1 tháng tiếng anh là gì

VIETNAMESE

một tháng

Bạn đang xem: 1 tháng tiếng anh là gì

4 tuần

Một mon là khoảng tầm thời hạn bao hàm 28-31 ngày.

1.

Tôi tiếp tục rơi rụng một mon nhằm sẵn sàng buổi tiệc này.

Xem thêm: insist đi với giới từ gì

It took mạ a month to tướng prepare this tiệc nhỏ.

2.

Chúng tôi tiếp tục dành riêng một mon ở một thị xã của Pháp thương hiệu là Le Puy.

Xem thêm: vì ai đã làm ướt bờ mi em

We spent a month in a French town called Le Puy.

The month of Sundays (Thời gian ngoan cực kỳ lâu năm, thông thường mang tính chất hài hước):

  • Ví dụ: It feels lượt thích it's been a month of Sundays since I last saw you! (Cảm giác như tiếp tục qua chuyện một thời hạn cực kỳ lâu năm kể từ đợt bắt gặp sau cùng của bọn chúng ta!)