bài tập phát âm ed

Bên cạnh những kỹ năng tương quan cho tới vạc âm “s/es” thì những kỹ năng tương quan cho tới vạc âm “ed” cũng khá cần thiết. Đây là phần kỹ năng chắc chắn các bạn cần nắm rõ nhằm rất có thể tiếp xúc thành thục hoặc thực hiện những bài xích luyện vạc âm, nhất là những bài luyện vạc âm “ed”.

Hãy nằm trong Langmaster lần hiểu cơ hội vạc âm “ed” giống như tập luyện qua quýt những bài xích luyện về kiểu cách vạc âm “ed” tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: bài tập phát âm ed

1. Ôn luyện cách thức vạc âm “ed”

Cách thực hiện bài xích luyện vạc âm “ed” hiệu suất cao nhất đó là nắm rõ những cách thức vạc âm “ed”. Cũng tựa như vạc âm “s/es”, vạc âm “ed” được phụ thuộc những âm tiết cuối của kể từ.

Có 3 cơ hội vạc âm “ed” rất cần được lưu giữ nhằm rất có thể thực hiện bài xích luyện vạc âm “ed” này là /t/, /d/ và /ɪd/. Dưới trên đây được xem là những tình huống ví dụ cho tới từng cơ hội vạc âm.

1.1. Những kể từ đem âm tiết cuối là /t,d/ vạc âm là /ɪd/

Danh sách kể từ ví dụ

 • Paint [peɪnt] - Sơn, vẽ tranh
 • Smile [smaɪl] - Cười
 • Hunt [hʌnt] - Săn bắn
 • Weld [wɛld] - Hàn
 • Wait [weɪt] - Đợi
 • Need [nid] - Cần
 • Bend [bɛnd] - Bẻ cong
 • End [ɛnd] - Kết thúc đẩy, kết thúc
 • Spend [spɛnd] - Tiêu, chi tiêu
 • Send [sɛnd] - Gửi
 • Blend [blɛnd] - Trộn, hòa trộn
 • Build [bɪld] - Xây dựng
 • Ground [graʊnd] - Mài, nghiền
 • Sound [saʊnd] - Phát đi ra tiếng động, giờ ồn
 • Find [faɪnd] - Tìm, lần thấy
 • Land [lænd] - Đất ngay tắp lự, hạ cánh
 • Send [sɛnd] - Gửi, fake đi
 • Read [rid] - Đọc
 • Flood [flʌd] - Lũ lụt, tràn đầy
 • Lift [lɪft] - Nâng lên, chứa chấp lên
 • Hurt [hɜrt] – Làm đau

Langmaster - 3 quy tắc vạc âm đuôi -ED chắc chắn phải ghi nhận [Học giờ Anh tiếp xúc hiệu quả]

1.2. Những kể từ đem âm tiết cuối là /k, p, f, ss, c, x, gh, ch, sh/ phát âm là /t/

Danh sách kể từ ví dụ

 • Back [bæk] - Quay lại
 • Sack [sæk] - Đóng bao, vứt việc
 • Laugh [læf] - Cười, cười cợt toe toét
 • Chop [tʃɑp] - Chặt, thái
 • Lock [lɑk] - Khóa, khoá chặt
 • Pick [pɪk] - Chọn, lựa chọn
 • Flick [flɪk] - Quật, vung
 • Scoff [skɔf] - Chế nhạo, nhạo báng
 • Mix [mɪks] - Trộn, trộn trộn
 • Relax [rɪ'læks] - Thư giãn, nghỉ ngơi ngơi
 • Flash [flæʃ] - Quang, chớp sáng
 • Splash [splæʃ] - Vỗ nước, rắc nước
 • Smash [smæʃ] - Đập vỡ, tấn công bại
 • Finish ['fɪnɪʃ] - Kết thúc đẩy, trả thành
 • Publish ['pʌblɪʃ] - Xuất phiên bản, công bố
 • Establish [ɪ'stæblɪʃ] - Thiết lập, trở thành lập
 • Preach [pritʃ] - Giảng đạo, thuyết giáo
 • Reach [ritʃ] - Đến, tiếp cận
 • Watch [wɑtʃ] - Xem, quan lại sát

1.3. Các kể từ còn sót lại phát âm là /d/

Danh sách kể từ ví dụ

 • Love [lʌv] - Yêu, yêu thương thương
 • Live [lɪv] - Sống, trực tiếp
 • Move [muːv] - Di fake, fake động
 • Improve [ɪm'pruːv] - Cải thiện, nâng cao
 • Solve [sɑlv] - Giải quyết, giải đáp
 • Cry [kraɪ] - Khóc, gào khóc
 • Fly [flaɪ] - Bay, chứa chấp cánh
 • Try [traɪ] - Thử, cố gắng
 • Pay [peɪ] - Trả chi phí, thanh toán
 • Play [pleɪ] - Chơi, vui sướng chơi
 • Stay [steɪ] - Tại lại, lưu lại
 • Lay [leɪ] - Đặt, để
 • Pray [preɪ] - Cầu nguyện, cầu xin
 • Lie [laɪ] - Nói dối
 • Tie [taɪ] - Buộc, thắt nơ
 • Brew [bruː] - Chế biến hóa, trộn chế
 • Scribe [skraɪb] - Viết, sao chép
 • Rob [rɑːb] - Cướp, lấy cắp
 • Grab [ɡræb] - Túm lấy, rung rinh lấy
 • Absorb [əbˈzɔːrb] - Hấp thụ, ngấm vào

Trên đó là những cơ hội vạc âm “ed”, phụ thuộc trên đây, những bạn cũng có thể thực hiện bài xích luyện vạc âm “ed” một cơ hội đơn giản và dễ dàng. Đây cũng chính là cách thức những bài xích luyện về vạc âm “ed” thông dụng nhất. Quý khách hàng chỉ việc ghi lưu giữ thiệt kỹ nhằm vận dụng là được.

Xem thêm:

=> 3 QUY TẮC PHÁT ÂM ED TRONG TIẾNG ANH CHUẨN XÁC VÀ DỄ NHỚ NHẤT

=> TẤT TẦN TẬT QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI ED CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

null

Cách vạc âm “ed”

2. Các cơ hội tăng “ed” vào sau cùng động từ

Để rất có thể bài xích luyện cơ hội vạc âm “ed” một cơ hội chuẩn chỉnh chỉnh nhất thì việc thâu tóm cơ hội tăng “ed” vào sau cùng động kể từ cũng chính là cực kỳ cần thiết. Dưới đó là những cơ hội tăng “ed” vào sau cùng động kể từ nhưng mà bạn phải nắm vững.

 • Không tăng đuôi “ed” cho những động kể từ bất quy tắc

Ví dụ: buy – bought, think – thought, speak – spoke, ….

 • Với những động kể từ đem kết thúc đẩy bởi vì âm tiết “e”, chỉ việc tăng “d” ở phía sau

Ví dụ: smile – smiled, lie – lied, scribe – scribed, …

 • Các động kể từ đem kết thúc đẩy bởi vì “phụ âm + y” thì cần thay đổi “y” trở thành “i” rồi mới mẻ tăng “ed”

Ví dụ: try – tried, deny – denied, satisfy – satisfied,…

 • Với những kể từ đem kết thúc đẩy là phụ âm nhưng mà trước cơ là 1 nguyên vẹn âm và phụ âm thì tao cần gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc tăng “ed”

Ví dụ: chop – chopped, plan – planned, prefer – preferred,….

 • Nếu âm tiết cuối của kể từ là “y” hoặc “w” thì ko cấp đôi

Ví dụ: bow – bow, borrow – borrowed, play – played, ….

Trên đó là những phương pháp để bạn cũng có thể tăng “ed” nhập động từ là 1 cơ hội đúng mực. Quý khách hàng nên ghi lưu giữ nhằm rất có thể thực hiện bài xích luyện vạc âm “ed” một cơ hội hiệu suất cao.

Xem thêm:

=> NẰM LÒNG CÁCH PHÁT ÂM S, ES, ED CỰC CHUẨN TRONG MỘT NỐT NHẠC

null

Cách tăng đuôi “ed” cho tới động từ

3. Bài luyện vạc âm “ed” đem đáp án

Dưới đó là những bài xích luyện trắc nghiệm vạc âm “ed” đem đáp án, chúng ta hãy nằm trong test mức độ nhằm vận dụng những kỹ năng phía bên trên nhé.

