ago là dấu hiệu của thì nào

* Ago thường dùng với thì quá khứ đơn simple past vô quá khứ duy nhất hành vi đang được ngừng cách đó một thời hạn.

- Ten years ago=Trước trên đây 10 năm

Bạn đang xem: ago là dấu hiệu của thì nào

- Not along ago=Cách trên đây ko lâu

- Her husband died 10 years ago=Chồng bà mất mặt cách đó 10 năm.

- I had my keys a minute ago, and now I can’t find them=Vừa mới nhất bắt chùm chiếc chìa khóa tuy nhiên lúc này đâu mất mặt rồi. (Chú ý: ago ko sử dụng với thì present perfect)

- She phoned a few minutes ago=Cô ấy gọi điện thoại cảm ứng thông minh cách đó vài ba phút.

- Where’s your brother? -- He was playing outside ten minutes ago=Em con cái đâu rồi?-- Cách trên đây 10 phút, nó còn đùa ở ngoài sảnh (was playing ở thì past progressive).

- My grandfather died three years ago=Ông tôi mất mặt cách đó 3 năm.

=> sử dụng ago chỉ duy nhất chuyện xẩy ra “cách thời điểm hiện tại một thời hạn thông thường rõ rệt rệt.”

* Since: bao lâu rồi, tính kể từ 1 thời điểm vô quá khứ cho tới thời điểm hiện tại. Dùng với thì perfect tense, thông thường là present perfect.

- How long have you been studying English?=Bạn học tập giờ đồng hồ Anh được bao lâu rồi?

--- [Nếu bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh được 5 năm rồi, và lúc này năm 2011 chúng ta vẫn còn đấy học tập, vậy chúng ta chính thức học tập năm 2006.] quý khách nói: I’ve been studying English since 2006.

Xem thêm: app tải video youtube về điện thoại

--- Hay: I began studying English 5 years ago”. Tôi chính thức học tập giờ đồng hồ Anh cách đó 5 năm.

- I’ve been doing a new job since January 2011.

- I began my new job 6 months ago (bây giờ là mon 6, 2011).

- I haven’t eaten since breakfast=Từ sáng sủa cho tới giờ ko nên ăn những gì không còn.

- How long ago did we last see you?=Lần cuối bản thân bắt gặp nhau lúc nào nhỉ?=How long is it since I last saw you?

=> Thường chỉ sử dụng 1 trong nhì chữ, hoặc ago, hoặc since. Dùng ago thông thường với thì simple past với nghĩa cách đây: khoảng tầm thời hạn + ago. Dùng since với thì present perfect từ một thời khắc được phân tích vô quá khứ cho tới lúc này (since yesterday, since 2005, since January).

* For (=trong): dùng for Lúc mong muốn mô tả một thời hạn tuy nhiên ko nhất thỉết phân tích chính thức hoặc ngừng lúc nào ở quá khứ:

- My parents will be staying with us for two weeks=Ba má tôi tiếp tục cho tới ở chơitrong hai tuần.

Xem thêm: thể tích khối lăng trụ tam giác đều

=> Khi sử dụng for với thì present perfect nhằm thao diễn mô tả khoảng tầm thời hạn ngừng khi đang được nói: I’ve been waiting for two hours=Tôi chờ trong hai giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay (khi tôi trình bày câu này thì tôi đang được đợi nhì giờ đồng hồ đồng hồ). Dùng for ở từng thì. So sánh nhì câu: He died three years ago=Ông tớ bị tiêu diệt cách đó 3 năm. [bây giờ là 2011; ông bị tiêu diệt cách đó phụ vương năm: 2008. Nếu dùng for:

- He was ill for three years before he died=(Ông bịnh vô 3 năm rồi chết) (Ông bịnh kể từ 2005 cho tới 2008 là năm ông chết).

Chúc chúng ta tiến bộ cỗ trong những việc trau giồi Anh ngữ.