excited đi với giới từ gì

Khi ham muốn thể hiện nay sự phấn khích, hào hứng về một điều gì ê, hẳn kể từ giờ Anh trước tiên tất cả chúng ta nghĩ về cho tới được xem là “excited". Tuy nhiên, chúng ta đang được biết excited đi với giới từ gì? và excited to tát v hoặc ving? chưa và đang được tóm có thể được toàn cỗ những cấu trúc  excited chưa?

Trước không còn, tất cả chúng ta cần thiết hiểu tổng quan liêu về những cụm giới kể từ nhập giờ Anh thông qua video tóm lược về 200 cụm giới kể từ hoặc bắt gặp nhất nhé!

Bạn đang xem: excited đi với giới từ gì

ĐẠI CHIẾN || 200 cụm giới kể từ giờ Anh phá vỡ từng kỳ thi

I. Excited là gì? 

Phiên âm: /ɪkˈsaɪtɪd/

Loại từ: Tính từ

Nghĩa: "Excited" nhập giờ Anh Tức là hào hứng, phấn khích, đặc biệt quan trọng Khi nói đến tình trạng niềm tin hoặc xúc cảm tích cực. Khi ai ê bảo rằng chúng ta cảm nhận thấy "excited" nghĩa là kẻ ê đang được cảm biến được sự hào hứng, sự phấn khích hoặc sự hào khởi về điều gì ê chuẩn bị xẩy ra hoặc đang được xẩy ra.

Ví dụ: 

 • She was excited to tát hear the news of her promotion at work. (Cô ấy vô cùng phấn khích lúc nghe tới tin cẩn vui vẻ về sự được thăng chức ở việc làm.)
 • The fans were excited to tát meet their favorite movie star at the premiere. (Người hâm mộ vô cùng hào khởi được bắt gặp ngôi sao 5 cánh mùng hình ảnh ưa quí của mình bên trên buổi trình chiếu.)

II. Excited cút với giới kể từ gì?

Câu vấn đáp là: Excited cút với giới kể từ ABOUT, FOR, AT, WITH, BY và TO. Môi cụm giới kể từ với Excited đem nghĩa không giống nhau, vậy hãy nằm trong Langmaster tìm hiểu hiểu cụ thể nhé!

1. Excited about

Dùng “excited + giới kể từ about + N/V-ing” nhằm thao diễn miêu tả rằng ai ê đang được phấn khích về điều gì ê. 

Ví dụ: She's excited about her upcoming birthday các buổi party. (Cô ấy phấn khích về buổi tiệc sinh nhật tiếp đây của tớ.)

2. Excited for

Dùng “excited + giới kể từ for + N/V-ing” nhằm thao diễn miêu tả rằng ai ê đang được phấn khích và sẵn sàng cho 1 sự khiếu nại hoặc thời cơ nào là ê.

Ví dụ: The children are excited for the school trip. (Các em bé bỏng đang được phấn khích vì như thế chuyến du ngoạn ngôi trường tiếp đây.)

3. Excited at

Dùng “excited + giới kể từ at + N/V-ing” nhằm thao diễn miêu tả rằng ai ê đang được phấn khích bên trên một vị trí hoặc sự khiếu nại rõ ràng.

Ví dụ: The fans were excited at the concert. (Các người yêu thích hào hứng bên trên buổi hòa nhạc.)

4. Excited with

Dùng “excited + giới kể từ with + N/V-ing” nhằm thao diễn miêu tả rằng ai ê đang được phấn khích với điều gì ê hoặc ai ê rõ ràng.

Ví dụ: The kids were excited with the new toys. (Các em bé bỏng phấn khích với những số vật nghịch tặc mới mẻ.)

5. Excited by

Dùng “excited + giới kể từ by + N/V-ing” nhằm thao diễn miêu tả rằng ai ê đang được phấn khích tự nguyên vẹn nhân hoặc sự khiếu nại nào là ê.

Ví dụ: He was excited by the prospect of traveling to tát a new country. (Anh ấy phấn khích với triển vọng cút du ngoạn cho tới một vương quốc mới mẻ.)