3.1. Bài luyện vạc âm “ed” số 1

Chọn kể từ đem cơ hội vạc âm “ed” không giống với những kể từ còn lại

1. A. arrived  B. believed  C. received  D. hoped

2. A. opened  B. knocked  C. played  D. occurred

3. A. rubbed  B. tugged  C. stopped  D. filled

4. A. dimmed  B. traveled  C. passed  D. stirred

5.  A. tipped  B. begged  C. quarreled  D. carried

6. A. tried  B. obeyed  C. cleaned  D. asked

7. A. packed  B. added  C. worked  D. laughed

8. A. watched  B. phoned  C. referred  D. followed

9. A. agreed  B. succeeded  C. smiled  D. loved

10. A. laughed B. washed  C. helped  D. waited

11. A. walked  B. ended  C. started  D. wanted

12. A. killed  B. hurried  C. regretted  D. planned

13. A. visited  B. showed  C. wondered  D. studied

14. A. sacrificed  B. finished  C. fixed  D. seized

15. A. needed  B. booked  C. stopped  D. washed

16. A. loved  B. teased  C. washed  D. rained

17. A. packed  B. punched  C. pleased  D. pushed

18. A. filled  B. naked  C. suited  D. wicked

19. A. passed  B. watched  C. practiced  D. missed

20. A. washed  B. parted  C. passed  D. barked

21. A. killed  B. cured  C. crashed  D. waived

22. A. imagined  B. catched  C. rained  D. followed

23. A. called  B. passed  C. talked  D. washed

24. A. landed  B. needed  C. opened  D. wanted

25. A. cleaned  B. attended  C. visited  D. started

26. A. talked  B. fished  C. arrived  D. stepped

27. A. wished  B. wrapped  C. laughed  D. turned

28. A. considered  B. rescued  C. pulled  D. roughed

29. A. produced  B. arranged  C. checked  D. fixed

30. A. passed  B. examined  C. operated  D. adviced

31. A. discovered  B. destroyed  C. developed  D. opened

32. A. repaired  B. invented  C. wounded  D. succeeded

33. A. improved  B. parked  C. broadened  D. encouraged

34. A. delivered  B. kissed  C. replaced  D. obeyed

35. A. painted  B. provided  C. protected  D. equipped

36. A. tested  B. marked  C. presented  D. needed

37. A. used  B. finished  C. married  D. rained

38. A. allowed  B. dressed  C. flashed  D. mixed

39. A. switched  B. stayed  C. believed  D. cleared

40. A. recommended  B. waited  C. handed  D. designed

41. A. annoyed  B. phoned  C. watched  D. remembered

42. A. hurried  B. waited  C. planned  D. wondered

43 .A. posted  B. added  C. managed  D. arrested

44. A. dreamed  B. neglected  C. denied  D. admired

45. A. admitted  B. advanced  C. appointed  D. competed

46. A. invented  B. apologized  C. answered  D. argued

47. A. complained  B. applied  C. compared  D. polished

48. A. declared  B. admitted  C. escaped  D. joined

49. A. contributed  B. jumped  C. introduced  D. vanished

50. A. whispered  B. wandered  C. sympathized  D. pushed

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

3.2. Bài luyện vạc âm “ed” số 2

Chọn những kể từ đem cơ hội vạc âm “ed” giống như nhau

1. A. failed  B. reached  C. absorbed  D. solved  E. jumped

2. A. invited  B. attended  C. celebrated  D. displayed  E. pushed

3. A. removed  B. washed  C. hoped  D. missed  E. added

4. A. looked  B. laughed  C. moved  D. stepped  E. neglected

5. A. wanted  B. parked  C. stopped  D. watched  E. wandered

6. A. laughed  B. joined  C. suggested  D. polished  E. passed

7. A. switched  B. prepared  C. involved  D. liked  E. believed

8. A. equipped  B. happened  C. lifted  D. decided  E. lasted

9. A. collected  B. cleared  C. formed  D. viewed  E. kissed

Xem thêm: nêu nội dung chính của đoạn trích

10. A. walked  B. entertained  C. reached  D. looked  E. objected

11. A. watched  B. stopped  C. pushed  D. improved  E. waited

12. A. looked  B. attended  C. admired  D. hoped  E. missed

13. A. proved  B. ignored  C. pointed  D. played  E. approached

14. A. whispered  B. laughed  C. cooked  D. intended  E. helped

15. A. smoked  B. followed  C. titled  D. implied  E. wanted

16. A. coughed  B. phoned  C. booked  D. stopped  E. added

17. A. talked  B. looked  C. apologized  D. parted  E. finished

18. A. developed  B. ignored  C. laughed  D. washed  E. adopted

19. A. phoned  B. marked  C. mended  D. broadened  E. annoyed

20. A. clapped  B. attracted  C. lifted  D. needed  E. passed

21. A. involved  B. believed  C. accepted  D. locked  E. compared

22. A. remembered  B. cooked  C. answered  D. cleaned  E. collected

23. A. smiled  B. regarded  C. suggested  D. published  E. alighted

24. A. reversed  B. choked  C. played  D. finished  E. adapted

25. A. minded  B. awaited  C. occurred  D. opened  E. stopped

26. A. proved  B. looked  C. stopped  D. coughed  E. abetted

27. A. attacked  B. allocated  C. struggled  D. agreed  E. admired

28. A. scaled  B. stared  C. phoned  D. accosted  E. switched

29. A. behaved  B. washed  C. clicked  D. approached  E. started

30. A. worked  B. shopped  C. missed  D. displayed  E. succeeded

null

Bài luyện vạc âm “ed”

