các nguyên âm trong tiếng anh

Có 26 vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 vẹn toàn u ám, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , nó , z. Trong số đó, 5 vẹn toàn âm lại được tạo thành trăng tròn vẹn toàn âm song và vẹn toàn âm đơn và 24 phụ âm theo gót bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, bé xíu cần thiết nắm rõ cơ hội dùng lộn vạc âm của 44 vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo gót bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English reviews cho tới những em đầy đủ cỗ những vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: các nguyên âm trong tiếng anh

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và vẹn toàn âm vô giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, vẹn toàn âm giờ đồng hồ Anh là một trong tiếng động phát biểu được nhân loại đưa đến Lúc khá bay rời khỏi kể từ mồm không xẩy ra răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ còn sót lại vô bảng vần âm nhưng mà ko cần là vẹn toàn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được vạc âm cơ hội ngăn ko cho tới luồng bầu không khí đơn giản và dễ dàng trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc người sử dụng lưỡi chạm vô răng.

Để bé xíu rất có thể vạc âm chuẩn chỉnh cả vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm vô bảng IPA là vô cùng cần thiết để giúp đỡ bé xíu nâng lên sự thỏa sức tự tin Lúc tiếp xúc vì thế giờ đồng hồ Anh. Cụ thể ra sao, những em hãy nối tiếp dò xét hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu địa điểm đứng không giống nhau vô một kể từ. Nguyên âm thông thường rất có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, vẹn toàn âm thông thường là vẹn toàn âm đơn hoặc là vẹn toàn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn vô giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm vẹn toàn âm ngắn ngủn và vẹn toàn âm lâu năm. Nguyên âm đơn ngắn ngủn thông thường sở hữu thời hạn vạc âm ngắn lại hơn và ko kéo dãn như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn vẹn toàn âm đơn lâu năm thông thường yên cầu vạc âm kéo dài thêm hơn nữa ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng vẹn toàn âm đơn ngắn ngủn và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” vô giờ đồng hồ Việt. Môi khá không ngừng mở rộng về nhì phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật khá nhanh chóng, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” vô giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn Lúc vạc âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” vô giờ đồng hồ Việt. Môi khá tròn xoe. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhõm về hâu phương. 

Âm nhảy nhanh chóng, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật khá nhanh chóng, âm lai thân ái âm “ă” và “ơ” vô giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng đương nhiên.Lưỡi ở khoảng chừng thân ái, ko chạm bất kể phần gì vô vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn lại hơn. Môi tròn xoe, mồm khá banh.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy khá dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn ngủn và nhẹ nhõm rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy khá dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng vẹn toàn âm đơn lâu năm vô giờ đồng hồ Anh và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn, âm lưu giữ vô vùng mồm. Môi bẹt và căng qua loa nhì mặt mày.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân ái âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng rời khỏi. Hạ thấp lưỡi và căng rời khỏi, nhảy khá nhanh chóng, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài thêm hơn nữa và âm vạc vô vùng mồm, ko thổi khá rời khỏi. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi vạc âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhõm rời khỏi sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” vô giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài thêm hơn nữa. Môi banh tuy nhiên ko được vượt lên trên rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và khá căng rời khỏi Lúc vạc âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn xoe và căng một vừa hai phải cần. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên sở hữu cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi vạc âm, môi khá bẹt rời khỏi. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi vạc âm, cuốn lưỡi về hâu phương. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo gót bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 vẹn toàn âm song. Nguyên âm song là những âm được đưa đến kể từ 2 vẹn toàn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi gửi dần dần lịch sự /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi gửi dần dần lịch sự /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi gửi dần dần lịch sự /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” vô giờ đồng hồ Việt, phát âm /ɔ:/ rồi gửi dần dần lịch sự /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi gửi lịch sự /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi gửi dần dần lịch sự /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi gửi dần dần lịch sự /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi gửi trở thành /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách nhận thấy vẹn toàn âm đơn và vẹn toàn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội ghi chép lộn cơ hội vạc âm của những vẹn toàn âm, quy trình học tập vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng rất có thể trở thành đơn giản và dễ dàng nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như đang được reviews, vẹn toàn âm đơn thông thường đưa đến từ là một vần âm còn vẹn toàn âm song được xem là nhì vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng có thể có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ sở hữu một vẹn toàn âm, tuy nhiên vạc âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ sở hữu một vẹn toàn âm và vẹn toàn âm cơ đứng cuối thì chắc chắn rằng được xem là vẹn toàn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em rất có thể luyện vạc âm theo gót sự chỉ dẫn của những người phiên bản xứ để sở hữu sự tiến bộ cỗ rõ ràng rệt vô cơ hội vạc âm. Apollo English khêu ý những em list những video dạy vạc âm vẹn toàn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là vạc âm ăm ắp hữu dụng. 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Khi đã từng thân quen với trăng tròn vẹn toàn âm cơ phiên bản vô giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục nối tiếp tò mò 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh còn sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, sở hữu tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P.., Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính theo gót bảng IPA, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sở hữu cho tới 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng rất có thể đứng trước, thân ái hoặc sau vẹn toàn âm vô kể từ.

