công thức định luật 2 newton

Định luật II Newton là một trong những kỹ năng và kiến thức vô cùng cần thiết nhập vật lý cơ. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu về nội dung và công thức ấn định luật II Newton. Hình như sẽ có được những bài xích tập luyện tự động luận đi kèm theo nhằm ôn tập luyện. Cùng VUIHOC theo đòi dõi nhé!

1. Phát biểu nội dung ấn định luật 2 Newton

Nội dung ấn định luật II Newton: Gia tốc của một vật nằm trong phía với lực tính năng lên vật. Độ rộng lớn của vận tốc tỉ lệ thành phần thuận với sự cân đối của lực và tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với lượng của vật.

Bạn đang xem: công thức định luật 2 newton

2. Công thức ấn định luật 2 Newton

Theo ấn định luật ii niu-tơn thì: $\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}$ (1)

Trong ê tớ có: 

 • F: là sự cân đối của lực (tính theo đòi đơn vị chức năng N)

 • m: là lượng của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng kg)

 • a: là vận tốc của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng $m/s^2$)

Từ công thức (1) phía trên, tớ rất có thể mò mẫm đi ra những lực tính năng nhập vật: $\vec{F}= m\vec{a}$

Trong tình huống, vật Chịu tính năng của không ít lực thì tớ với hiệp lực F được xem bằng: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + … + \vec{F_n}$

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô ôn tập luyện và thiết kế suốt thời gian học tập tập THPT vững vàng vàng

3. Mở rộng lớn ấn định luật 2 Newton

Từ công thức (1) phía trên, theo đòi ấn định luật II Niu-tơn thì Vector vận tốc luôn luôn nằm trong phía với vector lực: F a

Theo ấn định luật I Niu-tơn: nếu như 1 vật ko Chịu tính năng của lực này hoặc Chịu tính năng của những lực với hiệp lực vì chưng 0 thì vật đang được đứng yên lặng tiếp tục nối tiếp đứng yên lặng và vật đang được hoạt động tiếp tục nối tiếp hoạt động trực tiếp đều.

Khối lượng là đại lượng vô phía, đặc thù mang đến nút quán tính chủ quan của những vật.

Giữa trọng lượng và lượng của một vật với nguyệt lão quan liêu hệ: $ \vec{P} = m \vec{g}$

Độ rộng lớn trọng tải là trọng lượng: $P = mg (N)$

Trong ê tớ có:

 • P: là trọng lượng của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng N)

 • g: là vận tốc rơi tự tại, $g = 9.8 m/s^2$ hoặc $g = 10 m/s^2$ theo đòi đề bài xích quy ước.

 • m: là lượng của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng kg)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổ hợp kỹ năng và kiến thức và những cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện nhập đề đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

4. Bài tập luyện rèn luyện ấn định luật 2 Newton

Câu 1: Một vật đang được đứng yên lặng bên trên mặt mũi phẳng phiu ở ngang thì được truyền một lực F. Sau 10s vật này đạt được véc tơ vận tốc tức thời 4m/s. Bỏ qua quýt yêu tinh sát thân mật vật và mặt mũi phẳng phiu, nếu như gữ nguyên vẹn vị trí hướng của lực nhưng mà tăng vội vàng gấp đôi sự cân đối lực F nhập vật thì sau 5s véc tơ vận tốc tức thời của vật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng công thức: $v_1=v_0+a_1t_1 \rightarrow a_1= \frac{v_1-v_o}{t_1}=\frac{4-0}{10}=0.4 m/s^2$

 • Mà $F_1 = ma_1 = m. 0,4 (N)$

 • Khi tăng lực F gấp hai trở nên $F_2 = 2. F_1 = 0.8m$ → $a_2=\frac{F_2}{m}=0,8mm=0.8m/s^2$

 • Mà $v_2 = v_0 + a_2t_2 = 0 + 0,8. 15 = 12 m/s$

Vậy Khi không thay đổi vị trí hướng của lực và tăng vội vàng gấp đôi sự cân đối lực F nhập vật thì sau 15s véc tơ vận tốc tức thời của vật là 12 m/s

Câu 2: Một xe hơi với lượng 1.5T đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v = 54 km/h thì hãm phanh và hoạt động chậm trễ dần dần đều. hiểu lực hãm vì chưng 3000N. Tính quãng đàng và thời hạn xe pháo chuồn được cho tới Khi xe pháo dừng lại hoàn toàn lại.