3.3. Bài luyện vạc âm “ed” số 3

1. A. worked  B. wanted  C. stopped  D. asked

2. A. opened  B. knocked  C. played  D. occurred

3. A. talked  B. watched  C. lived  D. stopped

4. A. covered  B. installed  C. described  D. decorated

5. A. claimed  B. warned  C. occurred  D. existed

6. A. carried  B. looked  C. managed  D. opened

7. A. pleased  B. smoked  C. stopped  D. missed

8. A. waited  B. mended  C. objected  D. faced

9. A. pleased  B. erased  C. increased  D. hoped

10. A. arrived  B. believed  C. received  D. amused

11. A. opened  B. knocked  C. played  D. occurred

12. A. rubbed  B. tugged  C. stopped  D. filled

13. A. dimmed  B. traveled  C. passed  D. stirred

14. A. tipped  B. begged  C. quarreled  D. carried

15. A. killed  B. hurried  C. regretted  D. planned

16. A. visited  B. showed  C. wondered  D. studied

17. A. sacrificed  B. finished  C. fixed  D. seized

18. A. needed  B. booked  C. stopped  D. washed

19. A. loved  B. teased  C. washed  D. rained

20. A. packed  B. punched  C. pleased  D. equipped

21. A. painted  B. provided  C. protected  D. pushed

22. A. tested  B. marked  C. presented  D. founded

23. A. used  B. finished  C. married  D. rained

24. A. allowed  B. dressed  C. flashed  D. mixed

25. A. switched  B. stayed  C. believed  D. cleared

26. A. decided  B. waited  C. handed  D. designed

27. A. annoyed  B. phoned  C. watched  D. remembered

28. A. hurried  B. decided  C. planned  D. wondered

29. A. posted  B. added  C. managed  D. arrested

30. A. dreamed  B. neglected  C. denied  D. admired

3.4. Đáp án bài xích luyện vạc âm “ed”

Bài 1: D - B - C - C - A - D - B - A - B - D - A - C - A - D - A - C - C - D - C - B - C - B - A - C - A - C - D - D - C - A - C - A - B - B - D - B - B - A - A - D - C - B - C - B - B - A - D - B - B – D

Bài 2:

1. A. failed  C. absorbed  D. solved

2. A. invited  B. attended  C. celebrated

3. B. washed  C. hoped  D. missed

4. A. looked  B. laughed  D. stepped

5. B. parked  C. stopped  D. watched

6. A. laughed  D. polished  E. passed

7. B. prepared  C. involved  E. believed

8. C. lifted  D. decided  E. lasted

9. B. cleared  C. formed  D. viewed

10. A. walked  C. reached  D. looked

11. A. watched  B. stopped  C. pushed

12. A. looked  D. hoped  E. missed

13. A. proved  B. ignored  D. played

14. B. laughed  C. cooked  E. helped

15. B. followed  C. titled  D. implied

16. A. coughed  C. booked  D. stopped

17. A. talked  B. looked  E. finished

18. A. developed  C. laughed  D. washed

19. A. phoned  D. broadened  E. annoyed

20. B. attracted  C. lifted  D. needed

21. A. involved  B. believed  E. compared

22. A. remembered  C. answered  D. cleaned

23. B. regarded  C. suggested  E. alighted

24. A. reversed  B. choked  D. finished

25. A. minded  C. occurred  D. opened

26. B. looked  C. stopped  D. coughed

27. C. struggled  D. agreed  E. admired

28. A. scaled  B. stared  C. phoned

29. B. washed  C. clicked  D. approached

30. A. worked  B. shopped  C. missed

Xem thêm: bài tập so sánh bằng

Bài 3: 

B – B – C – D – D – B – A – D – C – D – B – C – C – A – C – B – D – A – C – C – D – B – B – A – A – D – C – B – C – B

Trên đó là những kỹ năng tương quan cho tới vạc âm “ed” và bài luyện vạc âm “ed” nhưng mà Langmaster vẫn tổ hợp lại. Quý khách hàng hãy ghi lưu giữ và biên chép lại nhằm rất có thể lưu giữ và vận dụng nhé. Chúc chúng ta thành công xuất sắc.