đăng xuất tài khoản google

Khi lưu giữ hiện trạng singin vô thông tin tài khoản của tôi, chúng ta có thể dùng những công ty của Google ngay trong lúc banh công ty. Ví dụ: chúng ta có thể nhanh gọn đánh giá tin nhắn vô Gmail hoặc coi những mò mẫm tìm tòi trước đó của người tiêu dùng vô Chrome.

Duy trì đăng nhập

Nếu các bạn liên tiếp bị singout thì sau đó là một trong những bước chúng ta có thể thử:

Bạn đang xem: đăng xuất tài khoản google

 • Đảm nói rằng các bạn vẫn nhảy cookie. Một số ứng dụng khử vi rút hoặc ứng dụng tương quan rất có thể xóa cookie của người tiêu dùng.
 • Nếu vẫn nhảy cookie, hãy xóa bộ nhớ lưu trữ đệm vô trình duyệt của người tiêu dùng. Lưu ý: Mặc mặc dù việc xoá cookie rất có thể xử lý được yếu tố, tuy nhiên hành vi này cũng tiếp tục xóa những tùy lựa chọn setup vẫn lưu so với những trang web các bạn vẫn truy vấn.
 • Đảm nói rằng trình duyệt các bạn đang được dùng là phiên phiên bản tiên tiến nhất.
 • Sử dụng một trình duyệt như Chrome nhằm ghi ghi nhớ mật khẩu đăng nhập của người tiêu dùng.
 • Nếu các bạn dùng chức năng Xác minh 2 bước, hãy tăng những PC uy tín.

Duy trì đăng xuất

Khi vẫn singin vô Tài khoản Google của tôi, các bạn sẽ lưu giữ hiện trạng singin cho tới khi chúng ta singout.

Xem thêm: mãi là anh em meme

Xem thêm: hình bình hành là gì

Nếu các bạn đang được dùng PC công nằm trong hoặc trang bị của những người khác:

 1. Duyệt trang web ở cơ chế riêng lẻ.
 2. Khi các bạn hoàn thành, hãy đóng góp toàn bộ hành lang cửa số duyệt trang web ở cơ chế riêng lẻ. quý khách tiếp tục tự động hóa được singout.

Duy trì singout ngoài những thông tin tài khoản ko cần của Google

Những mẹo này rất có thể giúp cho bạn ngăn những thông tin tài khoản ko cần của Google tự động hóa singin cho mình.

 • Tắt mật khẩu đăng nhập vẫn lưu vô Google Chrome, Mozilla Firefox và Windows Internet Explorer. Hãy ghi nhớ update vấn đề Phục hồi của người tiêu dùng mang đến Tài khoản Google và những công ty không giống nhưng mà các bạn dùng.
 • Xóa bộ nhớ lưu trữ đệm và cookie của trình duyệt. Lưu ý: Mặc mặc dù việc xoá cookie rất có thể xử lý được yếu tố, tuy nhiên hành vi này cũng tiếp tục xóa những tùy lựa chọn setup vẫn lưu so với những trang web các bạn vẫn truy vấn.

Đăng xuất ngoài trang bị của những người khác

Lưu ý quan lại trọng: Nếu mật khẩu đăng nhập của người tiêu dùng được lưu vô trang bị của những người không giống, hãy thay đổi mật khẩu đăng nhập và ghi nhớ singout ngoài trang bị của mình. Nhờ tê liệt, người không giống sẽ không còn thể singin vô thông tin tài khoản của người tiêu dùng.

 1. Truy cập vô Tài khoản Google của người tiêu dùng.
 2. Trên bảng điều phối phía trái, hãy nhấp vô mục Bảo mật.
 3. Trên bảng Thiết bị của bạn, nhấp vô Quản lý thiết bị.
 4. Chọn trang bị.
 5. Nhấp vô Xóa.

Tác giả

Bình luận