trần tuấn minh f4

TF Gia Tộc

Profile F4 (2)

linlinQ_linlin

Bạn đang xem: trần tuấn minh f4

6. Trương Hàm Thụy
Tên giờ đồng hồ Trung: 张函瑞 Zhāng Hánruì
Sinh nhật: 18/10/2009

7. Vương Lỗ Kiệt
Tên giờ đồng hồ Trung: 王橹杰 Wáng Lǔjié
Sinh nhật: 8/1/2010

Xem thêm: dẫn chứng về khiêm tốn

8. Lý Gia Sâm
Tên giờ đồng hồ Trung: 李嘉森 Lǐ Jiāsēn
Sinh nhật: 19/1/2010

9. Tả Kỳ Hàm
Tên giờ đồng hồ trung: 左奇函 Zuǒ Qíhán
Sinh nhật: 19/03/2010
10. Dương Bác Văn
Tên giờ đồng hồ Trung: 杨博文 Yáng Bówén
Sinh nhật: 1/6/2010

Xem thêm: quê hương ngữ văn 8

Bạn đang được phát âm truyện trên: ZingTruyen.Pro