6. Excited to

Dùng “excited + giới kể từ to tát + V” nhằm thao diễn miêu tả rằng ai ê đang được phấn khích với dự định hoặc chờ mong thực hiện điều gì ê. 

Ví dụ: He is excited to start his new job next week. (Anh ấy phấn khích nhằm chính thức việc làm mới mẻ của tớ nhập tuần cho tới.)

XEM THÊM:

FAMOUS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? NHỮNG CỤM TỪ VỚI FAMOUS THÔNG DỤNG

RECALL TO V HAY VING? CÁC NGHĨA VÀ CẤU TRÚC VỚI RECALL 

III. Các dạng kể từ không giống của excite

Excite đó là dạng kể từ gốc của tính kể từ excited và là 1 trong những động kể từ đem nghĩa kích ứng, thực hiện phấn khích, thực hiện hào hứng. Cạnh cạnh excited, excite cũng đều có một số trong những dạng kể từ khác ví như danh kể từ, trạng kể từ,... nhằm dùng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang lại phù hợp:

1. Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (tính từ): Kích quí, thú vị.
Ví dụ: The roller coaster ride was exciting. (Cuộc cút xe cộ lửa lượn siêu tốc thiệt thú vị.)

2. Excitingly /ɪkˈsaɪtɪŋli/ (trạng từ): Một cơ hội phấn khích, thú vị hoặc kích ứng.
Ví dụ: She spoke about her travel adventures so sánh excitingly that everyone wanted to tát hear more. (Cô ấy nói đến những cuộc phiêu lưu du ngoạn của tớ một cơ hội thú vị mà đến mức quý khách ham muốn nghe thêm thắt.)

3. Excitedly /ɪkˈsaɪtɪdli/ (trạng từ): Một cơ hội phấn khích, hào hứng.
Ví dụ: She talked excitedly about her new job. (Cô ấy thì thầm về việc làm mới mẻ của tớ một cơ hội phấn khích.)

4. Excitement /ɪkˈsaɪtmənt/ (danh từ): Sự phấn khích, sự hào hứng.
Ví dụ: The excitement in the crowd was palpable. (Sự phấn khích nhập chỗ đông người rõ nét.)

5. Excitable /ɪkˈsaɪtəbl/ (tính từ): Dễ bị khích động, dễ dẫn đến phấn khích.
Ví dụ: He is an excitable person who gets enthusiastic easily. (Anh ấy là kẻ dễ dẫn đến khích động, dễ dàng phấn khích.)

6. Excitability /ɪkˌsaɪtəˈbɪləti/ (danh từ): Tính hóa học, tính cơ hội dễ dẫn đến khích động hoặc dễ dẫn đến phấn khích.
Ví dụ: The puppy's excitability was evident when it started jumping and barking at the sight of a new toy. (Sự dễ dẫn đến khích động của chú ấy cún rõ nét Khi nó chính thức nhảy nhót và sủa Khi bắt gặp một số vật nghịch tặc mới mẻ.)

IV. Các cấu hình excited khác

Ngoài kỹ năng và kiến thức về “sau excited là giới kể từ gì?” Chúng tớ hãy tìm hiểu hiểu thêm thắt những cấu hình excited không giống nhằm hiểu rằng “sau excited to tát v hoặc ving?” nhé!

1. Excited that

Cụm kể từ “Excited that + mệnh đề" cũng thông thường được dùng nhằm thao diễn miêu tả sự phấn khích hoặc hào hứng về một sự khiếu nại rõ ràng hoặc một thông tin được kể nhập câu.

Ví dụ:

 • She was excited that she got accepted into her dream university. (Cô ấy vô cùng hào hứng vì như thế đang được được trao nhập ngôi trường ĐH mong ước của tớ.)
 • They were excited that their favorite band was coming to tát perform in their đô thị. (Họ phấn khích vì như thế ban nhạc yêu thương quí của mình sắp tới trình diễn bên trên TP.HCM của mình.)

null

2. Nothing to tát get excited about

"Nothing to tát get excited about" là 1 trong những cụm kể từ giờ Anh sở hữu nghĩa là không tồn tại gì xứng đáng phấn khích hoặc hào hứng. Khi dùng cụm kể từ này, người phát biểu thông thường ham muốn thao diễn miêu tả sự thiếu hụt hào hứng hoặc hào hứng so với một sự khiếu nại hoặc trường hợp nào là ê.

