tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số cơ là 1 trong mỗi dạng toán cơ bạn dạng tuy nhiên vô nằm trong cần thiết vô công tác Toán học tập lớp 4. Để canh ty chúng ta tóm được lý thuyết, bài xích tập dượt tương đương quy tắc tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu, vô nội dung bài viết sau DINHNGHIA.COM.VN tiếp tục khối hệ thống hóa cụ thể về chủ thể lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số cơ.

Quy tắc lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Phương pháp lần nhị số lúc biết tổng và hiệu

 • Bước 1 : Xác toan tổng và hiệu.
 • Bước 2 : Đại lượng nào là là số nhỏ bé – Đại lượng nào là là số rộng lớn.
 • Bước 3 : sít dụng công thức.

Bạn đang xem: tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Cách 1

 • Số rộng lớn = (tổng + hiệu): 2
 • Số nhỏ bé = số rộng lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2

 • Số nhỏ bé = (tổng – hiệu) : 2
 • Số rộng lớn = số nhỏ bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Sơ vật lần nhị số lúc biết tổng và hiệu

Sơ vật lần nhị số lúc biết tổng và hiệu
Sơ vật lần nhị số lúc biết tổng và hiệu

Các dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu

Các dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu
Các dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu

Dạng 1: Cho biết cả tổng láo nháo hiệu

Bài 1: Tuổi phụ thân và tuổi hạc con cái nằm trong lại được 58 tuổi hạc. Cha rộng lớn con cái 38 tuổi hạc. Hỏi phụ thân từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Cách giải:

 • Tuổi con cái là:
 • (58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)
 • Tuổi phụ thân là:
 • 58 – 10 = 48 (tuổi)
 • Đáp số: Cha 48 tuổi hạc, con cái 10 tuổi hạc.

Bài 2: Một lớp học tập với 28 học viên. Số học viên trai rộng lớn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp học tập cơ với từng nào học viên trai, từng nào học viên gái?

Cách giải:

 • Số học viên trai là:
 • 28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)
 • Số học viên gái là:
 • 16 – 4 = 12 (học sinh)
 • Đáp số: 16 học viên trai, 12 học viên gái

Bài 3: Cả nhị lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Cách giải:

 • Số cây lớp 4A trồng được là:
 • 550 : 2 = 275 cây
 • Số cây lớp 4B trồng được là:
 • 275 + 50 = 325 cây
 • Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Dạng 2: Cho biết tổng tuy nhiên vết hiệu

Phương pháp giải:

Giải Việc phụ lần đi ra hiệu tiếp sau đó vận dụng công thức tổng quát mắng nhằm lần đi ra nhị số

Bài 4: Hòa và Bình với toàn bộ 120 viên bi. tường rằng nếu như Hòa mang lại Bình 10 viên bi thì số viên bi của nhị các bạn sẽ đều nhau. Hỏi từng các bạn với từng nào viên bi?

Cách giải:

 • Hòa mang lại Bình 10 viên bi thì số bi của nhị các bạn đều nhau vì vậy Hòa rộng lớn Bình số viên bi là:
 • 10 + 10 = trăng tròn (viên bi)
 • Hòa với số viên bi là:
 • (120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)
 • Bình với số viên bi là:
 • (120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)
 • Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

Dạng 3: Cho biết hiệu tuy nhiên vết tổng

Phương pháp giải:

Xem thêm: dàn de 25 số khung 2 ngày

Giải Việc phụ lần đi ra tổng tiếp sau đó vận dụng công thức tổng quát mắng nhằm lần nhị số

Bài 5: Tất cả học viên của lớp xếp sản phẩm 3 thì được 12 sản phẩm. Số nữ giới thấp hơn số các bạn trai là 4. Hỏi lớp cơ với từng nào các bạn trai, từng nào các bạn gái?

Cách giải:

 • Tổng số học viên của lớp là:
 • 12 x 3 = 36 (học sinh)
 • Số các bạn trai là:
 • (36 + 4) : 2 = trăng tròn (học sinh)
 • Số nữ giới là:
 • (36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)
 • Đáp số: Số các bạn trai: trăng tròn học viên, số các bạn gái: 16 học tập sinh

Bài 6: Trung bình nằm trong của tất cả nhị số là 145. Tìm nhị số cơ biết hiệu nhị số là 30

Cách giải:

 • Tổng của nhị số là:
 • 145 x 2 = 290
 • Số rộng lớn là:
 • (290 + 30) : 2 = 160
 • Số nhỏ bé là:
 • (290 – 30) : 2 = 130
 • Đáp số: Số lớn: 160, số bé: 130

Bài 7: Trên một bến bãi cỏ người tao điểm được 100 kiểu mẫu chân vừa phải gà vừa phải chó. tường số chân chó nhiều hơn thế nữa chân gà là 12 cái. Hỏi với từng nào kê, từng nào con cái chó?

Cách giải:

 • Tổng số chân gà và chân chó là 100, vì vậy số chân chó là:
 • (100 + 12) : 2 = 56 (chân)
 • Số con cái chó là
 • 56 : 4 = 14 (con)
 • Số kê là:
 • (100 – 56) : 2 = 22 (con)
 • Đáp số: số chó: 14 con cái, số gà: 22 con

Dạng 4: Dấu cả tổng láo nháo hiệu

Phương pháp giải:

Giải Việc phụ nhằm lần đi ra tổng và hiệu, tiếp sau đó vận dụng công thức tổng quát mắng nhằm lần nhị số đó

Bài 8: Tìm nhị số với tổng là số lớn số 1 với phụ thân chữ số và hiệu là số lẻ nhỏ bé nhất với phụ thân chữ số

Cách giải:

 • Tổng của nhị số cơ là: 999
 • Hiệu của nhị số cơ là: 101
 • Số rộng lớn là:
 • (999 + 101) : 2 = 550
 • Số nhỏ bé là:
 • (999 – 101) : 2 = 449
 • Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

Xem thêm:

 • Định nghĩa về số chủ yếu phương là gì? Dấu hiệu, Tính hóa học, Bài tập dượt số chủ yếu phương
 • