giải sách tiếng việt lớp 4

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt lớp 4

Nâng cấp cho gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin rất rất nhanh ko mong chờ.

Bạn đang xem: giải sách tiếng việt lớp 4

Mua tức thì Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Giải bài xích tập luyện SGK Tiếng Việt lớp 4 chỉ dẫn cụ thể điều giải theo đòi từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm theo đòi từng tuần cho những em học viên xem thêm, gia tăng khả năng biên soạn bài xích. Các bài xích giải hoặc, thú vị, cụ thể gom những em học viên học tập chất lượng tốt môn Tiếng việt sẵn sàng cho những bài xích ganh đua nhập năm học tập.

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt 4 tập luyện 1

Tuần 1: Thương người như thể thương thân

 • Tập gọi lớp 4: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Chính mô tả lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cấu tạo nên của tiếng
 • Kể chuyện lớp 4: Sự tích hồ nước Ba Bể
 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Mẹ ốm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế này là kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về kết cấu của tiếng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Nhân vật nhập truyện

Tuần 2: Thương người như thể thương thân

 • Tập gọi lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ớt (tiếp theo)
 • Soạn bài xích Chính mô tả lớp 4: Mười năm cõng chúng ta chuồn học
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn đọc
 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Truyện cổ nước mình

Tuần 3: Thương người như thể thương thân

 • Tập gọi lớp 4: Thư thăm hỏi bạn
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Cháu nghe mẩu truyện của bà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ đơn và kể từ phức
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 3: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn đọc
 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Người ăn xin
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kể lại điều thưa, ý suy nghĩ của nhân vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư

Tuần 4: Măng đâm chồi thẳng

 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Một người chủ yếu trực
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Truyện cổ nước bản thân, phân biệt r/d/gi, ân/âng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ ghép và kể từ láy
 • Kể chuyện lớp 4: Một thi sĩ chân chính
 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Tre Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cốt truyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về kể từ ghép và kể từ láy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất cốt truyện

Tuần 5: Măng đâm chồi thẳng

 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Soạn bài xích Chính mô tả lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 5: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn đọc
 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Gà Trống và Cáo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư (Bài đánh giá viết)
 • Văn kiểu mẫu lớp 4: Viết thư thăm hỏi động viên khích lệ bạn hữu, người thân trong gia đình với chuyện buồn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài xích văn kể chuyện

Tuần 6: Măng đâm chồi thẳng

 • Tập gọi lớp 4: Nỗi dằn lặt vặt của An-đrây-ca
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe ghi chép - Người ghi chép truyện thiệt thà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Danh kể từ công cộng và danh kể từ riêng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 6: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn đọc
 • Văn kiểu mẫu lớp 4: Kể một mẩu truyện về lòng tự động trọng nhưng mà em biết
 • Tập gọi lớp 4: Chị em tôi
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất đoạn văn kể chuyện

Tuần 7: Trên song cánh ước mơ

 • Tập gọi lớp 4: Trung thu độc lập
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Gà Trống và Cáo
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Kể chuyện lớp 4: Lời ước bên dưới trăng
 • Tập gọi lớp 4: Tại Vương quốc Tương Lai
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 7: Luyện tập luyện xây cất đoạn văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện cách tân và phát triển câu chuyện

Tuần 8: Trên song cánh ước mơ

 • Tập gọi lớp 4: Nếu bọn chúng bản thân với phép tắc lạ
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Trung thu độc lập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện vẫn nghe vẫn gọi về những ước mơ đẹp nhất hoặc những ước mơ viển vông phi lí
 • Tập gọi lớp 4: Đôi giầy tía tao màu sắc xanh
 • Kể lại mẩu truyện Đôi giầy tía tao blue color theo đòi điều của em
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện tập luyện cách tân và phát triển câu chuyện
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện tập luyện cách tân và phát triển mẩu truyện (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dấu ngoặc kép

Tuần 9: Trên song cánh ước mơ

 • Tập gọi lớp 4: Thưa chuyện với mẹ
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Thợ rèn
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ước mơ
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một ước mơ đẹp nhất của em hoặc của bạn hữu, người thân
 • Tập gọi lớp 4: Điều ước của vua Mi-đát
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 9: Luyện tập luyện cách tân và phát triển câu chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Động từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện trao thay đổi chủ ý với những người thân

Tuần 10: Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1

 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 11: Có chí thì nên

 • Tập gọi lớp 4: Ông Trạng thả diều
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Nếu bọn chúng bản thân với phép tắc lạ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về động từ
 • Kể chuyện lớp 4: Án Thư chân kì diệu
 • Tập gọi lớp 4: Có chí thì nên
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 11: Luyện tập luyện trao thay đổi chủ ý với những người thân
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Mở bài xích nhập bài xích văn kể chuyện

