bài 112 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 112 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa “Rút thẻ” : 

- Lấy những tấm thẻ đem ghi công thức tính véc tơ vận tốc tức thời, quãng đàng, thời hạn :


- Mỗi các bạn rút một tấm thẻ, hiểu và phân tích và lý giải nội dung ghi bên trên thẻ rồi lấy ví dụ minh họa mang đến chúng ta vô group nghe. 

Phương pháp giải:

Xem lại công thức tính véc tơ vận tốc tức thời, quãng đàng, thời hạn tiếp tục học tập rồi đùa trò đùa theo phía dẫn tiếp tục mang đến.

Lời giải chi tiết:

• Thẻ gold color :  Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân tách mang đến thời hạn.

Ví dụ : Một người lên đường xe pháo máy được quãng đàng 170km không còn 5 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người lên đường xe pháo máy.

Giải :

Vận tốc của những người lên đường xe pháo máy là :

            170 : 5 = 34 (km/giờ)

                        Đáp số : 34 km/giờ.

• Thẻ blue color :  Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Ví dụ : Một xe hơi lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Tính quãng đàng xe hơi lên đường được vô 2 tiếng đồng hồ 15 phút.

Giải :

Đổi : 2 tiếng đồng hồ 15 phút = 2,25 giờ.

Quãng đàng xe hơi lên đường được vô 2 tiếng đồng hồ 15 phút là :

            60 × 2,25 = 135 (km)

                        Đáp số : 135km.

• Thẻ color hồng :  Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng đàng phân tách mang đến véc tơ vận tốc tức thời.

Ví dụ : Vận tốc cất cánh của một con cái chim ưng là 90 km/giờ. Tính thời hạn nhằm chim ưng cất cánh được quãng đàng 60km.

Giải :

Thời gian giảo nhằm chim ưng cất cánh được quãng đàng 60km là :

            60 : 90 = \(\dfrac{2}{3}\) (giờ) = 40 phút

                        Đáp số : 40 phút.

Quảng cáo

Câu 2

a) Tính véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ lên đường được 125km vô 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng.

b) Hoa lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe pháo không còn nửa giờ. Hỏi mái ấm Hoa cơ hội bến xe pháo từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5 km/giờ và lên đường được quãng đàng 3km. Hỏi người này đã lên đường vô bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 2,5 giờ

    Vận tốc của xe hơi là :

               125 : 2,5 = 50 (km/giờ)

                              Đáp số: 50 km/giờ.

b) Đổi : Nửa giờ = một phần hai tiếng = 0,5 giờ

Xem thêm: nguyên tử khối của cu

    Nhà Hoa cơ hội bến xe pháo số ki-lô-mét là :

               12 × 0,5 = 6 (km)

                              Đáp số : 6km.

c) Thời gian giảo người này đã lên đường là :

               3 : 5 = 0,6 (giờ) = 36 (phút)

                              Đáp số: 36 phút.

Câu 3

Giải vấn đề : Quãng đàng AB nhiều năm 90 km. Một xe hơi và một xe pháo máy xuất trừng trị và một khi kể từ A cho tới B. Hỏi xe hơi cho tới B trước xe pháo máy bao lâu biết thời hạn xe hơi lên đường là một trong,5 giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vàng gấp đôi véc tơ vận tốc tức thời xe pháo máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của xe hơi là :

             90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe pháo máy là :

             60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian giảo xe pháo máy lên đường không còn quãng đàng AB là :

             90 : 30 = 3 (giờ)

Thời gian giảo xe hơi cho tới trước xe pháo máy là :

             3 – 1,5 = 1,5 (giờ)

                         Đáp số : 1,5 giờ.

Câu 4

Giải vấn đề : Hai xe hơi xuất phát điểm từ A và B và một khi và lên đường trái hướng nhau, sau 2 tiếng đồng hồ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng đàng AB nhiều năm 180km. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của  từng xe hơi, hiểu được véc tơ vận tốc tức thời xe hơi lên đường kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi lên đường kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe pháo xuất trừng trị nằm trong 1 khi và vận động trái hướng nhau nên tớ lần tổng véc tơ vận tốc tức thời theo dõi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng đàng AB : thời hạn lên đường nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe pháo theo phương thức toán lần nhị số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe hơi là :

            180 : 2 = 90 (km/giờ)

Ta đem sơ đồ vật :

Theo sơ đồ vật, tổng số phần đều nhau là:

             2 + 3 = 5 (phần)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ A là:

            90 : 5 × 2 = 36 (km/giờ)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ B là:

             90 – 36 = 54 (km/giờ)

Xem thêm: cách làm văn nghị luận

               Đáp số : Ô tô lên đường kể từ A: 36 km/giờ ;

                             Ô tô lên đường kể từ B: 54 km/giờ.

  Loigiaihay.com