tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta nằm trong dò xét hiểu về công thức tính Chu vi hình chữ nhật, Chu vi hình vuông vắn lớp 3 và áp dụng nhằm giải bài bác tập dượt nhập SGK Kết nối học thức với cuộc sống đời thường, Cánh diều, Chân trời tạo nên.

Bạn đang xem: tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm cùng theo với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo chừng dài) rồi nhân với 2.

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm một cạnh x 4


2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập dượt trang 24, 25 – Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1 trang 24

Phương pháp giải:

Tính chu vi hình vuông vắn nhờ vào công thức:

Chu vi hình vuông vắn = chừng lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

Bài 2 trang 24

Phương pháp giải:

Tính chu vi hình chữ nhật nhờ vào công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Lời giải:

b) Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 2) x 2 = đôi mươi (m)

Đáp số: đôi mươi m.

c) Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 10) x 2 = 50 (dm)

Đáp số: 50 dm.

Bài 3 trang 24

Phương pháp giải:

Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn =  Số que tính nhằm xếp một cạnh hình vuông vắn x 4.

Lời giải:

Từ hình vẽ tao thấy từng cạnh hình vuông vắn được xếp vì chưng 3 que tính.

Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn là:

3 x 4 = 12 (que tính).

Vậy Nam nên dùng 12 que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn sở hữu cạnh bao gồm 3 que tính.

Bài 1 rèn luyện trang 25

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật màu sắc hồng là:

(8 + 5) x 2 = 26 (cm)

Chu vi hình vuông vắn gold color là:

7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật greed color là:

(5 + 10) x 2 = 30 (cm)

Vậy tao nối như sau:

Bài 2 rèn luyện trang 25

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi đơn vị chức năng đo chiều lâu năm về xăng-ti-mét.

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật nhờ vào công thức

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + Chiều rộng) x 2

Lời giải:

Đổi 1 m = 100 cm

Chu vi mặt mũi bàn hình chữ nhật là:

(100 + 40) x 2 = 280 (cm)

Vậy phương pháp tính của Việt là sai.

Bài 3 rèn luyện trang 25

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật nhờ vào công thức:

Chu vi = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

Bước 2: Lấy chu vi trừ chuồn cổng nhập tao được chiều lâu năm mặt hàng rào:

Chiều lâu năm mặt hàng rào = Chu vi – cổng vào

Tóm tắt:

Vườn rau xanh hình chữ nhật.

Chiều dài:    9 m

Chiều rộng: 5 m

Cổng vào:   2 m

Hàng rào:    ? m

Lời giải:

Chu vi vườn rau xanh hình chữ nhật là:

(9 + 5) x 2 = 28 (m)

Vậy chiều lâu năm mặt hàng rào là:

28 – 2 = 26 (m)

Đáp số 26 m.


3. VỞ BT KẾT NỐI: Bài tập dượt trang đôi mươi, 21, 22 – Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1, Tiết 2 trang 20

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Lời giải:

Bài 2, Tiết 2 trang 20

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải:

a)

Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 3) x 2 = đôi mươi (cm)

Đáp số: đôi mươi centimet.

b)

Chu vi hình chữ nhật là:

(6 + 3) x 2 = 18 (m)

Đáp số: 18 m.

Bài 3, Tiết 2 trang 20

Phương pháp giải:

a) Số que tính nhằm xếp trở thành một hình chữ nhật = (Số que tính nhằm xếp chiều lâu năm + Số que tính xếp chiều rộng) x 2

b) Số que tính nhằm xếp trở thành một cạnh hình vuông vắn = Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn : 4

Lời giải:

a) Ta thấy chiều lâu năm được xếp vì chưng 5 que tính và chiều rộng lớn được xếp vì chưng 3 que tính.

Số que tính một vừa hai phải đầy đủ nhằm xếp trở thành một hình chữ nhật là:

(5 + 3) x 2 = 16 (que tính).

b) cũng có thể sử dụng không còn 16 que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn.

