hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là nhị vô số 6 thì giờ Anh cơ phiên bản tuy nhiên người học tập giờ Anh rất cần phải cầm có thể. Hai thì này còn có ý nghĩa sâu sắc, cách sử dụng và cấu tạo không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống quan trọng làm cho lầm lẫn đằm thắm cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm mò mẫm đi ra điểm như là và không giống nhau đằm thắm bọn chúng vô nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK đua IELTS và lịch đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. So sánh ý nghĩa sâu sắc của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được đích thị ở hiện nay tại 
 • Thói thân quen mặt hàng ngày
 • Tên, tuổi tác, nghề nghiệp và công việc, nguồn gốc xuất xứ của những người, sự vật, hiện nay tượng
 • Cảm nghĩ về, sở trường, niềm tin cậy ở hiện nay tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian nói
 •  
 • Một hành vi, vụ việc đang được xẩy ra xung xung quanh thời gian nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát, một plan vẫn lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp chuồn tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời

Ex: Alex is Marie’s husband

Alex là ông xã của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel mến ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là 1 chưng sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi húp một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được gọi một cuốn sách đặc biệt cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa đặc biệt vĩ đại. 

Ex: I am flying vĩ đại Thủ đô New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn trình diễn mô tả một chân lý, một thực sự minh bạch, một thói thân quen ở lúc này, nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh xoay Mặt Trời”.

undefined

DOWNLOAD NGAY

Đăng Ký Thi IELTs Trên Máy Tính Ngay

Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ vĩ đại be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ vĩ đại be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ vĩ đại be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

công thức hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc của thì lúc này đơn được tạo thành 3 thể xác định, phủ lăm le và ngờ vấn

3. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn mô tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → quý khách thông thường xuyên rỉ tai riêng biệt vô lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ với tính kiến nghị, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

hiện bên trên đơn lúc này tiếp diễn

Thí sinh tránh việc bỏ dở những tín hiệu xác lập thì lúc này đơn, thì lúc này tiếp diễn

4. Cách phân tách động kể từ thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Chủ ngữThì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp nối với cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân tách động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn 

Trong câu xác định, nếu như công ty ngữ của thì lúc này đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko điểm được, tớ cần thiết thêm thắt đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết đốc bởi “o, x, sh, ch, sh, ss” thêm thắt đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết đốc bởi “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và thêm thắt đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ còn sót lại thêm thắt thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường phù hợp bất quy tắc: Ngoài những kể từ với quy tắc kể bên trên, với cùng 1 động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành gửi trở nên HAS. 

>>> Xem tức thì nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es vô thì lúc này đơn

4.2. Quy tắc phân tách động kể từ thì lúc này tiếp diễn 

Nếu như thì lúc này đơn với quy tắc thêm thắt e/es sau động kể từ thì thì lúc này tiếp nối với quy tắc thêm thắt -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết đốc bởi “e”, chúng ta quăng quật “e” và thêm thắt -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ một âm tiết, kết đốc bởi “nguyên âm + phụ âm”, chúng ta gấp rất nhiều lần phụ âm và thêm thắt - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, lập cập - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có khá nhiều âm tiết, kết đốc bởi phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ sở hữu được nhị ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, thêm thắt -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp rất nhiều lần phụ âm cuối, thêm thắt -ing. Ví dụ: Submit - submitting

  Xem thêm: cách thay đổi bản thân

(5) Đối với động kể từ kết đốc bởi đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và thêm thắt “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập dượt phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) vĩ đại school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) vĩ đại take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...ví loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh lơ one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take mạ vĩ đại the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đấy là tổ hợp kiến thức và kỹ năng về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết vẫn khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh và sẵn sàng chất lượng tốt cho những kỳ đua tới đây.

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023 hà nội

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ vật trí tuệ thì lúc này đơn

 • Cấu trúc và bài bác tập dượt thì lúc này đơn với động kể từ thường