giải bài tập hoá 12


Loạt bài xích Giải bài xích luyện Hóa học tập 12 sở hữu Video giải cụ thể nhằm mục đích mục tiêu hùn chúng ta học viên lớp 12 hiểu bài xích môn Hóa 12 rộng lớn.

Xem thêm: giải sách tiếng anh lớp 7 global success

Bạn đang xem: giải bài tập hoá 12

Giải bài xích luyện Hóa học tập 12

Chương 1: Este - Lipit

 • Video giải Bài 1: Este
 • Video giải Bài 2: Lipit
 • Video giải Bài 3: Khái niệm về xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợp
 • Video giải Bài 4: Luyện tập: Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

 • Video giải Bài 5: Glucozơ
 • Video giải Bài 6: Saccarozơ, tinh nghịch bột và xenlulozơ
 • Video giải Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo nên và đặc điểm của cacbohiđrat
 • Video giải Bài 8: Thực hành: Điều chế, đặc điểm chất hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

 • Video giải Bài 9: Amin
 • Video giải Bài 10: Amino axit
 • Video giải Bài 11: Peptit và protein
 • Video giải Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo nên và đặc điểm của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật tư polime

 • Video giải Bài 13: Đại cương về polime
 • Video giải Bài 14: Vật liệu polime
 • Video giải Bài 15: Luyện tập: Polime và vật tư polime
 • Video giải Bài 16: Thực hành: Một số đặc điểm của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

 • Video giải Bài 17: Vị trí của sắt kẽm kim loại vô bảng tuần trả và cấu trúc của kim loại
 • Video giải Bài 18: Tính hóa học của sắt kẽm kim loại. Dãy năng lượng điện hóa của kim loại
 • Video giải Bài 19: Hợp kim
 • Video giải Bài 20: Sự bào mòn kim loại
 • Video giải Bài 21: Điều chế kim loại
 • Video giải Bài 22: Luyện tập: Tính hóa học của kim loại
 • Video giải Bài 23: Luyện tâp: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự bào mòn kim loại
 • Video giải Bài 24: Thực hành: Tính hóa học, pha chế sắt kẽm kim loại, sự bào mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm

 • Video giải Bài 25: Kim loại kiềm và thích hợp hóa học cần thiết của sắt kẽm kim loại kiềm
 • Video giải Bài 26: Kim loại kiềm thổ
 • Video giải Bài 27: Nhôm và thích hợp hóa học của nhôm
 • Video giải Bài 28: Luyện tập: Tính hóa học của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và thích hợp hóa học của chúng
 • Video giải Bài 29: Luyện tập: Tính hóa học của nhôm và thích hợp hóa học của nhôm
 • Video giải Bài 30: Thực hành: Tính hóa học của natri, magie, nhôm và thích hợp hóa học của chúng

Chương 7: Sắt và một vài sắt kẽm kim loại quan tiền trọng

 • Video giải Bài 31: Sắt
 • Video giải Bài 32: Hợp hóa học của sắt
 • Video giải Bài 33: Hợp kim của sắt
 • Video giải Bài 34: Crom và thích hợp hóa học của crom
 • Video giải Bài 35: Đồng và thích hợp hóa học của đồng
 • Video giải Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
 • Video giải Bài 37: Luyện tập: Tính Hóa chất của Fe và thích hợp hóa học của sắt
 • Video giải Bài 38: Luyện tập: Tính Hóa chất của crom, đồng và thích hợp hóa học của chúng
 • Video giải Bài 39: Thực hành: Tính Hóa chất của Fe, đồng và tuy nhiên thích hợp hóa học của Fe, crom

Chương 8: Phân biệt một vài hóa học vô cơ

 • Video giải Bài 40: Nhận biết một vài ion vô dung dịch
 • Video giải Bài 41: Nhận biết một vài hóa học khí
 • Video giải Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một vài hóa học vô cơ

Chương 9: Hóa học tập và yếu tố trở nên tân tiến tài chính, xã hội, môi trường

 • Video giải Bài 43: Hóa học tập và yếu tố trở nên tân tiến kinh tế
 • Video giải Bài 44: Hóa học tập và yếu tố xã hội
 • Video giải Bài 45: Hóa học tập và yếu tố môi trường

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official