Mỗi cạnh hình vuông vắn dành được xếp vì chưng số que tính là:

16 : 4 = 4 (que tính)

Đáp số: a) 16 que tính

    b) 4 que tính

Bài 1, Tiết 3 trang 21

Phương pháp giải:

– Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

– Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

– Muốn tính chu vi hình tứ giác tao tính tổng chừng lâu năm tứ cạnh của hình tứ giác (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là (6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Chu vi hình vuông vắn là 8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình tứ giác là 3 + 4 + 5 + 7 = 19 (cm)

Bài 2, Tiết 3 trang 22

Phương pháp giải:

– Để tính chiều lâu năm đoạn chạc tao tính chu vi hình chữ nhật.

– Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải:

Cách tính của người tiêu dùng Nam là sai vì thế chiều lâu năm và chiều rộng lớn ko và một đơn vị chức năng đo.

Cách giài đích thị là:

Đổi 12 dm = 120 cm

Độ lâu năm đoạn chạc Rô-bốt tiếp tục sử dụng là

(120 + 80) x 2 = 400 (cm)

Đáp số: 400 centimet.

Bài 3, Tiết 3 trang 22

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 (cùng số đo đơn vị).

Bước 2: Chiều lâu năm mặt hàng rào = Chu vi – chừng lâu năm cổng vào

Tóm tắt:

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 8 m

Chiều rộng: 4 m

Cổng vào: 1 m

Hàng rào: … ? mét

Lời giải:

Chu vi rừng hoa sở hữu hình dáng chữ nhật là:

(8 + 4) x 2 = 24 (m)

Chiều lâu năm mặt hàng rào là:

24 – 1 = 23 (m)

Đáp số 23 m.

Xem thêm: đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn văn


4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập dượt trang 112 – Chu vi hình chữ nhật , chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1 trang 112

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

   (10 + 4) x 2 = 28 (cm)

b) Chu vi hình chữ nhật là:

(60 + 40) x 2 = 200 (dm)

c) Chu vi hình vuông vắn là:

7 x 4 = 28 (m)

Bài 2 trang 112

a) Tính chu vi hình chữ nhật chiều lâu năm 12 m, chiều rộng lớn 8 m.

b) Tính chu vi hình vuông vắn sở hữu cạnh 12 dm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính chu vi:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 8) x 2 = 40 (m)

Đáp số: 40 m.

b) Chu vi hình vuông vắn là:

12 x 4 = 48 (dm)

Đáp số: 48 dm.

Bài 3 trang 112

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh x 4

Lời giải:

a) Chu vi tấm lưới thép hình chữ nhật là:

(10 + 2) x 2 = 24 (m)

Đáp số: 24 m.

b) Chu vi miếng vườn hình vuông vắn là:

8 x 4 = 32 (m)

Đáp số: 32 m.

Bài 4 trang 112

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm chiều rộng lớn của Sảnh bóng rổ hình chữ nhật.

Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2.

Tóm tắt:

Sân bóng rổ hình chữ nhật

Chiều dài:    28 m

Chiều rộng: ngắn thêm một đoạn chiều lâu năm 13 m

Chu vi:        ? m

Lời giải:

Chiều rộng lớn của Sảnh bóng rổ là:

28 – 13 = 15 (m)

Chu vi của Sảnh bóng rổ là:

(28 + 15) x 2 = 86 (m)

Đáp số: 86 m.


5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập dượt trang 38, 39, 40, 41 – Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3

Bài 1 trang 38

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 27 centimet, chiều rộng lớn 12 centimet là:

(27 + 12) x 2 = 78 (cm)

Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 52 m, chiều rộng lớn 34 m là:

(52 + 34) x 2 = 172 (m)

Đổi 1 m = 100 centimet.

Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 225 centimet, chiều rộng lớn 1 m là:

(225 + 100) x 2 = 650 (cm)

Bài 2 trang 38

Phương pháp giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật = Chu vi hình chữ nhật : 2.

Chu vi hình chữ nhật = Nửa chu vi hình chữ nhật x 2.

Lời giải:

Bài 1 rèn luyện trang 39 – Toán lớp 3 Chân trời tạo nên Tập 2

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Lời giải:

Chu vi Sảnh soccer hình chữ nhật là:

(105 + 68) = 346 (m)

Đáp số: 346 m.

