định luật cu lôngBài viết lách Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông

Bạn đang xem: định luật cu lông

Bài giảng: Bài 1: Điện tích. Định luật Culong - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật. Điện tích. Tương tác điện:

   • Khi cọ xát những vật như thanh thủy tinh anh, thanh nhựa… nhập dạ hoặc lụa.. thì các vật cơ hoàn toàn có thể bú mớm những vật nhẹ nhàng như mẩu giấy tờ, sợi bông… Ta bảo rằng những vật cơ đã trở nên nhiễm năng lượng điện.

   • Điện tích lũy là 1 trong vật tích năng lượng điện với độ cao thấp rất rất nhỏ đối với khoảng cách cho tới điểm tuy nhiên tao xét.

   • Có 2 loại năng lượng điện tích: năng lượng điện dương (+) và năng lượng điện âm (-).

   • Các năng lượng điện nằm trong loại (dấu) thì đẩy nhau.

   • Các năng lượng điện không giống loại (dấu) thì bú mớm nhau.

Quảng cáo

2. Định luật Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi:

   • Định luật Cu-lông: Lực bú mớm hoặc đẩy thân thiện nhị năng lượng điện vị trí đặt nhập chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng liền mạch nối nhị năng lượng điện điểm cơ, có tính rộng lớn tỉ trọng thuận với tích khuôn khổ của nhị năng lượng điện và tỉ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thiện bọn chúng.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Trong đó:

   F: lực tương tác (F)

   k = 9.109: thông số tỉ trọng (Nm2/C2)

   q1, q2: năng lượng điện của 2 năng lượng điện (C)

   r: khoảng cách thân thiện 2 năng lượng điện (m)

   • Điện môi là môi trường thiên nhiên cơ hội năng lượng điện. Hằng số năng lượng điện môi ε đặc thù mang lại đặc thù năng lượng điện của một hóa học cơ hội năng lượng điện. Khi bịa đặt năng lượng điện nhập năng lượng điện môi, lực tương tác tiếp tục nhỏ chuồn ε đối với bịa đặt nhập chân ko.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

3. Nguyên lý ông xã hóa học lực điện:

Giả sử với n năng lượng điện điểm q1, q2, ...,qn thuộc tính lên năng lượng điện điểm q những lực tương tác tĩnh năng lượng điện F1, F2, ..., Fn thì lực năng lượng điện tổ hợp bởi những năng lượng điện điểm bên trên thuộc tính lên năng lượng điện q tuân bám theo nguyên tắc ông xã hóa học lực năng lượng điện.

F = F1 + F2 + ... + Fn

Quảng cáo

B. Kỹ năng giải bài bác tập

Dạng 1: Tính lực tương tác, năng lượng điện hoặc khoảng cách thân thiện 2 năng lượng điện.

Bước 1. sát dụng tấp tểnh luật Cu-lông viết lách phương trình.

Bước 2. Giải phương trình

Bước 3. Kết luận.

Dạng 2: Tính lực tổng liên minh dụng lên năng lượng điện q

Bước 1. Xác tấp tểnh những lực thuộc tính lên năng lượng điện, trình diễn bọn chúng vì thế những vecto với gốc là năng lượng điện q.

Bước 2. Từ cơ vận dụng nguyên tắc ông xã hóa học lực năng lượng điện nhằm dò thám lực tổ hợp. Tính lực bám theo cách thức hình học tập hoặc tổ hợp lực bám theo quy tắc hình bình hành.

Bước 3. Kết luận.

∗ Kiến thức liên quan

Quy tắc hình bình hành

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

F = F1 + F2

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Quảng cáo

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Có nhị năng lượng điện điểm q1 và q2, bọn chúng đẩy nhau. Khẳng tấp tểnh này sau đấy là đúng?

A. q1 > 0 và q2 < 0.              B. q1 < 0 và q2 > 0.

C. q1.q2 > 0.              D. q1.q2 < 0.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Hai năng lượng điện đẩy nhau vậy bọn chúng nên nằm trong lốt suy đi ra tích q1.q2 > 0.

Câu 2: Có tứ vật A, B, C, D độ cao thấp nhỏ, nhiễm năng lượng điện. thạo rằng vật A bú mớm vật B tuy nhiên lại đẩy C. Vật C bú mớm vật D. Khẳng tấp tểnh này sau đấy là ko đúng?

A. Điện tích của vật A và D trái ngược lốt.

B. Điện tích của vật A và D nằm trong lốt.

C. Điện tích của vật B và D nằm trong lốt.

D. Điện tích của vật A và C nằm trong lốt.

Hướng dẫn:

Chọn câu B

Vật A bú mớm vật B tuy nhiên lại đẩy C ⇒ A và C nằm trong lốt, A và B trái ngược lốt.

Vật C bú mớm vật D ⇒ C và D trái lốt ⇒ A và C nằm trong lốt mặt khác trái ngược lốt với B, D.

Câu 3: Độ rộng lớn của lực tương tác thân thiện nhị năng lượng điện điểm nhập ko khí:

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách thân thiện nhị năng lượng điện.

B. tỉ trọng với khoảng cách thân thiện nhị năng lượng điện.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thiện nhị năng lượng điện.