Ví dụ: 

Xem thêm: tải nhạc soundcloud về điện thoại

 • A: "Are you excited about the new movie that's coming out?" (Bạn sở hữu phấn khích về bộ phim truyện mới mẻ chuẩn bị trình làng không?)
  B: "No, not really. The reviews are not good, so sánh there's nothing to tát get excited about." (Không hẳn. Các nhận xét đều ko chất lượng tốt bao nhiêu, vậy nên không tồn tại gì xứng đáng phấn khích cả.)
 • A: "Are you excited about the upcoming party?" (Bạn sở hữu háo hứng về buổi tiệc tiếp đây không?)
  B: "Well, I heard it's just going to tát be a small gathering, so sánh there's nothing to tát get excited about." (Hmm, tôi nghe phát biểu chỉ là 1 trong những buổi tụ luyện nho nhỏ, vậy nên không tồn tại gì xứng đáng háo hứng cả.)

3. Excited at the thought of + V-ing

"Excited at the thought of" là 1 trong những cụm kể từ giờ Anh được dùng nhằm thao diễn miêu tả sự phấn khích, hào hứng hoặc hào khởi chỉ Khi nghĩ về cho tới một điều gì đó.

Ví dụ:

 • She was excited at the thought of traveling to tát a new country and experiencing different cultures. (Cô ấy phấn khích chỉ Khi nghĩ về cho tới việc du ngoạn cho tới một vương quốc mới mẻ và thưởng thức những văn hóa truyền thống không giống nhau.)
 • The students were excited at the thought of the upcoming school trip to tát a historical site. (Các học viên hào hứng chỉ Khi nghĩ về cho tới chuyến du ngoạn ngôi trường tiếp đây cho tới một di tích lịch sử lịch sử dân tộc.)

4. Over-excited

"Over-excited" là 1 trong những tính kể từ giờ Anh được dùng nhằm miêu miêu tả tình trạng của người nào ê Khi chúng ta phấn khích, hào hứng hoặc xúc cảm vượt lên trước mức, thông thường mà đến mức ko trấn áp được.

Ví dụ:

 • The dog gets over-excited whenever someone comes to tát visit. (Con chó trở thành phấn khích mà đến mức quá mức cho phép mỗi lúc sở hữu ai ê cho tới thăm hỏi.)
 • It's important to tát calm down an over-excited child before bedtime. (Quan trọng nhằm thực hiện vơi một đứa con trẻ vượt lên trước phấn khích trước giờ cút ngủ.)

5. Bursting with excitement

"Bursting with excitement" là 1 trong những cụm kể từ giờ Anh nhằm thao diễn miêu tả sự phấn khích hoặc hào hứng mà đến mức ko thể kiềm chế. Khi dùng cụm kể từ này, người phát biểu ham muốn thể hiện nay cường độ phấn khích vô cùng cao so với một sự khiếu nại, thời cơ hoặc thông tin đáng vui nào là ê.

Ví dụ: 

 • The kids were bursting with excitement on Christmas morning. (Trẻ em phấn khích mà đến mức ko thể kìm giữ nhập buổi sáng sớm Giáng Sinh.)
 • She was bursting with excitement as she opened the envelope containing her acceptance letter to tát the university. (Cô ấy phấn khích mà đến mức ko thể kìm giữ Khi hé phong tị nạnh chứa chấp thư đồng ý nhập ngôi trường ĐH.)

Xem thêm:

 • MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
 • TỰ HỌC TIẾNG ANH CẤP TỐC ĐỂ ĐI DU LỊCH TRONG 1 THÁNG SIÊU HIỆU QUẢ

V. Một số kể từ sở hữu nghĩa tương tự động excited

1. Thrilled (rất phấn khích): Diễn miêu tả sự hào hứng và vui vẻ mừng mà đến mức cao.
Ví dụ: He was thrilled to tát hear the news of his promotion. (Anh ấy vô cùng phấn khích lúc nghe tới thông tin về sự thăng chức.)

null

2. Ecstatic (rất phấn khích, tràn trề niềm vui): Biểu thị sự phấn khích và niềm hạnh phúc tột chừng.
Ví dụ: The team was ecstatic after winning the championship. (Đội bóng vô cùng phấn khích, tràn trề thú vui sau khoản thời gian giành chức vô địch.)

