trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 7

Tất tần tật về Câu chất vấn Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài bác luyện sở hữu đáp án

Tài liệu Tất tần tật về Câu chất vấn Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài bác luyện sở hữu đáp án trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu hình, cách sử dụng giống như bài bác luyện sở hữu đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu gom học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt thành phẩm cao trong số bài bác ganh đua môn Tiếng Anh lớp 7.

 ÔN TẬP CÂU HỎI (QUESTION)

Bạn đang xem: trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 7

A.     LÝ THUYẾT

I. YES/ NO QUESTION

Theo quy tắc ngữ pháp, là thắc mắc thì tất cả chúng ta cần thiết hòn đảo trợ động kể từ (auxiliray verbs) lên trước công ty ngữ

1.Câu chất vấn Yes/No (Yes/No Questions)

Câu chất vấn dạng Yes/No Questions là dạng thắc mắc yên cầu câu vấn đáp là Yes (có) hoặc No (không).

Cấu trúc

          Ví dụ

 Trợ động kể từ + công ty ngữ    (S) + động kể từ + ….?

 Yes, S + trợ động kể từ / tobe.

Hoặc                       

 No, S + trợ động kể từ / tobe + not

Isn’t Lan going to tướng school today?

Hôm ni Lan đến lớp cần không?

Yes, she is. (đúng vậy)

Was Hung sick yesterday?

No, he wasn’t. (không, anh ấy ko bệnh)

Trợ động kể từ phù phù hợp với từng thì, ví dụ:

Do/ does- Hiện bên trên đơn

Did- -Quá khứ đơn

Have/has- Hiện bên trên hoàn thành xong,…

2.Wh-question

Trong giờ Anh, Khi tất cả chúng ta cần thiết chất vấn rõ nét và cần phải có câu vấn đáp ví dụ, tao sử dụng thắc mắc với những kể từ nhằm chất vấn. Loại thắc mắc này được gọi là thắc mắc thẳng (direct questions)

a.Các kể từ dùng để làm chất vấn vô giờ Anh

Who (Ai) (chức năng công ty ngữ)

Whom (Ai) (chức năng tân ngữ

What (Cái gì)

Whose (Của ai)

Where (Ở đâu)

Which (cái nào) (để chất vấn về việc lựa chọn)

When (Khi nào)

Why (Tại sao)

How (như thế nào)

How much (Bao nhiêu)

How many (Bao nhiêu, số lượng)

How long (Bao lâu)

How far(Bao xa)

How old (Bao nhiêu tuổi)

How often (Bao nhiêu lần)

What time (Mấy giờ)

Các cấu hình thắc mắc WH thông thường gặp

 • Nguyên tắc bịa câu hỏi
 • Nếu chưa xuất hiện trợ động kể từ thì cần mượn trợ động kể từ :do/ does/ did
 • Nếu trợ động kể từ đã có sẵn trước (am/is/are/can /will/shall/would/could) thì hòn đảo bọn chúng rời khỏi trước công ty ngữ, ko mượn do/does/did nữa.
 • Cấu trúc thường thì của loại thắc mắc Wh-questions

Từ nhằm chất vấn thông thường được viết lách ở đầu thắc mắc.Từ nhằm chất vấn rất có thể thực hiện công ty ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) và bửa ngữ.

Dạng

Cấu trúc 

Chú ý

Dạng 1:

Câu chất vấn tân ngữ

Wh-word + auxiliary + S + V + object?

Từ nhằm chất vấn + trợ động kể từ  + công ty ngữ + động kể từ chủ yếu + (tân ngữ)

Ví dụ:

Where vì thế you live? (Anh sinh sống ở đâu?)

What are you doing? (Ạnh đang khiến gì thế?)

Whom vì thế you meet this morning? (Anh hội ngộ ai sáng sủa nay?) (Whom là tân ngữ của động kể từ “meet”)

Who are you going with? (Bạn tiếp tục cút với ai?)

Object là danh kể từ, đại kể từ đứng sau động kể từ hoặc giới kể từ.

Dạng 2:

Câu chất vấn bửa ngữ

Wh-word + tobe + S + complement?

(Từ nhằm chất vấn + động kể từ tobe  + công ty ngữ + bửa ngữ)

Ví dụ.

Where is John? (John ở đâu?)

Who are you? (Bạn là ai?)

Whose is this umbrella? (Cái dù này của ai?) 

Who is the head of your school? (Hiệu trưởng của ngôi trường anh là ai?)

Bổ ngữ là danh kể từ hoặc tính từ

Động kể từ tobe phân tách theo dõi công ty ngữ

Dạng 3:

Câu chất vấn công ty ngữ

Wh-word + V + object?

(Từ nhằm chất vấn + động kể từ chủ yếu + tân ngữ)

Ví dụ.

Who lives in London with Daisy? (Ai sinh sống ở London cùng theo với Daisy vậy?)

Who is opening the door? (Ai đang được xuất hiện đấy?)

Who teaches you English? (Ai dạy dỗ các bạn Tiếng Anh?)

Which is better? (Cái/loại này chất lượng tốt hơn?)

What caused the accident? (Nguyên nhân gì làm ra rời khỏi tai nạn?)

Động kể từ chủ yếu luôn luôn được phân tách theo dõi thứ bậc 3 số không nhiều.

C.Trường thích hợp thắc mắc đặc biệt quan trọng với WHICH

Cách dùng

Ví dụ

“Which’ được dùng thay cho thế mang đến What và Who Khi tao mong muốn chất vấn ai bại liệt đúng mực về người hoặc vật vô một trong những lượng chắc chắn. Người nghe cần lựa chọn vô số lượng giới hạn ấy nhằm vấn đáp.

Which of you can’t vì thế this exercise? (Em này (trong số những em) ko thực hiện được bài bác luyện này?)

Which way to tướng the station, please? (Cho chất vấn đàng này tiếp cận ga ạ?) 

B.    BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1: Khoanh tròn trĩnh vô đápán chính.

1. _________ is your cat? It is two months old.       

A. How old

B. When

C. How much

2. ______ did you begin working part-time here? 

A. How long

B. When

C. How much

3. ______ people are there in the conference room?

A. How 

B. How many

C. How much

4. ______time will you spend on your new carpet?

A. How long

B. How many

C. How much

5. _______do these shoes cost?

A. How long

B. How many

C. How much

6. _______do you go to tướng the gym?

A. How

B. How often

C. How long

7. _____ did you get to tướng work yesterday? I took a xe taxi because my siêu xe was broken.

A. How

B. Why

C. When

8. ______were you late for work yesterday? - Because of the traffic jam 

A. How 

B. Why

C. When

9. _____does this máy tính xách tay belong to? It belongs to tướng Jim. 

A. Who

B. Whose

C. Which

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 7 kết nối tri thức

10.  ______ bag was stolen yesterday?

A. Who

B. Whose

C. Which

11.  ______will you travel to tướng this summer? I haven’t decided yet. 

A. Where

B. What 

C. Who

12.  _____did you sell yesterday? -  Bread and cupcakes.

A. What

B.Who

C. Which

13.  ______dress did she buy? -The red or the xanh rớt one?

A. What

B.Whose

C. Which

14. ______is playing the piano upstairs?

A. Who 

B. Whose

C. Whom

15. To ______should I address the letter?

A. Who 

B. Whose

C. Whom

Bài 2:  Điền kể từ tương thích nhằm hoàn thành xong những câu sau.

1. ________have you give up smoking? For about two years.

2. _________place is more densely populated – Ha noi or Ho Chi Minh City?

3. _________broken Jane’s favorite vase? Her brother did it.

4. _________ does Mr. Brown do? He’s a reseacher.

5. _________ethnic groups are there in your country?

6. _________ is your grandmother? She’s ninety years old.

7. _________ does your   English   teacher   look   like? She’s young and pretty.

8. _________water should we drink every day?

9. _________did you use to tướng go to tướng school? I used to tướng go on foot.

10. _________is it from here to tướng the nearest police station?

Đáp án

Bài 1: 

1-A

2-B, 

3-B,

4-C, 

5-C

6-B,

7-A

8-B

9-A,

10-B,

11-A,

12-A,

13-C,

14-A,

15-C

Bài 2

 1. How long
 2. Which
 3. Who
 4. What
 5. How many
 6. How old
 7. What
 8. How much
 9. How
 10. How far

C.    BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp ở cột B sao mang đến tương thích.

A

B

1.How much did you pay for that radio?

a.For 6 years

2.How long have you worked as an engineer?

b.About 6 kilomiters

3.When did you start your career as a singer?

c.It’s near the local park.

4.How far is it from here to tướng Tom’s mansion?

d.I prefer tea.

5.Where isthe vet’s located?

e.10 dollars

6.How often vì thế you go travelling?

f.It’s mine

7.Which vì thế you prefer: tea or coffee?

g.6 years ago

8.Whose luggage is it?

h.Once or twice a year.

1. _____               5.______

2.  ____                6. ______

3.  _____              7. ______

4.  ____                8. ______   

Bài4.  Điền một kể từ tương thích vô địa điểm trống rỗng nhằm hoàn thành xong những thắc mắc bên dưới đây

1. _____you lượt thích chocolate?

2. When ________ you begin studying here? 2 years ago.

3. Which movie_________ you watch last night?

4. How far __________it from here to tướng the town center?

5. How long ___________Ann and James been friends with each other?

6. What________ you vì thế tomorrow? I will just lie in my bed and read books.

7. Who _________ you pick up yesterday?

8. How old__________ they?

9. How many rooms __________ there in your house?

10. Who___________ sleeping in your room?

11. ___________you found your keys? No, I haven’t found them yet.

12. _________you travel to tướng a mountainous area last summer?

13. How often ___________Ann visit her grandmother?

14. What _________you use to tướng vì thế before your retirement?

15. Where________Jim going to? He is going to tướng the library?

Bài5. Dựa vô kể từ mang đến sẵn, viết lách thắc mắc trả chỉnh

1.How many/ groups of people/ there/ in your country? ………………………………………………………………………..

2.How/ your/ party/ last week?                                                                            ………………………………………………………………………..                                                                                                       

3.How/ you/go/ school/ yesterday?                                                                 …………………………………………………..

4.Whose/ cat/ it?                                …….…………………………………………………………………..

5.Jim/ learn/ Geography/ at the moment?                                                             ………………………………………………………………..

6.You/ ever/ see/ terraced fields?                                                                                    ………………………………………………………………..

7.What/ kind of animal/ the farmers/ raise/ in your country?                                                 ………………………………………………………………..

8.What time/ the concert/ start?                                                                                       ………………………………………………………………..

9.How far/ it/ from/ your house/ to tướng the local school?                                                    ………………………………………………………………..

10.You/ come/ my birthday party/ tomorrow?                                                               ………………………………………………………………..

11.Where/ you/go/ last summer?                                                                                     ………………………………………………………………..

12.How much/ money/ you/spend/on clothes/ last month?                                           ………………………………………………………………..

13.How/ ethnic people/ dress/ in special occasions?                                                     ………………………………………………………………..

14.Who/ swim/ in the swimming pool/ now?                                                                 ………………………………………………………………..

15.How often/ Mr. Smith/ now/ the lawn?    

Xem tăng những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 khá đầy đủ, cụ thể khác:

 • Ngữ pháp, bài bác luyện Câu ghép lớp 7 sở hữu đáp án

 • Tất tần tật về Đại kể từ chiếm hữu lớp 7 – Ngữ pháp, bài bác luyện sở hữu đáp án

 • Tất tần tật về danh kể từ kiểm điểm được, danh kể từ ko kiểm điểm được lớp 7

 • Ngữ pháp, bài bác luyện Mạo kể từ lớp 7 sở hữu đáp án

 • Ngữ pháp, bài bác luyện Mệnh đề trạng ngữ lớp 7 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 mang đến con cái, được tặng không lấy phí khóa ôn ganh đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo mang đến con cái và được tư vấn không lấy phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.