý: Thời gian cấp giấy má phép xây dựng ngôi nhà ở riêng lẻ vẫn không thay đổi là 15 ngày.

* Bỏ quy toan về đầy đủ vốn liếng khi khởi công xây đắp (Khoản 39 Điều 1):

Bổ sung ĐK khởi công xây dựng công trình. Theo bại, không hề quy toan ĐK về sắp xếp đầy đủ vốn liếng bám theo tiến bộ độ xây dựng công trình: Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Xây dựng năm 2020 quy toan việc khởi công xây dựng công trình cần đảm bảo an toàn những ĐK sau:

- Có mặt phẳng xây đắp nhằm bàn giao toàn cỗ hoặc từng phần bám theo tiến trình xây đắp.

- Có giấy má phép tắc xây đắp so với công trình cần với giấy má phép tắc.

- Có design phiên bản vẽ tiến hành của hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng khởi công đã và đang được phê duyệt.

- Chủ góp vốn đầu tư đã ký kết ăn ý đồng với nhà thầu tiến hành những hoạt động và sinh hoạt xây đắp tương quan cho tới công trình xây dựng được khởi công theo quy toan của pháp lý.

- Có phương án đảm bảo an toàn an toàn và tin cậy, bảo vệ môi trường thiên nhiên vô quy trình tiến hành xây đắp.

Xem thêm: tử vi tuổi bính dần năm 2022 nữ mạng

- Chủ góp vốn đầu tư đang được gửi thông tin về ngày khởi công xây đắp cho tới ban ngành quản lý và vận hành Nhà nước về xây đắp bên trên địa phương trước thời gian khởi công xây đắp tối thiểu là 03 ngày thao tác.

* Một số dự án công trình cần review tác dụng môi trường thiên nhiên (Khoản 11 Điều 1):

Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Xây dựng năm 2020 bổ sung quy toan review sơ cỗ tác dụng môi trường thiên nhiên khi lập dự án công trình góp vốn đầu tư xây đắp. Những loại dự án công trình cần review sơ cỗ tác dụng môi trường thiên nhiên gồm:

- Dự án cần thiết vương quốc, dự án nhóm A dùng vốn liếng góp vốn đầu tư công.

- Dự án PPP bám theo quy toan của pháp luật về góp vốn đầu tư bám theo cách thức đối tác chiến lược công tư.

- Dự án nằm trong thẩm quyền chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng tá nhà nước bám theo quy toan của Luật Đầu tư.

Lưu ý: Nhà ở riêng biệt lẻ của hộ gia đình, cá thể khi xây đắp ko phải khởi tạo Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi đua góp vốn đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế tài chính - chuyên môn góp vốn đầu tư xây đắp.

* Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh được cấp phép mang lại công trình cấp quan trọng (điểm c khoản 36 Điều 1):

 Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Xây dựng năm 2020 quy định Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh với thẩm quyền cấp phép xây đắp đối với công trình cung cấp quan trọng thay cho Sở Xây dựng như quy toan trước đó, cụ thể:

- Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh với thẩm quyền cấp giấy phép tắc xây đắp so với công trình xây dựng cần với giấy má phép tắc xây đắp bên trên địa bàn tỉnh, trừ công trình xây dựng cung cấp III, cung cấp IV và nhà tại riêng biệt lẻ.

- Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh được phân cung cấp, ủy quyền cấp phép xây đắp mang lại Sở Xây dựng, Ban quản lý và vận hành khu vực công nghiệp, khu chế xuất, khu vực technology cao, khu vực kinh tế tài chính, Ủy Ban Nhân Dân cung cấp thị xã.

Lưu ý: Thẩm quyền của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh về việc cấp phép xây đắp so với công trình xây dựng cung cấp quan trọng có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 15/8/2020.

* Thủ tục hành chính: 01 thủ tục

Cấp giấy phép tắc xây đắp so với công trình xây dựng xây đắp cung cấp quan trọng.

* Trách nhiệm tiến hành của địa phương:  

Xem thêm: zalo đã nhận là xem chưa

- Trách nhiệm xây đắp thể chế: Không quy toan thẳng.

- Trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh: Không quy toan trực tiếp.

- Cơ quan tiền tham lam mưu: Sở Xây dựng.