đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 196,807

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

A. Xảy đi ra sự tiếp phù hợp và hoàn toàn có thể đem hiện tượng lạ trao thay đổi chéo

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian lận trở nên những NST kép

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào này sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào gửi gắm tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp phù hợp và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì này nhập hạn chế phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thiết I

C. Kì đầu II

D. Kì thân thiết II

Câu 3:

Trong hạn chế phân, những NST xếp bên trên mặt mũi bằng xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thiết I và kì sau I

B. Kì thân thiết II và kì sau II

Xem thêm: app chụp ảnh đẹp cho iphone

C. Kì thân thiết I và kì thân thiết II

D. Cả A và C

Câu 4:

Phát biểu này tại đây trúng với việc phân li của những NST ở kì sau I của hạn chế phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch chuyển về 1 cực kỳ của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 5:

Ý nghĩa về mặt mũi DT của sự việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST nhập tế bào

B. Tạo đi ra sự ổn định lăm le về vấn đề di truyền

C. Tạo đi ra nhiều loại gửi gắm tử, góp thêm phần dẫn đến sự đa dạng và phong phú sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu tạo NST

Câu 6:

Những tuyên bố này sau đấy là đúng lúc nói đến hạn chế phân?

(1) Giai đoạn thực ra thực hiện giảm xuống 1/2 con số NST ở những tế bào con cái là hạn chế phân I

(2) Trong hạn chế phân đem gấp đôi nhân song NST ở nhị kì trung gian

(3) Giảm phân sinh đi ra những tế bào con cái đem con số NST giảm xuống 1/2 đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh đi ra đều phải sở hữu n NST kiểu như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp trúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

Xem thêm: cho tam giác abc cân tại a