bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Câu hỏi:

12/02/2020 23,507

Bạn đang xem: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án C

Rễ cây có khá nhiều loại phía động như: phía sáng sủa âm, phía trọng tải dương, phía hóa, phía nước.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo ra ra

A. kể từ 1 phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. chỉ với rễ của cây

C. chỉ với 1 phần thân mật của cây

D. chỉ với lá của cây

Câu 2:

Testosterone được sinh đẻ rời khỏi ở

A. tuyến giáp

B. tuyến yên

C. tinh ranh hoàn

D. chống trứng

Câu 3:

Sinh trưởng loại cấp cho ở cây thân mật mộc là tăng thêm về

A. chiều lâu năm tự sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. chiều ngang tự sinh hoạt của tế bào sinh đỉnh.

Xem thêm: vẽ về ước mơ của em

C. chiều ngang tự sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

D. chiều lâu năm tự sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

Câu 4:

Hướng xúc tiếp sở hữu ở loại cây nào là bên dưới đây?

A. Bưởi.

B. Cam.

C. Nho.

D. Táo.

Câu 5:

Khi bịa cây ở hành lang cửa số, cây thông thường cải tiến và phát triển hướng ra phía phía ngoài hành lang cửa số. Hiện tượng này phản ánh dạng phía động nào là ở thực vật?

A. Hướng nước

B. Hướng tiếp xúc

C. Hướng trọng lực

D. Hướng sáng

Câu 6:

Tác nhân nào là sau đây thông thường chỉ phát sinh phía động dương nhưng mà không khiến rời khỏi phía động âm?

A. Nước.

B. Trọng lực.

C. Ánh sáng sủa.

D. Hóa hóa học.

Xem thêm: hàm làm tròn số trong excel