Hướng dẫn giải: 

 • Ta có: $v_0 = 54 km/h = 15 m/s$, Khi xe pháo dừng lại hoàn toàn lại thì $v = 0 m/s$

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động, gốc thời hạn là khi chính thức hãm phanh. Định luật II Newton cho thấy $\vec{F_h}=m.\vec{a}$

 • Chiều dương $-F_h = ma$ → $a = \frac{-F}{m} = \frac{-3000}{1500} = -2 m/s^2$

 • Áp dụng công thức $v^2 - v_0^2 = 2. a. s$ → $S=\frac{15^2-0^2}{2.2}$ → $s = 56.25 m$

 • Mà $v=v_0+at$ → $S=\frac{v-v_o}{a} = S=\frac{0-15}{2} = 7.5 (s)$

Vậy kể từ lúc chính thức hãm phanh, xe pháo dịch rời thêm thắt được một quãng đàng nhiều năm 56.25 m nhập thời hạn 7.5 s rồi dừng lại hoàn toàn lại.

Câu 3: Một vật với lượng 500 g hoạt động nhanh chóng dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ 2 m/s. Sau thời hạn 4s, vật dịch rời được quãng đàng 24 m. hiểu vật luôn luôn Chịu tính năng của lực kéo $F_k$ và lực cản $F_c = 0.5 N$. Tính sự cân đối của lực kéo.

Hướng dẫn giải:

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe

  Xem thêm: cách kiểm tra win máy tính

 • Theo ấn định luật II Niu-tơn thì $\vec{F} + \vec{F_c} = m.a$

 • Chiếu lên chiều dương tớ với $F - F_c = ma$ → $F = yêu tinh + F_c$ (1)

 • Mà $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ → $24=1,4+ \frac{1}{2}a. 4^2$ → $a=2 m/s^2$

 • Thay nhập phương trình (1) tớ với F = 0,5. 2 + 0.5 = 1.5 N

Vậy sự cân đối của lực kéo vì chưng 1.5 N

Câu 4: Vật hoạt động trực tiếp bên trên phần đường AB Chịu tính năng của lực \vec{F_1} theo đòi phương ngang và tăng cường kể từ 0 lên 10 m/s nhập một khoảng tầm thời hạn là t. Trên phần đường BC tiếp theo sau, vật Chịu hiệu quả của lực F2 theo đòi phương ngang và tăng cường cho tới 15 m/s cũng nhập một khoảng tầm thời hạn là t. Tính tỉ số $\frac{F_2}{F_1}$.

Hướng dẫn giải: 

Áp dụng ấn định luật 2 Newton mang đến vật tớ có:

 • Trên phần đường AB: $a_1 = \frac{F_1}{m}$ (1)

 • Trên phần đường BC: $a_2 = \frac{F_2}{m}$ (2)

 • Lấy $\frac{(2)}{(1)}$ tớ được $\frac{F_2}{F_1}=\frac{a_2}{a_1}$ (3)

Mặt không giống tớ có:

 • $a_1= \frac{v_1-v_{o1}}{t}= \frac{10-0}{t}= \frac{10}{t}$

 • $a_2= \frac{v_2-v_{o2}}{t}= \frac{15-10}{t}= \frac{5}{t}$

Thay nhập phương trình (3) tớ được:$ \frac{F_2}{F_1}=\frac{\frac{5}{t}}{\frac{10}{t}}=\frac{1}{2}$

Vậy tỉ số thân mật $\frac{F_2}{F_1}=\frac{1}{2}$

Câu 5: Một vật với lượng 200 g chính thức hoạt động nhanh chóng dần dần đều và chuồn được 100 centimet nhập thời hạn 5s. hiểu lực cản có tính rộng lớn là Fc = 0.02 N.

a) Hãy tính lực kéo $\vec{F_k}$.

b) Sau quãng đàng ấy lực kéo cần vì chưng từng nào nhằm vật hoạt động trực tiếp đều?

Hướng dẫn giải

 • Chọn chiều dương là chiều trả động

 • $m = 200 g  = 0.2 kg; s = 100 centimet = 1 m; t = 5s; v_0 = 0$

c) $F_c = 0.02 N$; $s = v_0 t + 0,5.at^2$ → $a=0.08 (m/s^2)$

$F_k - F_c = ma$ → $F_k = F_c + yêu tinh = 0.036 N$

Vậy lực kéo $F_k = 0.036 N$

d) Để vật hoạt động trực tiếp đều thì $F_k - F_c = 0$ → $F_k = F_c = 0.02 N$

Vậy lực kéo $F_k$ nhằm vật nối tiếp hoạt động trực tiếp đều là $F_k = 0.02 N$

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không lấy phí ngay!!

Xem thêm: lối tắt của bạn trên facebook là gì

Qua nội dung bài viết này, VUIHOC mong chờ rằng rất có thể gom những em nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về ấn định luật II Newton. Để học tập nhiều hơn thế những kỹ năng và kiến thức Vật lý 10 giống như Vật lý trung học phổ thông thì những em hãy truy vấn kinhtedanang.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức lúc này nhé!

>>>Xem thêm: Trọn cỗ lý thuyết và bài xích tập luyện về ấn định luật I Newton - VUIHOC Vật lý 10

>>>Xem thêm: Nội dung ấn định luật 3 Newton: Nội dung, công thức và bài xích tập luyện chi tiết