D. tỉ trọng nghịch ngợm với khoảng cách thân thiện nhị năng lượng điện.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Lực tương tác thân thiện 2 năng lượng điện điểm nhập bầu không khí là:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

⇒ lực tương tác tỉ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thiện 2 năng lượng điện tích

Câu 4: Hai trái ngược cầu nhẹ nhàng nằm trong lượng được treo ngay sát nhau vì thế nhị thừng cơ hội năng lượng điện với nằm trong chiều nhiều năm và nhị trái ngược cầu ko chạm nhập nhau. Tích mang lại nhị trái ngược cầu năng lượng điện nằm trong lốt tuy nhiên có tính rộng lớn không giống nhau thì góc chênh chếch đối với phương trực tiếp đứng của nhị trái ngược cầu với điểm lưu ý gì?

A. Quả cầu này tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì với góc chênh chếch to hơn

B. phẳng phiu nhau

C. Quả cầu này tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì với góc chênh chếch nhỏ rộng lớn

D. Quả cầu này tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện nhỏ hơn nữa thì với góc chênh chếch nhỏ hơn

Hướng dẫn:

Chọn B.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Góc chênh chếch của từng trái ngược cầu đối với phương trực tiếp đứng được xác lập vì thế công thức .

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Mà P1 = P2, F1 = F2 nên góc chênh chếch của nhị trái ngược cầu đều nhau.

Câu 5: Khoảng cơ hội thân thiện một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thiện bọn chúng là:

A. lực bú mớm với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: đợi mưa trên đảo sinh tồn

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực bú mớm với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Hướng dẫn:

Áp dụng tấp tểnh luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

với q1 = +1,6.10-19 (C), q2 = -1,6.10-19 (C) và r = 5.10-9 (cm) = 5.10-11 (m)

⇒ F = 9,216.10-8 (N).

Mà 2 năng lượng điện trái ngược lốt nên lực tương tác là lực bú mớm.

Câu 6: Hai năng lượng điện điểm đều nhau bịa đặt nhập chân ko xa nhau chừng một khoảng tầm r = 2 (cm). Lực đẩy thân thiện bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ rộng lớn của nhị năng lượng điện cơ là:

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).

B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).

D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

Hướng dẫn:

Áp dụng tấp tểnh luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

với q1 = q2 = q, r = 2 (cm) = 2.10-2 (m) và F = 1,6.10-4 (N)

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

⇒ |q1| = |q2| = 2,67.10-9C

Câu 7: Hai năng lượng điện điểm đều nhau bịa đặt nhập chân ko xa nhau chừng một khoảng tầm r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thiện bọn chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thiện nhị năng lượng điện cơ vì thế F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thiện bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m).              B. r2 = 1,6 (cm).

C. r2 = 1,28 (m).              D. r2 = 1,28 (cm).

Hướng dẫn:

Áp dụng tấp tểnh luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

với F1 = 1,6.10-4 (N), F2 = 2,5.10-4 (N) , r1 = 2(cm)

⇒ r2 = 1,6 (cm).

Câu 8: Hai năng lượng điện q1 và q2 bịa đặt xa nhau chừng đôi mươi centimet nhập bầu không khí, bọn chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. thạo q1 + q2 = -6.10-6 C và |q1| > |q2| . Điện tích q1 và q2 là:

A. q1 = -4.10-6; q2 = -2.10-6

B. q1 = -2.10-6; q2 = -4.10-6

C. q1 = 4.10-6; q2 = 2.10-6

D. q1 = 2.10-6; q2 = 4.10-6

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Chọn A.

Hai năng lượng điện đẩy nhau nên bọn chúng nằm trong lốt, mặt mũi không giống tổng nhị năng lượng điện này là số âm

⇒ nhị năng lượng điện đều âm.

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

+ Kết phù hợp với q1 + q2 = -6.10-6C, tao với hệ phương trình

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Câu 9: Tại nhị điểm A và B xa nhau chừng đôi mươi centimet nhập bầu không khí, bịa đặt nhị năng lượng điện q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. thạo AC = 12 centimet, BC = 16 centimet. Lực năng lượng điện bởi nhị năng lượng điện này thuộc tính lên q3 = 2.10-6 bịa đặt bên trên C là:

A. 6,66 N.              B. 6,76 N.

C. 7,66N.              D. 5,67N.

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Chọn B.

   + Các năng lượng điện q1 và q2 thuộc tính lên năng lượng điện q3 những lực F13F23 với phương chiều như hình vẽ và phỏng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

   + sát dụng quy tắc hình bình hành tao với lực tổng liên minh dụng lên q3 với phương chiều như hình vẽ, và phỏng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Câu 10: Cho nhị năng lượng điện q1 = 4 μC, q2 = 9 μC bịa đặt bên trên nhị điểm A và B nhập chân ko, AB = 1 m. Đặt bên trên C một năng lượng điện q0 thì năng lượng điện này ở cân đối. Vị trí của điểm C là:

A. AC = 40cm; CB = 60cm

B. AC = 60cm; CB = 40cm

C. AC = 40cm; CB = 150cm

D. AC = 150cm; CB = 60cm

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

   + Giả sử q0 > 0. Để q0 ở cân đối thì hiệp lực thuộc tính lên q0 nên vì thế 0, tao có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

   + Vì q1 và q2 nằm trong lốt nên C nằm trong đường thẳng liền mạch AB

⇒ AC + BC = AB

Ta với hệ phương trình:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Xem thêm thắt những phần Lý thuyết Vật Lí lớp 11 Ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc, cụ thể khác:

  • Lý thuyết Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn năng lượng điện tích
  • Lý thuyết Điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện
  • Lý thuyết Công của lực điện
  • Lý thuyết Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's đi ra khuôn mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hình nền máy tính win 10

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


dien-tich-dien-truong.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học