đá bóng tiếng anh là gì

Abarca mến bóng đá, bóng mượt, hát và múa bụng.

Abarca enjoys soccer, softball, singing and belly khiêu vũ.

Bạn đang xem: đá bóng tiếng anh là gì

Đá bóng, cút xe cộ đạp

Like soccer and riding a xe đạp.

Lúc nào là anh cũng nào là là CLB Bắn súng, cút câu cá, đá bóng đá ban....

You always had your gun clubs and your fishing trips and football.

Tuần trước tôi đang được coi đá bóng trong nhà cậu.

I watched football at your house last week.

Quý vị đang được đem ý người sử dụng nội công Thiếu Lâm nhằm đá bóng.

Now, you guys get this great idea of using Shaolin kung fu đồ sộ play soccer.

Tag Rugby cũng không giống ở phần chúng ta ko được sử dụng chân đá bóng.

Tag Rugby also varies in the fact that kicking the ball is not allowed.

Lúc em đang được đá bóng, Belinda gọi em.

During the football match, Belinda called bu.

Đa-vít xuống suối nhặt năm viên đá bóng láng cho vào bao.

David goes down by a stream and gets five smooth stones, and puts them into his bag.

Bảo vệ đá bóng từng chiều khi 3g30.

Guards play soccer each day at 3:30.

Tôi mong muốn thấy chúng ta đá bóng.

I've gotta see them play.

Anh làm thế nào đá bóng cho tới được?

How can you ask bu đồ sộ play soccer?

Hùng! Đây là đá bóng hoặc đá người?

Hung, are you here đồ sộ fight or play soccer?

Ta cần thiết một y đá bóng đem tâm trí.

Xem thêm: dấu hai chấm dùng để làm gì

We need someone with a good head.

Anh từng đá bóng chưa?

Did you ever play football?

Có lẽ khi cơ nghịch ngợm đá bóng còn giản dị rộng lớn là cho tới căn bệnh viện

Would've been easier scoring crack than vãn a ride đồ sộ the clinic.

Sao ông lại gãy khuỷu tay trong những lúc nghịch ngợm đá bóng được nhỉ

How come you broke your risk by playing soccer?

Muốn đá bóng nên đem 4 tài năng cơ bản

Actually, there are four basic skills of playing soccer:

Ngày mai anh tiếp tục đá bóng

Tomorrow, I'll go đồ sộ play soccer.

Thành lập một hội thân mật thiết, ngày ngày đá bóng.

I also made clubs with friends đồ sộ play soccer.

Tôi nhận ra một cô nàng nhỏ nhắn hoặc nhìn team trưởng và tôi nghịch ngợm đá bóng .

I saw a petite person looking at my seniors bu playing soccer .

Ngày mai anh tiếp tục đá bóng.

Tomorrow, I'm going đồ sộ play in a professional soccer game.

Anh đá bóng rất tuyệt.”

You are so good at it.”

Đá bóng vì chưng chân, nên không?

Do you use your legs đồ sộ play soccer?

Ông nghịch ngợm đá bóng bằng tay thủ công à?

Xem thêm: da có chức năng gì

Did you play soccer with your fists?

Cậu sẽ sở hữu được vé đá bóng trận chung cuộc.

Get you tickets đồ sộ the Heat game.