hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,448

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

D. Phân đôi

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko đích với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định ấn định về mặt mũi DT qua quýt những  thế hệ cơ thể

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập thời hạn ngắn

D. Có tài năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ một vừa hai phải với ở động vật hoang dã ko xương sinh sống một vừa hai phải ở động vật hoang dã với xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ bởi kiểu dáng phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ bởi kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt đại dương sinh đẻ bởi kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng biến chuyển hình sinh đẻ bởi phân đôi

(5) loài kiến sinh đẻ bởi phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ bởi kiểu dáng trinh tiết sinh

Tính đích (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: mãi là anh em meme

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên như thể hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thích tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh đi ra nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thích tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thích tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh đi ra duy nhất thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân thích tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính gặp gỡ ở?

A. hầu hết loại động vật hoang dã với tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật với xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một trong những tế bào trứng tiếp tục lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở nên phôi rồi cải tiến và phát triển trở nên khung người mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng tiếp tục lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở nên phôi rồi cải tiến và phát triển trở nên khung người mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở nên phôi rồi cải tiến và phát triển trở nên khung người mới

Xem thêm: đăng ký tài khoản icloud

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cải tiến và phát triển trở nên phôi rồi cải tiến và phát triển trở nên khung người mới