cơ cấu giải thưởng vietlott 6/55

Cơ cấu giải thưởng

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và cù số ngỏ thưởng 01 đợt trong những kỳ cù số ngỏ thưởng nhằm lựa lựa chọn ra cỗ số trúng thưởng bao gồm 6 số trong những số kể từ 01 cho tới 55. Dường như, một vài đặc trưng sẽ tiến hành cù lựa chọn kể từ 49 trái ngược bóng sót lại nhập lồng cầu sau thời điểm đang được lựa chọn 6 trái ngược bóng trước cơ nhằm xác lập cỗ số trúng thưởng mang lại giải Jackpot 2.

2. Cơ cấu phần thưởng rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: cơ cấu giải thưởng vietlott 6/55

Giải thưởng! Kết quả Giá trị phần thưởng (VNĐ)
Giải Jackpot 1 O O O O O O (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy)
Giải Jackpot 2 O O O O O + O (Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy)
Giải Nhất O O O O O 40.000.000
Giải Nhì O O O O 500.000
Giải Ba O O O 50.000

Ghi chú: O là những số trùng với thành phẩm cù số ngỏ thưởng, không tuân theo loại tự

Trong tình huống vé của những người trúng thưởng trúng nhiều hạng phần thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng phần thưởng tối đa.

Trong tình huống có rất nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều cho các bên theo đòi tỷ trọng độ quý hiếm nhập cuộc dự thưởng của những người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của những phần thưởng kể từ Giải Nhất cho tới Giải Ba được xem theo đòi số đợt nhập cuộc dự thưởng của số trúng thưởng (01 đợt nhập cuộc dự thưởng mệnh giá chỉ 10.000 đồng) nhân với độ quý hiếm phần thưởng ứng với 01 đợt nhập cuộc dự thưởng.

Xem thêm: trịnh công sơn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Trúng thưởng nhiều rộng lớn qua chuyện đùa bao

BAO 5 (VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ + BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ + BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

** : Làm tròn trặn cho tới 2 chữ số sau số thập phân

Jackpot 1*: Một phần phân chia của giải Jackpot 1

Jackpot 2*: Có tức thị Jackpot 2 được tạo thành 6 phần đều nhau . Nếu ko có người trúng khác, thì chỉ duy nhất một người trúng thưởng nhận đủ 6 phần của Jackpot 2 (100% giá trị)

Xem thêm: cách bật nút home ảo trên iphone

Xem hướng dẫn đùa : Tại đây

Xem thống kê: Tại đây

Thể lệ Power 6/55 : Tại đây