trắc nghiệm sinh 11 bài 41Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41 (có đáp án): Sinh sản vô tính ở thực vật

Bộ 12 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức chừng phân biệt, thông hiểu, áp dụng gom học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua trắc nghiệm Sinh 11.

Câu 1. Xét những ngành thực vật sau:

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 41

⦁ Hạt trần

Quảng cáo

⦁ Rêu

⦁ Quyết

⦁ Hạt kín

Sinh sản vì chưng dạ dày với ở

A. (1) và (2)       B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       D. (3) và (4)

Đáp án: C

Câu 2. Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem đặc tính

A. giống cây u, với sự phối kết hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

B. giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

C. giống phụ huynh, với sự phối kết hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

D. giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 3. Xét những điểm sáng sau:

⦁ Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể tạo nên con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng tốt nhập tình huống tỷ lệ quần thể thấp

⦁ Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường xung quanh sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

⦁ Tạo rời khỏi những thành viên mới nhất kiểu như nhau và kiểu như thành viên u về những điểm sáng di truyền

⦁ Tạo rời khỏi con số con cái con cháu kiểu như nhập một thời hạn ngắn

⦁ Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko nên tiêu hao tích điện mang lại việc tạo ra gửi gắm tử và thụ tinh

⦁ Tạo rời khỏi mới con cái con cháu kiểu như nhau về mặt mũi DT nên chất lượng tốt thế Lúc ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính với những điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       D. (1), (2), (3), (4) và (5)

Đáp án: D

Câu 4. Trong vạn vật thiên nhiên cây tre rất có thể sinh đẻ bằng

A. rễ phụ       B. lóng

C. thân rễ       D. thân bò

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 5. Sinh sản vì chưng dạ dày là tạo nên thế kỷ mới từ

A. bao tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

B. bao tử được đột biến vì thế nguyên vẹn nhân ở những thực vật với đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

C. bào tử được đột biến vì thế hạn chế phân ở trộn gửi gắm tử thể của những thực vật với đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

D. hợp tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

Đáp án: C

Câu 6. Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)

A. lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Đặc điểm của bào tử là tạo ra được

A. nhiều thành viên của một mới, được trừng trị giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. ít thành viên của một mới, được trừng trị giã nhờ gió máy, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. ít thành viên của một mới, được trừng trị giã chỉ nhờ gió máy, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. nhiều thành viên của một mới, được trừng trị giã nhờ gió máy, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Đáp án: D

Câu 8. Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo ra ra

A. từ 1 phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. chỉ kể từ rễ của cây

C. chỉ kể từ 1 phần thân thiết của cây

D. chỉ kể từ lá của cây

Đáp án: A

Câu 9. Để nhân loại cây ăn trái khoáy nhiều năm người tớ thông thường phân tách cành vì

Xem thêm: cách xem số điện thoại của mình

A. cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công chuyên nghiệp sóc

B. phương pháp này gom nhân kiểu như thời gian nhanh và nhiều

C. phương pháp này gom tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo ra hại

D. phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án: D

Câu 10. Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là

A. cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn kiểu như nhau và kiểu như khung hình u ban đầu

B. tạo rời khỏi thành viên mới nhất đặc biệt đa dạng chủng loại về những điểm sáng quí nghi

C. tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Đáp án: B

Câu 11. Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản

A. bằng bào tử       B. phân đôi

C. dinh dưỡng       D. hữu tính

Đáp án: A

Câu 12. Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản

A. cần 2 cá thể

B. không với sự thống nhất thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

C. có sự thống nhất thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

D. chỉ cần thiết gửi gắm tử cái

Đáp án: B

Câu 13: Sinh sản vô tính ko thể tạo ra thành

A. Thể thích hợp tử

B. Thể gửi gắm tử

C. Thể bào tử

D. Bào tử đơn bội

Câu 14: Sinh sản vô tính ko tạo ra thành

A. cây con

B. giao tử

C. bào tử

D. hợp tử

Câu 15: Sinh sản bào tử là:

 A. Tạo rời khỏi thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới thể bào tử và gửi gắm tử thể.

B. Tạo rời khỏi thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến vì thế nguyên vẹn phân ở những thực vật với đan xen mới thể bào tử và gửi gắm tử thể

C. Tạo rời khỏi thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến vì thế hạn chế phân ở trộn gửi gắm tử thể của những thực vật với đan xen mới thể bào tử và thể gửi gắm tử.

D. Tạo rời khỏi thế kỷ mới kể từ thích hợp tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới thể bào tử và gửi gắm tử thể.

Câu 16: Đặc điểm của bào tử là:

A. Mang cỗ NST lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội.

B. Mang cỗ NST đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội.

C. Mang cỗ NST đơn bội và tạo hình cây đơn bội.

D. Mang cỗ NST lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội.

Câu 17: Sinh sản vì chưng bào tử chỉ gặp gỡ ở group thực vật

A. Có sự đan xen mới quy trình tiến độ lưỡng bội và đơn bội trong tầm đời

B. Rêu và dương xỉ

C. Cây phân tử trần

D. Cây phân tử kín

Câu 18: Sinh sản bào tử với ở những ngành thực vật nào?

A. Rêu, phân tử trần.

B. Rêu, quyết.

C. Quyết, phân tử kín.

D. Quyết, phân tử trần.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 với đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 46: Cơ chế điều tiết sinh sản
  • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 47: Điều khiển sinh đẻ ở động vật hoang dã và sinh nở kế hoạch ở người

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học