bài khấn cúng giao thừa

Văn khấn uỷ thác quá vô căn nhà Giáp Thìn 2024 chuẩn chỉnh nhất

Giao quá là thời xung khắc quan trọng tiễn đưa năm cũ lên đường và đón năm mới tết đến cho tới. Mọi người thông thường sẵn sàng bài xích cúng uỷ thác quá nhằm tỏ bày lòng tôn kính, mời mọc tổ tiên về sum họp năm mới tết đến. Dưới đó là văn khấn uỷ thác quá vô căn nhà Giáp Thìn 2024 chuẩn chỉnh nhất nhưng mà MediaMart tổ hợp được.

Bạn đang xem: bài khấn cúng giao thừa

1.

Mâm cúng uỷ thác quá vô nhà

Mâm cúng uỷ thác quá vô nhà
Mâm lễ cúng uỷ thác quá vô nhà 

Mâm lễ cúng uỷ thác quá với những khoản đậm không giống nhau tùy nằm trong vô ĐK và ý ham muốn của từng mái ấm gia đình.

Dưới đó là một trong những khoản đậm thường nhìn thấy vô mâm cúng uỷ thác quá vô nhà:

  • Bánh chưng
  • Giò
  • Chả
  • Xôi gấc
  • Thịt gà luộc
  • Rượu

Sau Khi sửa biên soạn mâm cúng, bày lễ lên bàn thờ tổ tiên, thắp hương thơm hoàn thành thì gia căn nhà tiếp tục triển khai phát âm văn khấn cúng uỷ thác quá nhằm mời mọc các cụ, tổ tiên, cầu hòng những điều chất lượng đẹp mắt sẽ tới vô năm mới tết đến.

2.

Văn khấn uỷ thác quá vô căn nhà 1

Văn khấn uỷ thác quá vô căn nhà 1

Khi triển khai bài xích cúng uỷ thác quá vô căn nhà cần thiết tỏ bày lòng trở nên kính

Nam tế bào A Di Đà Phật (Ba lần).
 

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

• Ngài phiên bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

• Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài toan Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý vô chống này

• Các Cụ Tổ tiên nội nước ngoài chư vị tiên Linh.

Nay là giờ khắc Giao quá năm .......

Chúng con cái là :………………………………..

Ngụ bên trên :…………………………………………..

Phút Giao quá vừa phải cho tới, ni theo gót Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con cái thành ý sửa biện hương thơm hoa sản phẩm, nghi hoặc lễ cung trần, nhấc lên trước Án, cúng dưng Phật Thánh, hiến dâng Tôn Thần, châm nén Tâm hương thơm dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài phiên bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài toan Phúc Táo quân.

Ngài Phúc Đức chủ yếu Thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần.

Ngài Bản Gia Táo Quân.

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý vô chống này.

Xem thêm: cách bật nút home ảo trên iphone

Cúi nài giáng lâm trước án, thụ tận hưởng lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời: cụ công cụ bà Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, dựa đôn đốc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội nước ngoài tộc chư vị hương thơm linh, cúi nài giáng về linh sàng thụ tận hưởng lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời mọc những vị Vong Linh chi phí Chủ hậu Chủ, nó thảo phụ mộc ở vô khu đất này, nhân tiết Giao quá, giáng lâm trước Án, ngắm nhìn Tôn Thần, thụ tận hưởng lễ phẩm.

Nguyện cho tới bọn chúng con: Minh niên khang thái, vạn sự như ý cát tường. Độ cho tới bọn chúng con cái từng duyên tiện lợi, việc làm hanh khô thông. Người người được chữ bình an, mon ngày thừa hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa ko hạn ách này xâm, tám tiết với điềm tốt ứng cứu.

Dãi tấm lòng trở nên, cúi nài bệnh giám.

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

3.

Văn khấn uỷ thác quá vô căn nhà 2

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Con kính lễ chín phương trời, chục phương chư Phật, chư Phật chục phương.

- Con kính lễ Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lễ Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu vớt nàn cứu vớt cay đắng bọn chúng sinh.

- Con kính lễ Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lễ ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan tiền.

- Con kính lễ ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan tiền.

- Con kính lễ những ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút uỷ thác quá năm Quý Mão với năm Giáp Thìn 

Chúng con cái là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi tác, ngụ cư bên trên số nhà: ..., ấp/khu phố: .., xã/phường …, quận/huyện/ TP.HCM …, tỉnh/thành phố …

Nhân phút linh nghiệm uỷ thác quá vừa phải cho tới, năm cũ qua loa lên đường, đón mừng năm mới tết đến, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần bên trên vâng mệnh lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, bên dưới bảo lãnh bào thai tảo trừ yêu thương nghiệt. Quan cũ về triều cửa ngõ khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới nhất xuống thay cho, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín căn nhà bọn chúng con cái thành ý, sửa biện hương thơm hoa sản phẩm, nghi hoặc lễ cung trần, nhấc lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, hiến dâng tôn thần, châm nén tâm hương thơm, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương vãi, ngài phiên bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chủ yếu thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị phiên bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh quản lý ở vô xứ này, cúi nài giáng lâm trước án thụ tận hưởng lễ phẩm.

Nguyện cho tới tín căn nhà, minh niên kháng thái, vạn sự chất lượng lành lặn, tư mùa tám tiết được chữ bình an, nhà đạo hưng long phát đạt, bách sự hanh khô thông, ngày ngày thừa hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Xem thêm: lời bài hát đường tím bằng lăng

Chúng con cái cung kính tiến thủ dưng lễ phẩm, thành ý nguyện cầu. Cúi nài chín phương trời, chục phương chư Phật nằm trong chư vị tôn thần bệnh giám độ trì phù trì.

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 thứ tự, 3 lạy)

Trên đó là bài xích cúng uỷ thác quá, văn khấn uỷ thác quá vô căn nhà năm Giáp Thìn 2024 mà MediaMart đang được tổ hợp lại cho tới chúng ta. Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục giúp đỡ bạn triển khai lễ cúng đích thị và chuẩn chỉnh nhất.