cách tạo tài khoản icloud

Với ID Apple, bạn cũng có thể truy vấn nhập toàn bộ những khí giới và công ty của Apple, ví dụ như iCloud, App Store, v.v.

 • Tạo ID Apple bên trên iPhone, iPad hoặc Apple Vision Pro

  Bạn đang xem: cách tạo tài khoản icloud

 • Tạo ID Apple bên trên máy Mac

 • Tạo ID Apple bên trên PC chạy Windows

 • Tạo ID Apple bên trên một khí giới khác

Bạn ko chắc chắn bản thân sở hữu ID Apple ko, hoặc đang được quên ID Apple? Quý khách hàng rất có thể singin nhập khí giới hoặc bên trên trang web vì như thế địa điểm tin nhắn hoặc số điện thoại cảm ứng thông minh nhưng mà bản thân dùng với những công ty của Apple.

Khi singin bên trên khí giới, bạn cũng có thể lần và tăng địa điểm tin nhắn na ná số điện thoại cảm ứng thông minh bổ sung cập nhật nhưng mà bạn cũng có thể dùng nhằm singin nhập ID Apple của tôi. Hãy ngỏ phần Cài đặt điều (hoặc Cài đặt điều hệ thống), lựa chọn thương hiệu của doanh nghiệp, tiếp sau đó lựa chọn Đăng nhập & bảo mật thông tin nhằm coi những tùy lựa chọn này.

Tìm hiểu cơ hội tạo ra ID Apple cho tới con cái bạn

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple mới nhất Khi thiết lập khí giới hoặc thiết lập sau nhập App Store.

 1. Chạm nhập “Bạn đang được quên mật khẩu đăng nhập hoặc không tồn tại ID Apple?”

 2. Chạm nhập Tạo ID Apple không lấy phí.

  Màn hình iPhone hiển thị tùy lựa chọn nhằm lựa chọn Tạo ID Apple miễn phí
 3. Chọn ngày sinh và nhập thương hiệu của doanh nghiệp. Chạm nhập Tiếp theo đuổi.

 4. Chạm nhập “Sử dụng địa điểm tin nhắn thời điểm hiện tại của bạn” hoặc chạm nhập “Nhận địa điểm tin nhắn iCloud miễn phí”.

 5. Làm theo đuổi quá trình bên trên screen nhằm xác minh địa điểm tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh, đặt điều vùng cho tới khí giới của doanh nghiệp và thiết lập tác dụng xác thực nhì nhân tố. Nếu lựa chọn bỏ lỡ, các bạn sẽ được nhắc tiến hành đoạn này nhập khi không giống nhập phần Cài đặt điều.

 1. Mở App Store và chạm nhập nút Tài khoản của tôi.

 2. Chạm nhập Tạo ID Apple mới nhất. Nếu ko thấy tùy lựa chọn này, hãy đảm nói rằng chúng ta đang được singout ngoài iCloud.

  Màn hình iPhone hiển thị tùy lựa chọn nhằm Đăng nhập vì như thế ID Apple
 3. Làm theo đuổi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng cho tới khí giới của doanh nghiệp. Địa chỉ tin nhắn chúng ta hỗ trợ được xem là ID Apple mới nhất của doanh nghiệp.*

 4. Nhập cách thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, tiếp sau đó chạm nhập Tiếp. Quý khách hàng cũng rất có thể lựa chọn Không sở hữu. Quý khách hàng tiếp tục không biến thành tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm chọn lựa.

 5. Xác nhận số điện thoại cảm ứng thông minh. Thao tác này rất có thể canh ty xác minh tính danh và phục sinh thông tin tài khoản của doanh nghiệp, nếu như cần thiết. Chạm nhập Tiếp theo đuổi.

 6. Kiểm tra tin nhắn nhằm lần tin nhắn xác minh của Apple và xác minh địa điểm tin nhắn của doanh nghiệp.

Sau Khi xác minh địa điểm tin nhắn, bạn cũng có thể sử dụng ID Apple nhằm singin nhập App Store và những công ty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh sở hữu mã vương quốc là +86 cho tới ID Apple. Quý khách hàng rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc chống của tôi trở nên một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng cho tới mục tiêu xác minh.

