bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Tính độ quý hiếm biểu thức:

LG a

\(15 . 91,5 + 150 . 0,85\);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử nhằm xuất hiện tại nhân tử công cộng rồi đặt điều nhân tử công cộng ra phía bên ngoài.

Lời giải chi tiết:

\(15 . 91,5 + 150 . 0,85\)

\(=15 . 91,5 + 15.10 . 0,85\)

\(= 15 . 91,5 + 15 . 8,5\)

\(= 15.(91,5 + 8,5) \)

\(= 15 . 100 = 1500\)

Xem thêm: chúc mừng sinh nhật phan đình tùng

LG b

\(x(x - 1) - y(1 - x)\) bên trên \(x = 2001\) và \(y = 1999.\)

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử nhằm xuất hiện tại nhân tử công cộng. Chú ý: \(1-x=-(x-1)\)

- Sau khi phân tách nhiều thức trở thành nhân tử, tao thay cho độ quý hiếm ứng của \(x\) và \(y\) nhập biểu thức nhằm tính độ quý hiếm của biểu thức cơ.

Lời giải chi tiết:

\(x(x - 1) - y(1 - x) \)

\(= x(x - 1) - y[-(x - 1)]\)

\(= x(x - 1) + y(x - 1)\)

\(= (x - 1)(x + y)\)

Thay \(x = 2001, hắn = 1999\) tao được:

Xem thêm: hàm tính ngày trong excel

\((2001 - 1)(2001 + 1999) \)

\(= 2000 . 4000 = 8000000\)

Loigiaihay.com