Tuần 12: Có chí thì nên

 • Tập gọi lớp 4: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Người chiến sỹ nhiều nghị lực
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Vẽ trứng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kết bài xích nhập bài xích văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 12: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 12: Bài đánh giá ghi chép (Kể chuyện)
 • Kể lại mẩu truyện “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi vị điều kể của một công ty tàu người Hoa hoặc người Pháp

Tuần 13: Có chí thì nên

 • Tập gọi lớp 4: Người dò la lối lên những vì thế sao
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Người dò la lối lên những vì thế sao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 13: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 13: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến, tham ô gia
 • Kể một mẩu truyện em được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc thể hiện tại lòng tin kiên trì, vượt lên trước khó
 • Tập gọi lớp 4: Văn hoặc chữ tốt
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu chất vấn và lốt chấm hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Ôn tập luyện văn kể chuyện

Tuần 14: Tiếng sáo diều

 • Tập gọi lớp 4: Chú Đất Nung
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - viết: Chiếc áo búp bê
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về câu hỏi
 • Kể chuyện lớp 4: Búp bê của ai
 • Tập gọi lớp 4: Chú Đất Nung (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dùng thắc mắc nhập mục tiêu khác
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế này là miêu tả?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo nên bài xích văn mô tả đồ dùng vật

Tuần 15: Tiếng sáo diều

 • Tập gọi lớp 4: Cánh diều tuổi hạc thơ
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Cánh diều tuổi hạc thơ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch ngợm - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 15: Kể chuyện vẫn nghe, vẫn đọc
 • Tập gọi lớp 4: Tuổi Ngựa
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện mô tả đồ dùng vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ phép tắc lịch thiệp khi để câu hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Quan sát đồ dùng vật

Tuần 16: Tiếng sáo diều

Xem thêm: khôi phục tính năng hẹn hò trên facebook

 • Tập gọi lớp 4: Kéo co
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Kéo co
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 16: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch ngợm - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4: Kể một mẩu truyện tương quan cho tới đồ dùng nghịch ngợm của em hoặc của chúng ta xung quanh
 • Tập gọi lớp 4: Trong quán ăn "Ba cá bống"
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện reviews địa phương
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 16: Luyện tập luyện mô tả đồ dùng vật

Tuần 17: Tiếng sáo diều

 • Tập gọi lớp 4: Rất nhiều mặt mày trăng
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Mùa đông đúc bên trên rẻo cao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Một phát minh sáng tạo nho nhỏ
 • Tập gọi lớp 4: Rất nhiều mặt mày trăng (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài xích văn mô tả đồ dùng vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất đoạn văn mô tả đồ dùng vật

Tuần 18: Ôn tập luyện cuối học tập kì 1

 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 1
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 2
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 7
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 8

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt 4 tập luyện 2

Tuần 19: Người tao là hoa đất

 • Tập gọi lớp 4: Bốn anh tài
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Kim tự động tháp Ai Cập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Bác tấn công cá và y hung thần
 • Tập gọi lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất banh bài xích nhập bài xích văn mô tả đồ dùng vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tài năng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất kết bài xích nhập bài xích văn mô tả đồ dùng vật

Tuần 20: Người tao là hoa đất

 • Tập gọi lớp 4: Bốn tuấn kiệt (tiếp theo)
 • Chính mô tả lớp 4: Nghe - ghi chép - Cha đẻ của cái lốp xe cộ đạp
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại một mẩu truyện nhưng mà em được nghe hoặc được gọi về một người dân có tài
 • Tập gọi lớp 4: Trống đồng Đông Sơn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Bài đánh giá ghi chép - Miêu mô tả đồ dùng vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Sức khỏe
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 20: Luyện tập luyện reviews địa phương

Tuần 21: Người tao là hoa đất

 • Tập gọi lớp 4: Anh hùng làm việc Trần Đại Nghĩa
 • Tập gọi lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 5 tuần 21: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham ô gia
 • Tập gọi lớp 4: Bè xuôi sông La
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo nên bài xích văn mô tả cây cối

Tuần 22: Vẻ đẹp nhất muôn màu

 • Soạn bài: Tập gọi lớp 4: Sầu riêng
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Sầu riêng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 4: Con vịt xấu xa xí
 • Soạn bài xích Tập gọi lớp 4: Chợ Tết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện để ý cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện mô tả những thành phần của cây cối

Tuần 23: Vẻ đẹp nhất muôn màu

 • Tập gọi lớp 4: Hoa học tập trò
 • Chính mô tả lớp 4 (Nhớ - viết): Chợ Tết
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 23: Kể chuyện em đang được nghe, được đọc
 • Tập gọi lớp 4: Khúc hát ru những em nhỏ nhắn rộng lớn bên trên sườn lưng mẹ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 23: Luyện tập luyện mô tả những thành phần của cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 23: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn nhập bài xích văn mô tả cây cối