Nếu vẹn toàn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng có thể có 3 nhánh cơ phiên bản cơ là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được đưa đến kể từ trong cổ họng, và Lúc vạc âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự lúc lắc của chão thanh quản ngại. Hơi tiếp tục chuồn kể từ trong cổ họng, qua loa lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay rời khỏi Lúc vạc âm những âm này.

Trong Lúc vạc âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm bão táp. Chúng tớ ko cảm biến được sự lúc lắc của chão thanh quản ngại Lúc vạc âm những âm này. Luồng khá tiếp tục xuất phát điểm từ mồm thay cho kể từ trong cổ họng.

Có thể phụ huynh tiếp tục quan tiền tâm:

350+ Từ vựng giờ đồng hồ Anh giành cho bé xíu siêu đơn giản

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện vạc âm những vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập theo gót những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) thay cho tách riêng biệt lẻ từng âm. 

Điều này là vì thế những cặp âm vô giờ đồng hồ Anh thông thường sở hữu hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc sở hữu lúc lắc thanh quản ngại hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống vô giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, vô giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy xem thêm tăng cơ hội vạc âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách vạc âm một số trong những âm tiết 

Cách vạc âm một số trong những âm tiết

Theo Wiki, vạc âm là cơ hội phát âm một kể từ hoặc một ngữ điệu nào là cơ, là cơ hội tất cả chúng ta thốt rời khỏi tiếng động của kể từ cơ. Ngoài việc vận dụng các phương pháp vạc âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên cảnh báo một số trong những quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc vạc âm vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh được đương nhiên như người phiên bản xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách vạc âm G:

1. /g/ nếu như sau G là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là vẹn toàn âm i, e và nó. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Xem thêm: app chụp ảnh đẹp cho iphone

Quy tắc số 2

Cách vạc âm C:

1. /k/ nếu như sau C là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là vẹn toàn âm i, e và nó. 

1. mèo, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép vẹn toàn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngữ điệu đơn âm tiết, trong lúc giờ đồng hồ Anh là ngữ điệu nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ chỉ tồn tại một âm tiết, nên là không tồn tại hiện tượng kỳ lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc điểm nhiều âm tiết, những kể từ sở hữu nhì âm tiết trở lên trên thông thường sở hữu một âm tiết vạc âm khác lạ về chừng lâu năm, sự cân đối và chừng cao đối với những âm tiết còn sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, Lúc một kể từ giờ đồng hồ Anh sở hữu nhiều hơn thế một âm tiết, luôn luôn sở hữu 1 trong những số những âm tiết cơ nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được vạc âm to ra nhiều thêm, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được vạc âm rõ nét hơn). Những Điểm lưu ý này tạo thành trọng âm cho tới âm tiết cơ.

Sau đó là một số trong những qui định nhấn trọng âm nhưng mà những em nên biết lúc học về vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) lộn GIỚI TỪ (preposition) sở hữu 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm ở vị trí âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) lộn TÍNH TỪ (adjective) sở hữu nhì âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm ở vị trí âm tiết trước tiên. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ sở hữu phụ vương âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm ở vị trí âm tiết loại phụ vương Lúc tính từ lúc cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain sở hữu trọng tâm nằm ở vị trí chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious sở hữu trọng âm nằm ở vị trí âm tiết phần bên trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại phụ vương kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhì danh từ) sở hữu trọng âm ở kể từ trước tiên. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhì tính kể từ và thông thường sở hữu vết gạch men ngang ở giữa) sở hữu trọng âm ở âm tiết loại nhì. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip khiến cho bạn ghi ghi nhớ vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Dưới đó là một số trong những khêu ý khiến cho bạn ghi ghi nhớ vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh:

Nhớ vẹn toàn âm:

Tip khiến cho bạn ghi ghi nhớ vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Chữ hình mẫu "u, e, o, a, i" thông thường thay mặt cho tới vẹn toàn âm, đặc trưng Lúc bọn chúng hàng đầu kể từ. quý khách rất có thể liên tưởng tới từ "uể oải" vô giờ đồng hồ Việt nhằm ghi ghi nhớ vẹn toàn âm. Tuy nhiên, cần thiết cảnh báo rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) sở hữu vẹn toàn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là vẹn toàn âm. 

Do cơ, cần thiết nhằm thâu tóm những âm theo gót bảng phiên âm và dùng tự vị sở hữu phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ chỉ tồn tại một vẹn toàn âm "Y" đứng cuối, vẹn toàn âm "Y" được vạc âm là /ai/.

Xem thêm: người ra đi đầu không ngoảnh lại

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn thuần một số trong những cơ hội đơn giản và giản dị nhằm những em rất có thể ghi ghi nhớ vẹn toàn âm phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đang được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn thường xuyên tâm rèn luyện vạc âm thường ngày nhằm ghi nhớ lâu những gì được học tập lộn sở hữu sự tiến bộ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng căn phiên bản về vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội vạc âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em rất có thể tưởng tượng đơn giản và dễ dàng rộng lớn và trở thành thỏa sức tự tin trong các công việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh cho tới trẻ con em rộng lớn trong các công việc vạc âm giờ đồng hồ Anh.