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple bên trên khí giới iOS chạy iOS 9 trở lên trên.

 1. Chọn thực đơn Apple  > Cài đặt điều khối hệ thống. Tại những phiên phiên bản macOS cũ rộng lớn, nên chọn lựa thực đơn Apple  > Tùy lựa chọn khối hệ thống.

 2. Bấm nhập Đăng nhập vì như thế ID Apple của doanh nghiệp ở thanh mặt mũi. Tại những phiên phiên bản macOS cũ rộng lớn, hãy nhấn vào Đăng nhập.

 3. Bấm nhập Tạo ID Apple, tiếp sau đó tuân theo quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng cho tới khí giới của doanh nghiệp. Địa chỉ tin nhắn chúng ta hỗ trợ được xem là ID Apple mới nhất của doanh nghiệp.*

  Màn hình máy Mac hiển thị links Tạo ID Apple nhằm bấm vào
 4. Nhập cách thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, tiếp sau đó nhấn vào Tiếp tục. Quý khách hàng cũng rất có thể lựa chọn Không sở hữu. Quý khách hàng tiếp tục không biến thành tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm chọn lựa.

 5. Kiểm tra tin nhắn nhằm lần tin nhắn xác minh của Apple và xác minh địa điểm tin nhắn của doanh nghiệp.

Sau Khi xác minh địa điểm tin nhắn, bạn cũng có thể dùng ID Apple mới nhất nhằm singin nhập App Store và những công ty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh sở hữu mã vương quốc là +86 cho tới ID Apple. Quý khách hàng rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc chống của tôi trở nên một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng cho tới mục tiêu xác minh.

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple bên trên máy Mac chạy OS X Capitan trở lên trên.

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

Trên PC chạy Windows, bạn cũng có thể tạo ra một ID Apple nhập phần mềm Apple TV, phần mềm Apple Music hoặc iTunes cho tới Windows.

 1. Bấm nhập Đăng nhập ở cuối thanh mặt mũi.

 2. Bấm nhập Đăng nhập.

 3. Bấm nhập Tạo ID Apple mới nhất.

 4. Làm theo đuổi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng cho tới khí giới của doanh nghiệp. Địa chỉ tin nhắn chúng ta hỗ trợ được xem là ID Apple mới nhất của doanh nghiệp.*

 5. Nhập cách thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, tiếp sau đó nhấn vào Tiếp tục. Quý khách hàng tiếp tục không biến thành tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm chọn lựa. Quý khách hàng cũng rất có thể lựa chọn Không sở hữu, tuy nhiên Khi tê liệt, các bạn sẽ ko tiến hành được những giao dịch thanh toán mua sắm chọn lựa cho tới Khi nhập một cách thức giao dịch thanh toán.

 6. Kiểm tra tin nhắn nhằm lần tin nhắn xác minh của Apple và xác minh địa điểm tin nhắn của doanh nghiệp.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh sở hữu mã vương quốc là +86 cho tới ID Apple. Quý khách hàng rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc chống của tôi trở nên một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng cho tới mục tiêu xác minh.

 1. Mở iTunes cho tới Windows.

 2. Từ thanh thực đơn ở đầu screen PC hoặc ở đầu hành lang cửa số iTunes, nên chọn lựa Tài khoản > Đăng nhập. Sau tê liệt, nhấn vào Tạo ID Apple mới nhất.

 3. Làm theo đuổi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng cho tới khí giới của doanh nghiệp. Địa chỉ tin nhắn chúng ta hỗ trợ được xem là ID Apple mới nhất của doanh nghiệp.*

 4. Nhập cách thức giao dịch thanh toán và vấn đề giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, tiếp sau đó nhấn vào Tiếp tục. Quý khách hàng chỉ bị tính phí khi chúng ta mua sắm chọn lựa. Quý khách hàng cũng rất có thể lựa chọn Không sở hữu, tuy nhiên Khi tê liệt, các bạn sẽ ko tiến hành được những giao dịch thanh toán mua sắm chọn lựa cho tới Khi nhập một cách thức giao dịch thanh toán.