Tuần 24: Vẻ đẹp nhất muôn màu

 • Tập gọi lớp 4: Vẽ về cuộc sống đời thường an toàn
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 24: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham ô gia
 • Tập gọi lớp 4: Đoàn thuyền tấn công cá
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất đoạn văn mô tả cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ nhập câu kể Ai là gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Tóm tắt tin yêu tức

Tuần 25: Những người ngược cảm

 • Tập gọi lớp 4: Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Chính mô tả lớp 4: (Nghe - viết): Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ nhập câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Những chú nhỏ nhắn ko chết
 • Tập gọi lớp 4: Bài thơ về đái group xe cộ ko kính
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện tóm lược tin yêu tức
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất banh bài xích nhập bài xích văn mô tả cây cối

Tuần 26: Những người ngược cảm

 • Tập gọi lớp 4: Thắng biển
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Thắng biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện tập luyện về câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện vẫn nghe hoặc được đọc
 • Tập gọi lớp 4: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất kết bài xích nhập bài xích văn mô tả cây cối
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 26: Luyện tập luyện mô tả cây cối

Tuần 27: Những người ngược cảm

 • Tập gọi lớp 4: Dù sao ngược khu đất vẫn quay
 • Chính mô tả lớp 4 (Nhớ - viết): Bài thơ về đái group xe cộ ko kính
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu khiến
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 27: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham ô gia
 • Tập gọi lớp 4: Con sẻ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách đặt điều câu khiến

Tuần 28: Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2

 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn tập luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 29: Khám phá huỷ thế giới

 • Tập gọi lớp 4: Đường chuồn Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng
 • Tập gọi lớp 4: Trăng ơi kể từ đâu đến?
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 29: Luyện tập luyện tóm lược tin yêu tức
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ phép tắc lịch thiệp Lúc giãi bày đòi hỏi đề nghị
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo nên của bài xích văn mô tả con cái vật

Tuần 30: Khám phá huỷ thế giới

 • Tập gọi lớp 4: Một ngàn ngày xung xung quanh ngược đất
 • Chính mô tả lớp 4: Nhớ - viết: Đường chuồn Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 30: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu truyện em vẫn nghe, vẫn gọi về du ngoạn hoặc thám hiểm
 • Tập gọi lớp 4: Dòng sông đem áo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện để ý con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu cảm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn

Tuần 31: Khám phá huỷ thế giới

 • Tập gọi lớp 4: Ăng-co Vát
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Nghe điều chim nói
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ mang lại câu
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một cuộc du ngoạn hoặc cắm trại nhưng mà em được tham ô gia
 • Tập gọi lớp 4: Con chuồn chuồn nước
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện mô tả những cỗ phân của con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ xứ sở mang lại câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện tập luyện xây cất đoạn văn mô tả con cái vật

Tuần 32: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập gọi lớp 4: Vương quốc vắng vẻ nụ cười
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Vương quốc vắng vẻ nụ cười
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời hạn mang lại câu
 • Kể chuyện lớp 4: Khát vọng sống
 • Tập gọi lớp 4: Ngắm trăng. Không đề
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 32: Luyện tập luyện xây cất đoạn văn mô tả con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên vẹn nhân mang lại câu

Tuần 33

Xem thêm: biểu hiện của tôn trọng người khác

 • Tập gọi lớp 4: Vương quốc vắng vẻ nụ cười cợt (tiếp theo)
 • Chính mô tả lớp 4: (Nhớ - viết): Ngắm trăng. Không đề
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan lại - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu truyện đang được nghe hoặc gọi về lòng tin sáng sủa, yêu thương đời
 • Tập gọi lớp 4: Con chim chiền chiện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ mục tiêu mang lại câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 33: Điền nhập sách vở và giấy tờ in sẵn

Tuần 34: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập gọi lớp 4: Tiếng cười cợt là văng mạng dung dịch bổ
 • Chính mô tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 34: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan lại - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người vui vẻ tính nhưng mà em biết
 • Tập gọi lớp 4: hốc "mầm đá"
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện đi lại mang lại câu

Tuần 35: Ôn tập luyện học tập kì 2

 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 5 + 6
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7
 • Ôn tập luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Ngoài rời khỏi, những em học viên luyện giải bài xích tập luyện SGK Tiếng Việt 4 hoặc SGK môn Toán lớp 4 và SGK môn Khoa học tập 4, SGK Địa lí 4 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Đồng thời những dạng đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4, đề ganh đua học tập kì 2 theo đòi Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với mọi bậc cha mẹ xem thêm đề ganh đua, bài xích tập luyện tiên tiến nhất.