hệ số lương giáo viên

Bảng lộc nhà giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 1.

Tăng lộc hạ tầng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2023 tiến hành tăng lộc hạ tầng được cán cỗ, công chức, viên chức lên nút 1,8 triệu đồng/tháng, tương tự tăng đôi mươi,8% đối với nút lộc hạ tầng hiện tại hành. Hiện ni, nút lộc hạ tầng đang được vận dụng là một,49 triệu đồng/tháng.

Bạn đang xem: hệ số lương giáo viên

Hiện ni lộc của nhà giáo được xem bám theo công thức: Tiền lộc = Hệ số lộc x Lương cơ sở

Bảng lộc Giáo viên Mầm non

Bảng lộc nhà giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 2.

 Bảng lộc Giáo viên Tiểu học

Bảng lộc nhà giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 3.

Bảng lộc Giáo viên Trung học tập sơ sở

Bảng lộc nhà giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 4.

Bảng lộc Giáo viên Trung học tập phổ thông

Bảng lộc nhà giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 5.

Tăng lộc hạ tầng mang đến 9 group đối tượng

Theo Nghị lăm le số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của nhà nước quy lăm le nút lộc hạ tầng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ thời điểm ngày 01/7/2023, vận dụng nút lộc hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng so với 9 group đối tượng người sử dụng. Người tận hưởng lộc, phụ cung cấp quy lăm le bên trên Nghị lăm le này bao gồm:

1. Cán cỗ, công chức kể từ Trung ương cho tới cung cấp thị xã quy lăm le bên trên khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán cỗ, công chức năm 2008 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Xem thêm: xin đừng chạm vào anh

2. Cán cỗ, công chức cung cấp xã quy lăm le bên trên khoản 3 Điều 4 Luật Cán cỗ, công chức năm 2008 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập bám theo quy lăm le bên trên Luật Viên chức năm 2010 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người thực hiện những việc làm bám theo chính sách thích hợp đồng làm việc quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 111/2022/NĐ-CP của nhà nước về thích hợp đồng so với một trong những loại việc làm nhập cơ sở hành chủ yếu và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong tình huống được vận dụng hoặc với thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng làm việc vận dụng xếp lộc bám theo Nghị lăm le số 204/2004/NĐ-CP của nhà nước về chính sách chi phí lộc so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người thao tác nhập tiêu chuẩn biên chế bên trên những hội được ngân sách sơn hà tương hỗ ngân sách đầu tư hoạt động và sinh hoạt bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 45/2010/NĐ-CP của nhà nước quy lăm le về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt và vận hành hội (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Nghị lăm le số 33/2012/NĐ-CP).

6. Sĩ quan tiền, quân nhân có trách nhiệm, hạ sĩ quan tiền, quân sĩ, người công nhân, viên chức quốc chống và làm việc thích hợp đồng nằm trong Quân team quần chúng VN.

Xem thêm: tạo mục lục tự đông trong word

7. Sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền tận hưởng lộc, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ nhiệm vụ, người công nhân công an và làm việc thích hợp đồng nằm trong Công an quần chúng.

8. Người thao tác nhập tổ chức triển khai cơ yếu hèn.

9. Người hoạt động và sinh hoạt ko thường xuyên trách cứ ở cung cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.