email của tôi là gì

Chọn địa điểm tin nhắn chúng ta dùng nhằm thực hiện những việc như singin nhập Tài khoản Google của chúng ta, nhập lại thông tin tài khoản của chúng ta nếu như bạn bị rơi rụng quyền truy vấn và nhận vấn đề kể từ Google.

Địa chỉ tin nhắn của Tài khoản Google

Đây là địa điểm tin nhắn chủ yếu mang đến Tài khoản Google của chúng ta. Địa chỉ tin nhắn này được đặt điều thực hiện tin nhắn chủ yếu của chúng ta khi chúng ta tạo ra một Tài khoản Google, tuy nhiên bạn cũng có thể lựa chọn 1 tin nhắn chủ yếu không giống nếu còn muốn.

Bạn đang xem: email của tôi là gì

Cách thay cho thay đổi địa điểm tin nhắn mang đến Tài khoản Google của bạn:

 1. Trong Tài khoản Google, hãy há thẻ Thông tin tưởng cá nhân.
 2. Trong mục "Thông tin tưởng liên hệ", hãy lựa chọn Email sau đó Địa chỉ tin nhắn của Tài khoản Google.
  • Nếu ko thể há chính sách setup này, bạn cũng có thể bất biến được địa điểm tin nhắn hoặc thương hiệu người tiêu dùng của tôi. Tìm hiểu thêm thắt về kiểu cách thay cho thay tên người tiêu dùng.
 3. Làm theo đòi công việc bên trên màn hình hiển thị.

Địa chỉ tin nhắn khác

Địa chỉ tin nhắn bên trên trang Giới thiệu về phiên bản thân

Địa chỉ tin nhắn thay cho thế

Bạn hoàn toàn có thể thêm 1 địa điểm tin nhắn ko nên là Gmail nhập thông tin tài khoản của chúng ta và dùng địa điểm tin nhắn cơ nhằm singin, phục sinh mật khẩu đăng nhập và cho những mục tiêu không giống.

 1. Trong Tài khoản Google, hãy há thẻ Thông tin tưởng cá nhân.
 2. Trong mục "Thông tin tưởng liên hệ", hãy lựa chọn Email.
 3. Trong mục "Email thay cho thế", hãy nhấp nhập Thêm tin nhắn thay cho thế.
 4. Nhập địa điểm tin nhắn của chúng ta và lựa chọn Thêm.

Tìm hiểu thêm thắt về tin nhắn thay cho thế và cơ hội bọn chúng được dùng.

Email khôi phục

Xem thêm: tế bào biểu bì vảy hành

Thêm một địa điểm tin nhắn phục sinh nhằm nhập lại thông tin tài khoản của chúng ta một cơ hội nhanh gọn và tin cậy nếu như bạn quên mật khẩu đăng nhập hoặc bị ngăn truy vấn.

 1. Mở Tài khoản Google của chúng ta.
 2. Trong mục "Thông tin tưởng cá nhân", hãy lựa chọn Thông tin tưởng cá thể của bạn sau đó Email.
 3. Nhấp nhập Email khôi phục sau đó Thêm tin nhắn khôi phục.
 4. Làm theo phía dẫn bên trên màn hình hiển thị.

Tìm hiểu thêm thắt về những lựa lựa chọn phục sinh thông tin tài khoản.

Email liên hệ

Google thông tin cho chính mình theo đòi địa điểm tin nhắn contact của chúng ta Lúc đem vấn đề cần thiết tuy nhiên bạn phải biết về Tài khoản Google của tôi hoặc những thành phầm chúng ta dùng, ví dụ như YouTube. Theo khoác lăm le, Google dùng địa điểm tin nhắn của Tài khoản Google nhằm liên hệ với chúng ta trừ phi chúng ta thêm thắt địa điểm tin nhắn contact.

Xem thêm: lực căng dây con lắc đơn

Địa chỉ tin nhắn này hoàn toàn có thể kể từ ngẫu nhiên căn nhà hỗ trợ tin nhắn này, tuy nhiên cơ nên là địa điểm chúng ta đánh giá thông thường xuyên.

 1. Trong Tài khoản Google, hãy há thẻ Thông tin tưởng cá nhân.
 2. Trong mục "Thông tin tưởng liên hệ", hãy lựa chọn Email.
 3. Trong mục "Email liên hệ", hãy nhấp nhập hình tượng sau đó.
 4. Chọn Thêm tin nhắn khác sau đó Thêm địa điểm tin nhắn contact của chúng ta.
 5. Kiểm tra vỏ hộp thư cho tới của chúng ta nhằm mò mẫm tin nhắn xác minh và há tin nhắn cơ.
 6. Nhấp nhập Xác minh tin nhắn liên hệ

Lưu ý quan lại trọng: Một số thành phầm của Google vẫn dùng địa điểm tin nhắn của Tài khoản Google của chúng ta trong cả khi chúng ta thêm thắt địa điểm tin nhắn contact.

Những tình huống công ty chúng tôi tiếp tục gửi tin nhắn mang đến bạn

Chúng tôi tiếp tục dùng địa điểm tin nhắn của chúng ta nhằm liên hệ với chúng ta trong mỗi trường hợp chắc chắn. Ví dụ: công ty chúng tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho chính mình Lúc công ty chúng tôi cần thiết phải:

 • Giúp chúng ta truy vấn nhập thông tin tài khoản khi chúng ta ko thể singin hoặc quên mật khẩu đăng nhập.
 • Gửi cho chính mình vấn đề cần thiết tương quan cho tới tính bảo mật thông tin của thông tin tài khoản, như Lúc đem sinh hoạt phi lý với địa điểm tin nhắn của chúng ta.
 • Gửi cho chính mình vấn đề update về thông tin tài khoản của chúng ta, như khi chúng ta chuẩn bị không còn không khí tàng trữ hoặc Lúc công ty chúng tôi thay cho thay đổi quyết sách.
 • Gửi giấy tờ biên nhận mua sắm bên trên Play Store.
 • Gửi cho chính mình vấn đề update về những thành phầm và cty của Google tuy nhiên chúng ta tiếp tục đòi hỏi được trao.

Bài ghi chép liên quan

 • Thay thay đổi địa điểm tin nhắn mang đến thông tin tài khoản của bạn
 • Thay thay tên miền chủ yếu mang đến Tài khoản Google của tổ chức triển khai bạn

Tác giả

Bình luận