3. Delighted (hài lòng, vui vẻ mừng): Diễn miêu tả sự niềm hạnh phúc và vui vẻ mừng.
Ví dụ: She was delighted with the surprise gift. (Cô ấy vô cùng lý tưởng và vui vẻ mừng với phần quà bất thần.)

4. Overjoyed (vui sướng vô nằm trong, hạnh phúc): Biểu thị sự niềm hạnh phúc rất rộng lớn.
Ví dụ: They were overjoyed when they received the good news. (Họ vui vẻ sướng vô nằm trong Khi sẽ có được thông tin chất lượng tốt lành lặn.)

5. Eager (háo hức, mong chờ đợi): Diễn miêu tả sự hào hứng và sẵn lòng chờ đón.
Ví dụ: The children were eager to tát open their Christmas presents. (Những đứa con trẻ hào hứng, mong đợi nhằm hé những phần quà Giáng Sinh của bọn chúng.)

6. Enthusiastic (hào hứng, sức nóng tình): Diễn miêu tả sự hào hứng tích vô cùng và quí.
Ví dụ: The students were enthusiastic about the upcoming project. (Các học viên vô cùng hào hứng và năng nổ so với dự án công trình tiếp đây.)

So sánh:

 • "Excited" là kể từ giờ Anh cơ bạn dạng nhằm thao diễn miêu tả sự phấn khích.
 • "Thrilled" biểu thị sự hào hứng cao hơn nữa và thông thường kèm theo với thú vui và niềm hạnh phúc.
 • "Ecstatic" thao diễn miêu tả xúc cảm phấn khích mà đến mức tột chừng và tràn trề thú vui.
 • "Delighted" đã cho thấy sự lý tưởng và vui vẻ mừng.
 • "Overjoyed" biểu thị sự niềm hạnh phúc vô nằm trong và vô cùng phấn khích.
 • "Eager" thao diễn miêu tả sự hào hứng và sẵn lòng chờ đón.
 • "Enthusiastic" thao diễn miêu tả sự hào hứng mang ý nghĩa tích vô cùng và quí.

VI. Bài luyện vận dụng

Với những từ: get, to tát, about, excited, excites, excitable, exciting, excitement; hãy điền kể từ phù hợp nhập vị trí trống trải nhằm hoàn thành xong những câu sau:

1. The children were bursting with _________ before the start of the amusement park ride.

2. The team's performance in the game was so sánh disappointing that there was nothing for the fans to tát ______ excited about.

3. They are excited _____ go on a hiking trip this weekend.

4. The children are _____ that their grandparents are taking them to tát the zoo.

5. The roller coaster ride was _______.

6. She ________ the audience with her energetic performance.

7. He's really excited _______ starting his new job next week.

8. The _________ in the crowd was palpable. 

9. He is an ________ person who gets enthusiastic easily.

10. We are excited ______ announce our new product launch next month.

Đáp án: 

1. The children were bursting with excitement before the start of the amusement park ride.

2. The team's performance in the game was so sánh disappointing that there was nothing for the fans to tát get excited about.

3. They are excited to go on a hiking trip this weekend.

4. The children are excited that their grandparents are taking them to tát the zoo.

5. The roller coaster ride was exciting.

6. She excites the audience with her energetic performance.

7. He's really excited about starting his new job next week.

8. The excitement in the crowd was palpable. 

9. He is an excitable person who gets enthusiastic easily.

Xem thêm: thanh toán cước trả sau viettel

10. We are excited to announce our new product launch next month.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người cút làm

Kết luận

Trên đấy là toàn cỗ những gì bạn phải tóm được về chủ thể “Excited cút với giới kể từ gì?”. Hy vọng nội dung bài viết bên trên rất có thể khiến cho bạn vấn đáp những thắc mắc tương quan na ná ghi lưu giữ, dùng thành thục được những cấu hình excited. Ngoài ra, hãy nhớ là ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng kĩ năng của tớ nhé. Chúc chúng ta trở nên công!