cập nhật tft mobile mới nhất

Assemble an army of your favorite champions in Teamfight Tactics, the PVP strategy autobattler from Riot Games, the makers of League of Legends.

In Teamfight Tactics, you’ll draft, deploy, and upgrade from a revolving roster of League of Legends champions in a round-based battle for survival. Devastate with demons, bash with berserkers, or hold the line with wardens—the strategy is all up to lớn you.

Bạn đang xem: cập nhật tft mobile mới nhất

BATTLE IT OUT

Outplay and outlast your opponents by building an elite squad of League of Legends champions ready to lớn fight on your behalf. Random drafts and in-game events ensure no two matches ever play out exactly the same.

STRATEGIZE AND EVOLVE

Continuous không tính phí thematic game updates and nội dung drops ensure a fresh, ever-shifting meta and infinite strategic depth.

PICK UP AND GO

Cross-platform tư vấn means you can play with your friends (and crush your enemies) across PC, Mac, and mobile.

RANK UP

Full competitive tư vấn and matchmaking. From Iron to lớn Challenger, climb or fall on the ladder based on your final standing in every game.

COMPETE FROM DAY ONE

Everything you need to lớn succeed is unlocked from the start—full stop.

STYLE ON ‘EM

Express yourself with your Little Legend by khiêu vũ, emoting, and generally showing off. Earn new Little Legends by playing TFT or purchasing them in the TFT store.

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 unit 11

Tập ăn ý một tổ quân bao gồm những ngôi nhà vô địch yêu thương quí của chúng ta vô Teamfight Tactics, trình tự động hóa kế hoạch PVP kể từ Riot Games, ngôi nhà tạo ra Liên minh lịch sử một thời.

Trong Teamfight Tactics, các bạn sẽ phác hoạ thảo, tổ chức thực hiện và tăng cấp kể từ một tổ hình xoay vòng của những ngôi nhà vô địch Liên minh lịch sử một thời vô một cuộc chiến tồn tại. Phá bỏ với quỷ, bash với berserker, hoặc lưu giữ quan hệ với Wardens, kế hoạch là toàn bộ tùy nằm trong vô chúng ta.

TRẬN ĐẤU

Vượt qua chuyện và tồn bên trên lâu rộng lớn phe đối lập của chúng ta bằng phương pháp thi công một tổ quân vô địch Liên minh lịch sử một thời sẵn sàng đánh nhau thay cho mặt mày chúng ta. Các bạn dạng nháp tình cờ và những sự khiếu nại vô trò nghịch tặc đáp ứng không tồn tại nhì trận đấu nào là ra mắt y sì nhau.

CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ

Cập nhật trò nghịch tặc bám theo chủ thể không tính phí liên tiếp và hạn chế nội dung đáp ứng một meta mới mẻ, luôn luôn thay cho thay đổi và chiều thâm thúy kế hoạch vô hạn.

Chọn và đi

Hỗ trợ nhiều nền tảng Tức là chúng ta có thể nghịch tặc với đồng chí (và nghiền nát nhừ quân địch của mình) bên trên PC, Mac và địa hình.

NGÂN HÀNG LÊN

Hỗ trợ đối đầu và cạnh tranh không thiếu và mai côn trùng. Từ Iron cho tới Challenger, trèo lên hoặc trượt bên trên thang dựa vào địa điểm sau cùng của chúng ta trong những trò nghịch tặc.

CẠNH TRANH TỪ NGÀY MỘT

Xem thêm: mẫu giấy mua bán đất

Mọi loại bạn phải nhằm thành công xuất sắc đều được hé khóa kể từ trạm dừng chính thức không thiếu.

PHONG CÁCH TRÊN ‘EM

Thể hiện tại bạn dạng thân thiết với Huyền thoại nhỏ của chúng ta bằng phương pháp nhảy múa, đẩy mạnh và phát biểu cộng đồng là thể hiện tại. Kiếm Little Legends mới mẻ bằng phương pháp nghịch tặc TFT hoặc mua sắm bọn chúng vô siêu thị TFT.