hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đối với những người học tập giờ Anh “thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” là thì khá thân thiện và thân thuộc, đa số bọn chúng được lặp lên đường tái diễn vô toàn bộ những bài bác giảng hoặc tiết học tập. Vì tỷ lệ dùng thông thường xuyên và là cơ hội mô tả dễ dàng nhất, tuy nhiên ko nên ai ai cũng đang được sử dụng thì đúng chuẩn. Hãy theo đuổi dõi nội dung bài viết sau đây của TOPICA Native nhằm xem thêm vớ tần tật về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Tất tần tật những thì vô giờ Anh
 • Thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp diễn

1. Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì? Present perfect continuous là gì?

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (thì Present perfect continuous) là thì biểu diễn mô tả vấn đề chính thức vô vượt lên trên khứ và kế tiếp ở lúc này rất có thể tiếp nối ở sau này vấn đề tiếp tục kết thúc giục tuy nhiên tác động sản phẩm còn ghi lại lúc này. 

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng Khi nào? Cùng xem thêm cách sử dụng và ví dụ rõ ràng sau đây nhé!

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn biểu diễn mô tả hành vi chính thức ở vượt lên trên khứ và còn đang được kế tiếp ở lúc này nhấn mạnh vấn đề tính liên tục 

Ex: 

She has been waiting for you all day – Cô ấy tiếp tục đợi chúng ta một ngày dài.

They have been travelling since last October. – Họ đã từng đi phượt kể từ thời điểm cuối tháng 10.

I’ve been decorating the house this summer. – Tôi tiếp tục đang được tô điểm căn nhà kể từ ngày hè.

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn biểu diễn mô tả hành vi tiếp tục kết thúc giục vô vượt lên trên khứ tuy nhiên tất cả chúng ta quan hoài cho tới sản phẩm cho tới hiện 

tại 

Ex:

She has been cooking since last night. – Cô ấy tiếp tục nấu nướng bữa ăn ngày qua.

Someone’s been eating my cookies. – Ai này đã ăn bánh cookies của tôi.

Lưu ý: 

Thì lúc này trả thành nhấn mạnh vấn đề sản phẩm của hành vi nhằm lại ở lúc này, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề sự tiếp nối của hành vi kéo dãn kể từ vượt lên trên khứ và còn kế tiếp cho tới hiện tại tại 

Ex:

I have witten six letters since morning. – Tôi tiếp tục viết lách 6 bước thư kể từ sáng sủa.

I have been writing six letters since morning. – Tôi tiếp tục và vẫn đang được viết lách 6 bước thư kể từ sáng sủa.

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến chạm “điểm loài kiến thức”, gom hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vã 5 chuyến.
Tăng kỹ năng tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức present perfect continuous (HTHTTD – present perfect continuous)

3.1. Thể khẳng định

S + have/has + been + V-ing

Ví dụ về hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở thể khẳng định:

 • I have been studying English for 5 years. – Tôi tiếp tục học tập Tiếng Anh được 5 năm.
 • We have been waiting here for over two hours! – Chúng tôi tiếp tục hóng ở trên đây rộng lớn nhì giờ đồng hồ đeo tay.
 • They have been talking for the last hour. – Họ tiếp tục rỉ tai kéo dãn cả giờ đồng hồ đeo tay.
 • She has been watching too much television lately. – Cô ấy tiếp tục coi rất nhiều TV.
 • He has been swimming for one hour. – Anh ấy tiếp tục tập bơi được một giờ.
 • It has been raining since last night. – Trời tiếp tục mưa suốt đêm ngày qua.

Lưu ý:

 • I/we/you/they + have
 • He/she/it + has

3.2. Thể phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing

Ex:

 • I haven’t been studying English for 5 years. – Tôi dường như không học tập giờ Anh được 5 năm.
 • We haven’t been waiting here for over two hours! – Chúng tôi dường như không hóng ở trên đây rộng lớn nhì giờ đồng hồ!

3.3. Thể nghi hoặc vấn

(WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Ex:

 • Have you been waiting here for two hours? Yes, I have

Bạn tiếp tục hóng 2 giờ đồng hồ? 

 • Has she been working at that company for three years? Yes, she has

Cô ấy tiếp tục thao tác ở doanh nghiệp được 3 năm?

 • What have you been doing for the last 30 minutes?

Bạn đã trải gì nửa tiếng trước?

 • I’ve been doing my homework.

Tôi đã trải bài bác luyện về căn nhà.

4. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Xem thêm: tiếng anh lớp 8 unit 8

Bảng sau đây tiếp tục nêu rõ rệt tín hiệu nhận thấy và ví dụ về hiện tại hoàn thành tiếp diễn cụ thể:

Trạng từ Vị trí cụm từ Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • for the whole + N (N chỉ thời gian)
Thường đứng cuối câu
 • Jimmy has been driving his siêu xe for the whole day.
  (Jimmy tiếp tục tài xế cả ngày rồi.)
 • People in the tiệc nhỏ have been singing for the whole night.
  (Những người vô buổi tiệc tiếp tục hát cả ban đêm ni rồi.)
 • for + N (quãng thời gian): vô khoảng
  (for months, for years,…)
 • since + N (mốc/điểm thời gian): kể từ khi
  (since he arrived, since July,…)
Đầu hoặc cuối câu
 • Since I came, he has been playing đoạn phim games.
  (Kể kể từ khi tôi cho tới, anh ấy vẫn đang được đùa năng lượng điện tử.)
 • My mother has been doing housework for 1 hour.
  (Mẹ tôi tiếp tục và đang được thao tác căn nhà được một giờ rồi.)
 • All + thời gian
  (all the morning, all the afternoon,…)
Thường đứng cuối câu
 • They have been working in the field all the morning.
  (Họ thao tác ngoài đồng cả buổi sớm.)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến chạm “điểm loài kiến thức”, gom hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vã 5 chuyến.
Tăng kỹ năng tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

5. Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này trả thành Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 

Thì lúc này hoàn thành xong nhấn mạnh vấn đề vào kết quả của hành vi.