Bài 2 rèn luyện trang 39

Phương pháp giải:

– Dựa nhập tranh giành nhằm ghi chép số đo chiều lâu năm, chiều rộng lớn của những hình chữ nhật: Sảnh đùa, rừng hoa, vườn rau xanh, cả khu đất nền nhập dù rỗng.

– Lần lượt tính chu vi những hình chữ nhật và điền sản phẩm.

Lời giải:

Chiều rộng lớn của vườn rau xanh có tính lâu năm là: 16 – 9 = 7 (m)

Chiều lâu năm cả khu đất nền là: 8 + 12 = đôi mươi (m)

Chu vi của Sảnh đùa là: (16 + 8) x 2 = 48 (m)

Chu vi của rừng hoa là: (12 + 9) x 2 = 42 (m)

Chu vi của vườn rau xanh là: (12 + 7) x 2 = 38 (m)

Chu vi của tất cả khu đất nền là: (20 + 16) x 2 = 72 (m)

Ta điền như sau:

Bài 1 trang 40

Lời giải:

Chu vi hình vuông vắn cạnh 10 centimet là: 10 x 4 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông vắn cạnh 52 centimet là: 52 x 4 = 208 (m)

Chu vi hình vuông vắn cạnh 107 m là: 107 x 4 = 428 (m)

Bài 2 trang 40

Phương pháp giải:

Cạnh hình vuông vắn = chu vi hình vuông vắn : 4

Lời giải:

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn sở hữu chu vi 28 centimet là 28 : 4 = 7 (cm)

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn sở hữu chu vi 80 milimet là 80 : 4 = đôi mươi (mm)

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn sở hữu chu vi 64 km là 64 : 4 = 16 (km)

Bài vui mừng học

Phương pháp giải:

– Đo chừng lâu năm từng cạnh của khuông tranh giành hình vuông vắn và tính chu vi hình vuông vắn.

– Đo chừng lâu năm của những ống hít A, B, C.

– Chọn ống hít có tính lâu năm vì chưng chu vi hình vuông vắn.

Bài 1 rèn luyện trang 41 – Toán lớp 3 Chân trời tạo nên Tập 2

Phương pháp giải:

– Muốn tính chiều lâu năm sợi chạc vì chưng chu vi của khuông tranh giành hình vuông vắn.

– Chu vi hình vuông vắn = chừng lâu năm một cạnh x 4.

Lời giải:

Chu vi khuông tranh giành hình vuông vắn là:

50 x 4 = 200 (cm)

Đổi 200 centimet = 2 m.

Ta thấy chừng lâu năm sợi chạc nhằm tô điểm vì chưng chu vi của khuông tranh giành hình vuông vắn và vì chưng 2m.

Đáp số: 2m.

Bài 2 rèn luyện trang 41

Phương pháp giải:

Bước 1: Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn rộng lớn vì chưng chừng lâu năm cạnh của hình vuông vắn nhỏ nhân với 3.

Bước 2: Chu vi hình vuông vắn rộng lớn = Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn rộng lớn x 4.

Lời giải:

Dựa nhập tranh giành tao thấy cạnh của hình vuông vắn rộng lớn vì chưng 3 phiên cạnh của hình vuông vắn nhỏ.

Vậy chừng lâu năm cạnh của hình vuông vắn rộng lớn là:

8 x 3 = 24 (cm)

Chu vi của hình vuông vắn rộng lớn là:

24 x 4 = 96 (cm)

Vậy tao lựa chọn đáp án A.

Bài 3 rèn luyện trang 41

Phương pháp giải:

– Nửa chu vi hình chữ nhật = Chu vi hình chữ nhật : 2.

– Chiều rộng lớn hình chữ nhật = Nửa chu vi hình chữ nhật – Chiều lâu năm hình chữ nhật.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 40 : 2 = đôi mươi (cm)

Xem thêm: chụp ảnh màn hình iphone 11

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: đôi mươi – 12 = 8 (cm)

Trên đó là tổ hợp kiến thức và kỹ năng và bài bác tập dượt về chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn lớp 3. Ba u và những con cái hãy nhờ rằng theo gót dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm thú vị và có ích không giống nhập công tác lớp 3 nhé!

Đăng nhập