 5. Kiểm tra tin nhắn nhằm lần tin nhắn xác minh của Apple và xác minh địa điểm tin nhắn của doanh nghiệp.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh sở hữu mã vương quốc là +86 cho tới ID Apple. Quý khách hàng rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc chống của tôi trở nên một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng cho tới mục tiêu xác minh.

Để tạo ra ID Apple bên trên Apple TV, khí giới Android, TV mưu trí hoặc khí giới truyền trị, thường thì bạn cũng có thể tuân theo quá trình hiện trên screen và nhập thương hiệu khá đầy đủ, ngày sinh, địa điểm tin nhắn hoặc số điện thoại cảm ứng thông minh nằm trong cách thức giao dịch thanh toán của tôi. Nếu thiết lập phần mềm Apple TV bên trên TV mưu trí, bạn cũng có thể được trả hướng về activate.apple.com muốn tạo ID Apple. Quý khách hàng cũng rất có thể dùng quá trình bên dưới muốn tạo ID Apple bên trên trang web.

 1. Truy cập appleid.apple.com và nhấn vào Tạo ID Apple của doanh nghiệp.

  Màn hình trang web hiển thị links nhằm Tạo ID Apple
 2. Làm theo đuổi quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ địa điểm tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng cho tới khí giới của doanh nghiệp. Địa chỉ tin nhắn chúng ta hỗ trợ được xem là ID Apple mới nhất của doanh nghiệp.*

 3. Nhập số điện thoại cảm ứng thông minh nhưng mà chúng ta luôn luôn tiếp cận được.

 4. Đánh vệt nhập những vỏ hộp nhằm ĐK nhận tin tức update của Apple, nếu còn muốn. Thao tác này tiếp tục giúp cho bạn update những thông tin, ứng dụng, thành phầm và công ty tiên tiến nhất của Apple.

 5. Bấm nhập Tiếp tục.

 6. Làm theo đuổi quá trình bên trên screen nhằm xác minh địa điểm tin nhắn và số điện thoại cảm ứng thông minh của doanh nghiệp.

Sau Khi xác minh địa điểm tin nhắn, bạn cũng có thể dùng ID Apple mới nhất của tôi nhằm singin vào App Store và những công ty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh sở hữu mã vương quốc là +86 cho tới ID Apple. Quý khách hàng rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc chống của tôi trở nên một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng cho tới mục tiêu xác minh.

Nếu chúng ta đang được tạo ra ID Apple bên trên trang web và thấy thông tin cho thấy bạn phải singin nhập iTunes, hãy tuân theo quá trình bên dưới cho tới khí giới của mình:

 • Trên iPhone hoặc iPad: Mở phần mềm Cài đặt điều, tiếp sau đó chạm nhập Đăng nhập nhập [thiết bị]. Sau tê liệt singin vì như thế ID Apple của doanh nghiệp.

 • Trên máy Mac: Chọn thực đơn Apple  > Cài đặt điều khối hệ thống, tiếp sau đó lựa chọn ID Apple và singin vì như thế ID Apple của doanh nghiệp.

 • Trên Apple TV: Đăng nhập nhập App Store hoặc những công ty không giống của Apple vì như thế ID Apple của doanh nghiệp. Quý khách hàng cũng rất có thể ngỏ phần Cài đặt điều, tiếp sau đó chạm nhập Người sử dụng và Tài khoản. Chọn Thêm người tiêu dùng đem tấp tểnh hoặc Thêm người tiêu dùng mới nhất và singin vì như thế ID Apple của doanh nghiệp, tiếp sau đó tuân theo quá trình được nhắc.

 • Trên thiết bị Android: Truy cập nhập tv.apple.com hoặc music.apple.com và singin vì như thế ID Apple của doanh nghiệp.

  Xem thêm: xem cấu hình máy tính win 10

 • Trên PC: Truy cập nhập Microsoft Store, tiếp sau đó vận chuyển về và thiết lập iTunes, phần mềm Apple TV hoặc phần mềm Apple Music rồi singin vì như thế ID Apple của doanh nghiệp.

Phạm vi công ty và những tác dụng của Store rất có thể không giống nhau tùy từng vương quốc hoặc chống.

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận