bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập dượt thì vượt lên trên khứ tiếp diễn là 1 trong phần thông thường xuyên xuất hiện nay nhiều trong những bài xích thi đua. Để giúp đỡ bạn tóm Chắn chắn phần kỹ năng ngữ pháp cần thiết này, TOPICA Native gửi cho tới các bạn Trọn cỗ bài tập thì quá khứ tiếp diễn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (có đáp án) (Past Continuous Tense) tiếp sau đây. Hãy nằm trong theo đuổi dõi nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ tiếp diễn

 • 12 thì nhập giờ Anh
 • Thì vượt lên trên khứ tiếp diễn: Dấu hiệu nhận thấy, công thức và bài xích tập

1. Tóm tắt lý thuyết thì Quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

1.1. Cách dùng thì Quá khứ tiếp diễn

 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập vượt lên trên khứ.

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi đang được coi TV nhập khi 8 giờ tối qua quýt.)

 • Diễn mô tả những hành vi xẩy ra đôi khi nhập vượt lên trên khứ.

VD: John was listening đồ sộ music while his mother was cooking in the kitchen. (John đang được nghe nhạc Lúc u anh ấy nấu bếp nhập phòng bếp.)

 • Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen nhập.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang được đợi xe cộ buýt Lúc tai nạn ngoài ý muốn xẩy ra.)

 • Diễn mô tả một hành vi từng lặp cút tái diễn nhập vượt lên trên khứ và nhiều chuyện cho tới người không giống.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các các bạn của tôi khi nào thì cũng phàn nàn về bà xã của mình.)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phiên đụng chạm “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn bộp chộp 5 phiên.
Tăng năng lực thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cụt sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

1.2. Dấu hiệu nhận thấy thì Quá khứ tiếp diễn

Trong câu ở thì Quá khứ tiếp nối với những trạng kể từ chỉ thời hạn nhập vượt lên trên khứ tất nhiên thời gian cụ thể:

 • At + giờ + thời hạn nhập vượt lên trên khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)
 • At this time + thời hạn nhập vượt lên trên khứ. (at this time last year,…)
 • In + năm (in 2001, in 1992)
 • In the past

1.3. Các khuôn câu thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

2. Bài tập dượt thì Quá khứ tiếp nối cơ bản

Dưới đấy là những bài tập thì quá khứ tiếp diễn tinh lọc khái quát không thiếu cơ hội dùng thông thường bắt gặp và thịnh hành nhất. Hãy thực hiện nhiều bài xích tập dượt vượt lên trên khứ tiếp nối nhằm đạt điểm trên cao nhập kì thi đua nhé!

Bài 1. Chia động kể từ ở nhập ngoặc ở thì vượt lên trên khứ tiếp nối nhằm hoàn thành xong câu

 1. I lost my keys when I ________ (walk) trang chủ. 
 2. It was raining while we ________ (have) dinner.
 3. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus.
 4. Her phone rang while she ________ (talk) đồ sộ her new quấn. 
 5. My friends ________ (drive) đồ sộ work when they heard the news on the radio. 
 6. He ________ (ride) his bicycle when the mèo ran across the road. 
 7. We couldn’t go đồ sộ the beach yesterday because it ________. (rain) 
 8. It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees. 
 9. The tourist lost his camera while he  _____ (walk) around the đô thị.
 10. The lorry  _____  (go) very fast when it hit our siêu xe.
 11. I _______ (walk) down the street when it began đồ sộ rain.
 12. At this time last year, I _______ (attend) an English course.
 13. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion.
 14. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a tiệc ngọt in the other room.
 15. Mary and I _________  (dance) the house when the telephone rang.

Đáp án

 1. was walking
 2. were having
 3. was sitting
 4. was talking
 5. were driving
 6. was riding
 7. was raining
 8. were singing
 9. was walking
 10. was going
 11. was walking
 12. was attending
 13. was standing
 14. was studying – was having
 15. were dancing

Bài tập dượt về thì vượt lên trên khứ tiếp nối với đáp án

Bài tập dượt về thì vượt lên trên khứ tiếp nối với đáp án

Xem thêm: giá điện kinh doanh 2023

Bài 2. Viết trở nên câu hoàn hảo ở thì vượt lên trên khứ tiếp nối dựa vào kể từ khêu ý

 1. (they / take the exam?) 
 2. (when / he / work there?) 
 3. (you / make dinner?) 
 4. (they / drink coffee when you arrived?) 
 5. (when / we / sleep?) 
 6. (they / study last night) 
 7. (we / talk when the accident happened) 
 8. (he / not / exercise enough) 
 9. (I / talk too much?) 
 10. (it / not / snow) 
 11. (how / they / feel?) 
 12. (they / not / talk) 
 13. (where / I / stay?) 
 14. (why / he / study on a Saturday night?) 
 15. (I / go đồ sộ school when you saw me) 
 16. (you / sleep at 6am)
 17. 17. (she / work when I called) 
 18. (we / not / leave when you called) 
 19. (I / not / stay in a hotel) 
 20. (we / make too much noise?) 

Đáp án

 1. Were they taking the exam? 
 2. When was he working there? 
 3. Were you making dinner? 
 4. Were they drinking coffee when you arrived? 
 5. When were we sleeping? 
 6. They were studying last night. 
 7. We were talking when the accident happened. 
 8. He wasn’t exercising enough. 
 9. Was I talking too much? 
 10. It wasn’t snowing. 
 11. How were they feeling? 
 12. They weren’t talking. 
 13. Where was I staying? 
 14. Why was he studying on a Saturday night? 
 15. I was going đồ sộ school when you saw mạ. 
 16. You were sleeping at 6am. 
 17. She was working when I called. 
 18. We weren’t leaving when you called. 
 19. I wasn’t staying in a khách sạn. 
 20. Were we making too much noise?

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phiên đụng chạm “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn bộp chộp 5 phiên.
Tăng năng lực thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cụt sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2. Bài tập dượt thì Quá khứ tiếp nối nâng cao

Bài tập dượt thì vượt lên trên khứ đơn và vượt lên trên khứ tiếp nối phối hợp là dạng bài xích tập dượt thông thường xuyên xuất hiện nay. Nên nhằm các bạn thạo dạng bài xích tập dượt thì vượt lên trên khứ đơn và vượt lên trên khứ tiếp nối nâng cao; TOPICA Native đẫ tổ hợp nhiều thắc mắc nhằm các bạn thực hành!

Bài 1. Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên trên khứ đơn hoặc vượt lên trên khứ tiếp diễn

 1. My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)
 2. We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)
 3. Dad _____________ interested in buying a new siêu xe. (NOT BE)
 4. My sister ______________ for mạ at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)
 5. A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)
 6. The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)
 7. My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)
 8. I _______________ someone đường dây nóng my name. I ______________ around and ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so sánh surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)
 9. My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)
 10. I _________ preparing dinner at 4.pm and I ______________ still at it when my wife ______________ trang chủ. (START, BE, COME)
 11. Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)
 12. We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)
 13. She ______________ a great skier when she was young. (BE)
 14. I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)
 15. While the children _____________ with others my husband and I _____________ đồ sộ have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)

Đáp án

 1. fell off – was painting
 2. bought –  cost
 3. was not interested
 4. was waiting – arrived.
 5. was reading – heard a noise outside – were playing
 6. was still burning – arrived
 7. was looking – came across
 8. heard – turned around – saw – was
 9. was wearing – saw
 10. started – was – came
 11. broke – was picking – cut
 12. realised – were driving
 13. was – was
 14. met – was doing
 15. were playing – decided 

Làm nhiều bài tập thì quá khứ tiếp diễn nhằm nhuần nhuyễn

Làm nhiều bài tập thì quá khứ tiếp diễn nhằm thuần thục

Bài 2. Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền nhập địa điểm rỗng tuếch dạng trúng của động từ

 • Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)
 • Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.
 • Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)
 • Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.
 • Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)
 • Julie: He was diving in the pool.
 • Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)
 • Julie: You’re right. He was just trying đồ sộ tự it. And all his friends were watching it.
 • Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)
 • Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.
 • Sue: _____________________ faces when he came up đồ sộ the surface of the pool? (Matt | make) (6)
 • Julie: Yes, he was. He was grinning and making faces at mạ.
 • Sue: At you? Vow! And what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)
 • Julie: Not really. He was looking at mạ instead.
 • Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)
 • Julie: Yes, I was. Why?
 • Sue: Now I know why Tim and Matt were watching you, Julie.

Đáp án

 1. What were Tim and Matt doing
 2. Were you swimming
 3. What was he doing
 4. Was he not just trying
 5. Were they laughing
 6. Matt was making
 7. He was watching
 8. Was you wearing

Bài 3. Chia động kể từ nhập ngoặc ở dạng tương thích (quá khứ đơn hoặc vượt lên trên khứ tiếp diễn)

 1. Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath and ________ (answer) the phone.
 2. I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.
 3. While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.
 4. Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.
 5. George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.
 6. Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.
 7. ________(you, watch) television when I phoned you?
 8. Ann _____ (wait) for mạ when I _______ (arrive).
 9. I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).
 10. I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my hand

Đáp án

 1. was having – rang – answered
 2. saw – was sitting – reading
 3. was walking – hurt
 4. burnt – was cooking
 5. fell – was paiting
 6. was reading – heard
 7. Were you watching
 8. was waiting – arrived
 9. wasn’t driving – happened
 10. broke – was doing – slipped

Bài 4. Biến thay đổi những câu sau lịch sự phủ toan, thắc mắc và vấn đáp những thắc mắc đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 2. They were working when she came yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 3. She was painting a picture while her mother was making a cake.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 4.  Anne was riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 5. He was typing a letter when his quấn went into the room.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….

Đáp án

Câu 1
 • He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?
 • Yes, he was./ No, he wasn’t.
Câu 2
 • They were working when she came yesterday.
 • They weren’t working when she came yesterday.
 • Were they working when she came yesterday?
 • Yes, they were./ No, they weren’t.
Câu 3
 • She was painting a picture while her mother was making a cake.
 • She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.
 • Was she painting a picture while her mother was making a cake?
 • Yes, she was./ No, she wasn’t.
Câu 4
 • Anne was riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.
 • Anne wasn’t riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.
 • Was Anne riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday?
 • Yes, she was./ No, she wasn’t.
Câu 5
 • He was typing a letter when his quấn went into the room.
 • He wasn’t typing a letter when his quấn went into the room.
 • Was he typing a letter when his quấn went into the room?
 • Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Chọn trúng thì của những câu sau

 1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the xe taxi.
 2. What were you doing/ did you tự when I phoned?
 3. They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.
 4. It rained/ was raining heavily last July.
 5. While people were talking đồ sộ each other, he read/ was reading his book.
 6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.
 7. While we were running/ lập cập in the park, Mary fell over.
 8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
 9. Who was she dancing/ did she dance with at the tiệc ngọt last night?
 10. They were watching/ watched football on TV all day.

Đáp án

 1. saw
 2. were you doing
 3. did’nt visit
 4. rained
 5. was reading
 6. ate
 7. were running
 8. Did you find
 9. did she dance
 10. were watching

Bài 6. Tìm những lỗi sai trong những câu sau

 1. I was play football when she called mạ.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she tự while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.
 9. While I am listening đồ sộ music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

 1. play trở nên playing
 2. study trở nên studying
 3. do trở nên doing
 4. went trở nên go
 5. sleep trở nên sleeping
 6. have trở nên had
 7. broke trở nên break
 8. go trở nên went
 9. am trở nên was
 10. turn trở nên turned

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phiên đụng chạm “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn bộp chộp 5 phiên.
Tăng năng lực thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cụt sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Bài 7. Hoàn trở nên những câu bằng phương pháp dùng những cặp động kể từ đang được mang đến. Một kể từ ở thì vượt lên trên khứ đơn ở một khoảng tầm rỗng tuếch và kể từ sót lại ở thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

come – show get – go hope – give live – spend
look – see play – break start – kiểm tra in
 1. Just as I was……………………..the bath all the lights…………………….. .
 2. I……………………..đồ sộ go away this weekend, but my boss…………………..mạ some work that I have đồ sộ finish by Monday.
 3. When I………………………..in Paris, I……………………three hours a day travelling đồ sộ and from work.
 4. A friendly American couple…………………..chatting đồ sộ him as he…………………at the khách sạn reception.
 5. I bumped into Lena last week. She……………………….a lot better kêu ca when I last…………………..her.
 6. My boss…………………………..into the office just as I…………………………everyone my holiday photos.
 7. I…………….badminton four times a week before I……………………..my ankle.

Đáp án

 1. was getting – went off
 2. was hoping- gave
 3. lived – was spending/ was living – spent
 4. started – was checking in
 5. was looking- saw
 6. came – was showing
 7. was playing – broke

Bài 8. Sử dụng và một thì, vượt lên trên khứ đơn hoặc vượt lên trên khứ tiếp nối, nhập cả nhị từ

add – taste go off – light not listen – explain
push – run not watch – dream
 1. The smoke alarm……………………..when he………………………a candle underneath it.
 2. I can’t remember how đồ sộ answer this question. I must confess that I…………………while the teacher…………………….it đồ sộ us.
 3. She……………………more salt đồ sộ the soup, and then it………………………much better.
 4. Although the television was on, I…………………………it. Instead I…………………..about my holidays.
 5. She……………………open the door and…………………………into the room.

Đáp án

 1. went off – lit
 2. wasn’t listening – was explaining/ didn’t listen – explained
 3. added – tasted
 4. wasn’t watching – was dreaming/ didn’t watch – dreamt
 5. pushed – ran

Trên đấy là phần bài tập thì quá khứ tiếp diễn – một trong mỗi thì cần thiết nhất nhập giờ Anh. Việc siêng năng thực hiện bài xích tập dượt không thiếu tiếp tục giúp đỡ bạn tóm Chắn chắn kỹ năng và cơ hội dùng thì vượt lên trên khứ tiếp nối. Nếu các bạn thấy nội dung bài viết Trọn cỗ bài tập thì quá khứ tiếp diễn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (có đáp án) hữu ích, hãy share mang đến bạn hữu nằm trong học tập nhé!

Xây dựng suốt thời gian học tập giờ Anh mang đến riêng biệt các bạn, liên kết và nhận ngay lập tức tư vấn kể từ Chuyên Viên, nâng cấp trình độ chuyên môn giờ Anh ngay lập tức thời điểm hôm nay với TOPICA Native!

Xem thêm: nếu mai kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn phiên đụng chạm “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn bộp chộp 5 phiên.
Tăng năng lực thu nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cụt sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX