trong hình chiếu trục đo q là hệ số biến dạng theo trục nào

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 172347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tại vì sao người lặng im chẳng nói một câu

Môn học: Công nghệ

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: chị sẽ gọi em bằng tên

CÂU HỎI KHÁC

 • Từ mẫu giấy A3 mong muốn sở hữu mẫu giấy nhỏ rộng lớn là mẫu giấy A4 tao thực hiện như vậy nào?
 • Từ mẫu giấy A2 mong muốn sở hữu mẫu giấy nhỏ rộng lớn là mẫu giấy A3 tao thực hiện như vậy nào?
 • Khổ giấy má A1 rộng lớn cấp từng nào phiên mẫu giấy A4?
 • Khổ giấy má A1 rộng lớn cấp từng nào phiên mẫu giấy A3?
 • Theo TCVN, kể từ mẫu giấy hồ, phân chia từng nào phiên sẽ tiến hành mẫu giấy A3?
 • Khung thương hiệu bên trên phiên bản vẽ kỹ năng nằm ở vị trí đâu?
 • Tỉ lệ là gì?
 • Nét ngay lập tức đậm dùng làm vẽ gì?
 • Nét ngay lập tức miếng dùng làm vẽ gì?
 • Nét đứt miếng dùng làm vẽ gì?
 • Nét gạch men chấm miếng dùng làm vẽ gì?
 • Theo TCVN, loại chữ người sử dụng nhập bảng vẽ kỹ năng là gì?
 • Đường độ cao thấp được vẽ vì chưng gì?
 • Đường gióng độ cao thấp được vẽ vì chưng gì?
 • Hình hạn chế dùng làm trình diễn những vật thể như vậy nào?
 • Hình chiếu trục đo vuông góc đều sở hữu góc trục đo như vậy nào?
 • Hình hạn chế là hình trình diễn gì?
 • Khi thiết kế hình chiếu trục đo thì phía chiếu l sở hữu đặc điểm?
 • Hình chiếu cạnh được bịa đặt ra làm sao đối với hình chiếu đứng?( PPCG1)
 • Trong cách thức hình chiếu vuông góc, phía chiếu kể từ bên trên xuống tao chiếm được mô hình chiếu gì?
 • Trong cách thức hình chiếu vuông góc, phía chiếu từ xưa tao chiếm được hình chiếu gì?
 • Hình hạn chế toàn cỗ dùng làm trình diễn gì?
 • Mặt hạn chế tách được vẽ ở đâu đối với hình chiếu tương ứng?
 • Hình hạn chế toàn cỗ dùng làm trình diễn gì?
 • Hình hạn chế 1/2 dùng làm trình diễn gì?
 • Hình chiếu trục đo vuông góc đều sở hữu thông số biến dị là bao nhiêu?
 • Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng sở hữu thông số biến dị là bao nhiêu?
 • Trong hình chiếu trục đo, p là thông số biến dị theo đuổi trục nào?
 • Trong hình chiếu trục đo, q là thông số biến dị theo đuổi trục nào?
 • Hình trở nên phát minh. Xác toan chủ đề kiến thiết là quá trình bao nhiêu nhập quy trình thiết kế?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA