icon bàn tay trái tim

Copy / Paste

Nhấp nhập hình tượng nhằm sao chép nhập clipboard ▼

Xem thêm: tìm bạn bốn phương u50

Bạn đang xem: icon bàn tay trái tim

Nghĩa là gì

Applebàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo
GoogleN/A
TwitterBàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo
Unicodebàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo
Từ đồng nghĩabúng tay, chi phí, gia tài, trái ngược tim, tình thương yêu và vướng tiền
Chuyên mụcMặt mỉm cười & Mọi người | ngón tay một phần
ThẻBiểu tượng xúc cảm tay | Biểu tượng xúc cảm trái ngược tim

Hình ảnh

Bàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo cánh biểu tượng

emoji unicode nghĩa là gì Màu domain authority nhiều dạng
🫰 1FAF0 bàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo 🫰🏻 🫰🏼 🫰🏽 🫰🏾 🫰🏿