 • I have visited Ha Noi 5 times.
  (Tôi từng lên đường thăm hỏi Hà Nội 5 chuyến.)

2. Được dùng vô một vài công thức sau:

 • I have studied English since 2005.
 • He has played volleyball for 6 years.
 • I have been to tát Da Lat twice this year.
 • I have never seen such a beautiful girl before.
 • She has just finished her homework.
 • She has already had dinner with her family.
 • He has not met his family recently.

3. Signal Words: Ever, never, just, already, recently, since, for

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vấn đề vào tính liên tục của hành vi.
 • I’ve been waiting for Kim all day.
  (Tôi tiếp tục đợi Kim một ngày dài ni.)

2. Được dùng vô một vài công thức sau:

 • I have been jogging all afternoon in the park.
 • I have been waiting to tát meet him all day long
 • I am so sánh tired. I have been searching for a new apartment all morning.
 • How long have you been playing the piano?
 • She has been teaching here for about 12 years

3. Signal Words: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

6. Các kiểu câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

7. Bài luyện thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Với những công thức nhưng mà TOPICA Native một vừa hai phải tổ hợp phía bên trên, hãy nằm trong áp dụng nhằm rèn luyện tức thì bài bác luyện sau nhé!

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – cơ hội dùng present perfect continuous

Bài 1: Hoàn trở nên những câu mặt mũi dưới

 1. It’s raining. The rain started two hours ago. It‘s been raining for two hours.
 2. We are waiting for the bus. We started waiting for trăng tròn minutes. We ….. for trăng tròn minutes.
 3. I’m learning Spanish. I started classes in December. I ….. since December.
 4. Mary is working in London. She started working there on 18 January. ……. since 18 January.
 5. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago. ……. for years.

Đáp án

 1. has been raining
 2. have been waiting
 3. have been learning Spanish
 4. she has been working there
 5. they’ve been going there

Bài 2: Hoàn vớ những câu sau phụ thuộc những kể từ khêu gợi ý cho tới sẵn

 1. We/ not/ want/ go/ because/ be/ play/ football
 2. Chingun/ be/ sleep/ hours/ so/ house/ quiet.
 3. He/ drink/ alcohol/ since/ we/ see/
 4. I/ do/ work/ whole/ day/ now/ be/ tired.
 5. She/ not/ see/ parents/ so sánh long/ because/ she/ busy.

Đáp án

 1. We don’t want to tát go out because We have been playing football.
 2. Chingun has been sleeping for hours, so sánh the house is very quiet.
 3. He has been drinking alcohol since we saw him.
 4. I have been doing my homework for the whole day, so sánh now I am tired.
 5. She has not been seeing her parents for so sánh long because she is extremely busy.

Bài 3: Đặt câu với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

1. You have just arrived to tát meet a boy who is waiting for you.
(you/wait/long)

→ _______________________________________________?

2. You meet an old friend in the street. His face and hands are really strange.
(what/to/do?)

→ _______________________________________________?

3. A friend of yours is now working in a drug store. You want to tát know how long.
(how long/you/work/there?)

→ _______________________________________________?

4. A friend tells you about her job – she is an accountant. You want to tát know how long.
(how long/you/work/accountant?)

→ _______________________________________________?

Đáp án

 1. Have you been waiting long?
 2. What have you been doing?
 3. How long have you been working there?
 4. How long have you been working as an accountant?

Bài 4: Đọc những trường hợp và hoàn thành xong những câu cho tới đích thị. Sử dụng những động kể từ vô ngoặc

Ví dụ: 

1. Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

 • He has been reading for two hours. (read)
 • He has read 53 pages so sánh far. (read)

2. Rachel is from nước Australia. She is traveling around Europe at the moment. She began her trip three months ago.

 • She __________________________________ for three months. (travel)
 •  __________________________________ six countries so sánh far. (visit)

3. Patrick is a tennis player. He began playing tennis when he was ten years old. This year he won the national championship again-for the fourth time.

 •  __________________________________ the national championship four times. (win)
 •  __________________________________ since he was ten. (play)

4. When they left college, Lisa and Sue started making films together. They still make films.

 • They __________________________________ films since they left college. (make)
 •  __________________________________ five films since they left college. (make)

Đáp án

2. She has been traveling
She has visited

3. He has won
He has been playing tennis

4. They have been making…
They have made…

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếp tục không thể khó khăn nếu như chúng ta nắm rõ cấu hình, mẫu mã, cơ hội dùng, và vết hiện tại của thì. Hãy hiểu kĩ những Note phía trên bài bác nhằm Khi gặp gỡ những tình huống đặc trưng vẫn thực hiện đích thị. Mong là bài bác về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này sẽ hỗ trợ chúng ta cầm cứng cáp thì present perfect continuous trong thâm tâm bàn tay và dùng đích thị trong số văn cảnh.

Các chúng ta cũng có thể xem thêm thêm thắt về bài bác luyện thì lúc này tiếp nối bên trên đây 

TOPICA Native cung ứng biện pháp học tập giờ Anh trực tuyến tương tác 2 chiều với nghề giáo phiên bản ngữ số 1 Khu vực Đông Nam Á, giúp đỡ bạn trình bày giờ Anh thuần thục chỉ với sau 6 mon kể từ số lượng 0.

Xem thêm: những game hay trên điện thoại

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến chạm “điểm loài kiến thức”, gom hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn vội vã 5 chuyến.
Tăng kỹ năng tiếp nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX