cách tính tỉ lệ dân thành thị

 • Vai trò cần thiết nhất của nông nghiệp nhưng mà ko ngành nào là hoàn toàn có thể thay cho thế được là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

  Bạn đang xem: cách tính tỉ lệ dân thành thị

 • Vai trò nào là ko đích với ngành tạo ra nông nghiệp?

  A. Nguyên liệu cho những ngành công nghiệp.

  B. Cung cấp cho hoa màu mang đến loài người.

  C. Tạo đi ra công cụ vũ trang mang đến tạo ra.

  D. Mặt mặt hàng xuất khẩu thu nước ngoài tệ rộng lớn.

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác lăm le cơ cấu tổ chức cây cối, thời vụ, năng lực xen canh và năng suất cây cối tùy thuộc vào nhân tố đa phần nào?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Điểm không giống nhau cơ bạn dạng dễ dàng nhận ra nhất về chăn nuôi Một trong những nước cải cách và phát triển và đang được cải cách và phát triển là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong tạo ra nông nghiệp, quỹ khu đất, đặc điểm và chừng phì của khu đất với ko tác động cho tới nhân tố nào?

  A. năng suất cây cối.

  B. quy tế bào và cơ cấu tổ chức cây cối.

  C. phát triển của cây cối.

  D. sự phân bổ cây cối.

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đặc điểm cần thiết nhất nhằm phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Sản xuất nông nghiệp với tính cập kênh và tạm bợ đa phần tự đâu?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đặc điểm nào là thâm thúy trên đây ko đích với ngành nông nghiệp?

  A. Sản xuất với tính thời vụ, phân bổ rộng lớn.

  B. Cây trồng, con vật là đối tượng người tiêu dùng làm việc.

  C. Đất trồng là tư liệu tạo ra đa phần.

  D. Sản xuất ko tùy thuộc vào đương nhiên.

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Biểu hiện tại của nền nông nghiệp tạo ra sản phẩm & hàng hóa là gì?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đối tượng của tạo ra nông nghiệp là gì?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: đổi lịch dương sang âm

  Diện tích rừng bên trên trái đất bị thu hẹp nguy hiểm đa phần tự đâu?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tài nguyên vẹn vạn vật thiên nhiên càng ngày càng với nguy cơ tiềm ẩn hết sạch là vì đâu?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Phát triển đáp ứng nhu cầu được nhu yếu của thời điểm hiện tại nhưng mà ko thực hiện tổn kinh sợ cho tới năng lực đáp ứng nhu cầu nhu yếu bại liệt của những mới sau này gọi là gì?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nguyên nhân nào là thực hiện mang đến môi trường thiên nhiên ở những nước đang được cải cách và phát triển bị huỷ hoại nghiêm khắc trọng?

  25/11/2022 |   2 Trả lời

 • Ở việt nam, diện tích S ụ núi trọc càng ngày càng tăng ở vùng núi, phung phí mạc hóa ra mắt mạnh ở vùng ven bờ biển là vì đâu?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nguyên nhân nào là thực hiện mang đến môi trường thiên nhiên ở nhiều vương quốc thêm thắt phức tạp?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Các vương quốc như EU, Nhật Bản, Hoa Kì với Đặc điểm cộng đồng là gì?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Những phương án nào là cần phải triển khai nhằm góp thêm phần đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên ở những nước đang được trị triển?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nêu những biểu lộ của phát triển xanh rờn vô nông nghiệp?

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vấn đề dùng phải chăng và đảm bảo an toàn khoáng sản, môi trường thiên nhiên lúc bấy giờ tăng thêm ý nghĩa cấp cho thiết bên trên phương diện nào?

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tài nguyên vẹn loại vật bao hàm những group nào?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Nhận lăm le nào là tại đây ko đích với khoáng sản thiên nhiên?

  A. Số lượng khoáng sản được bổ sung cập nhật không ngừng nghỉ vô lịch sử hào hùng cải cách và phát triển.

  B. Là những vật hóa học đương nhiên được con cái người tiêu dùng hoặc hoàn toàn có thể dùng.

  C. Nhiều tài lý do khai quật quá mức cho phép kéo đến càng ngày càng bị hết sạch.

  D. Phân tía đều từng ở toàn bộ những vương quốc, những vùng cương vực bên trên trái đất.

  24/11/2022 |   1 Trả lời

 • Môi ngôi trường xã hội bao hàm những nhân tố nào?

  24/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xem thêm: lời bài hát chillies mascara

  Tài nguyên vẹn ko thể khởi tạo là gì?

  25/11/2022 |   2 Trả lời

 • Thế nào là là khoáng sản vạn vật thiên nhiên vô hạn?

  25/11/2022 |   2 Trả lời