bài 90 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 90 : Em ôn lại những gì đang được học tập phần sinh hoạt thực hành thực tế trang 80, 81 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 90 em ôn lại những gì đã học

Tính: 

a) 25 giờ 48 phút + 17 giờ 26 phút ;

b) 28 phút 19 giây + 32 phút 30 giây ;

c) 7 ngày 14 giờ – 3 ngày 18 giờ ;   

d) 9h 24 phút × 6 ;

e) 2 phút 27 giây : 7.

Phương pháp giải:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với quy tắc nhân, quy tắc phân tách những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Câu 2

Tính:

a) (5 giờ nửa tiếng + 7 giờ 18 phút) × 3

b) 5 giờ nửa tiếng + 7 giờ 18 phút × 3

c) (9 giờ trăng tròn phút + 6 giờ 40 phút ) : 2

d) 9h trăng tròn phút + 6 giờ 40 phút : 2

Phương pháp giải:

- Ttính độ quý hiếm biểu thức như so với những số đương nhiên và ghi đơn vị chức năng đo ứng sau thành quả tùm được.

- Nếu số phút to hơn hoặc vày 60 thì tao tiến hành quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng to hơn của phút là giờ.

Lời giải chi tiết:

a) (5 giờ nửa tiếng + 7 giờ 18 phút) × 3

     = 12 giờ 48 phút × 3

     = 36 giờ 144 phút  

     = 38 giờ 24 phút

b) 5 giờ nửa tiếng + 7 giờ 18 phút × 3

    = 5 giờ nửa tiếng + 21 giờ 54 phút

    = 26 giờ 84 phút  

    = 27 giờ 24 phút

c) (9 giờ trăng tròn phút + 6 giờ 40 phút ) : 2

    = 15 giờ 60 phút : 2

    = 7 giờ 60 phút  (60 phút = 1 giờ)

    = 8 giờ

d) 9h trăng tròn phút + 6 giờ 40 phút : 2

    = 9h trăng tròn phút + 3h trăng tròn phút

    = 12 giờ 40 phút.

Câu 3

Bảng giờ tàu ga Hà Nội Thủ Đô lên đường một số trong những điểm như sau :

Xem thêm: nuông chiều em đến nghiện

Em hãy tính thời hạn lên đường kể từ ga Hà Nội Thủ Đô đến:

a) Ga Hải Phòng                                        b) Ga Lào Cai

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian trá lên đường = thời hạn cho tới – thời hạn xuất vạc – thời hạn ngủ (nếu có).

Lời giải chi tiết:

a) Thời gian trá lên đường kể từ ga Hà Nội Thủ Đô cho tới ga Hải Phòng Đất Cảng là :

   8 giờ 10 phút – 6 giờ 05 phút = 2 tiếng 05 phút

b) Cách 1:

Vì thời hạn cho tới Tỉnh Lào Cai thì đã mang thanh lịch ngày mới mẻ 6 giờ, chính vì vậy tao thêm vào đó 24 giờ ngày trước bại liệt, tức là: 24 + 6 = 30 giờ.

Vậy thời hạn lên đường kể từ ga Hà Nội Thủ Đô cho tới ga Tỉnh Lào Cai là :

              30 giờ – 22 giờ = 8 (giờ)

Cách 2:

Thời gian trá tàu lên đường kể từ ga Hà Nội Thủ Đô cho tới ga Lào Cai là:

            (24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ

(Vì tàu lên đường kể từ ga Hà Nội Thủ Đô cho tới Tỉnh Lào Cai là tàu chạy tối (22 giờ đêm), sáng sau mới mẻ cho tới ga Tỉnh Lào Cai (6 giờ sáng) và 0 giờ tối đó là 24 giờ).

                       Đáp số : a) 2 tiếng 5 phút ;

                                      b) 8 giờ.

Câu 4

Lan lên đường kể từ căn nhà khi 7 giờ nửa tiếng, cho tới cửa hàng bách hóa khi 8 giờ. Lan giới hạn 25 phút nhằm mua sắm ở bại liệt rồi cho tới nhà của bạn Hoa. Thời gian trá lên đường kể từ cửa hàng bách hóa cho tới nhà của bạn Hoa là 40 phút. Hỏi :

a) Lan cho tới nhà của bạn Hoa khi bao nhiêu giờ ?

b) Từ khi Lan xuất vạc cho tới Lúc nhà của bạn Hoa rơi rụng từng nào thời hạn ?

Phương pháp giải:

a) Thời gian trá khi Lan cho tới nhà của bạn Hoa = Thời gian trá khi Lan trong nhà lên đường + thời hạn Lan tạm dừng mua sắm ở cửa hàng bách hóa + thời hạn lên đường kể từ cửa hàng bách hóa cho tới nhà của bạn Hoa.

b) Thời gian trá kể từ khi Lan xuất vạc cho tới Lúc nhà của bạn Hoa = Thời gian trá khi Lan cho tới nhà của bạn hoa – thời hạn khi Lan trong nhà lên đường.

Lời giải chi tiết:

a) Lan cho tới nhà của bạn Hoa khi :

         8 giờ + 25 phút + 40 phút = 8 giờ 65 phút

         8 giờ 65 phút = 9h 5 phút

b) Từ khi xuất vạc cho tới Lúc nhà của bạn Hoa, Lan rơi rụng số thời hạn là :

        9h 5 phút  – 7 giờ nửa tiếng = 1 giờ 35 phút

                           Đáp số: a) 9h 5 phút ;

                                        b) 1 giờ 35 phút.

 Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 90 : Em ôn lại những gì đang được học tập

    Giải Bài 90 : Em ôn lại những gì đang được học tập phần sinh hoạt phần mềm trang 81 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: chỉnh tiếng việt trên máy tính

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.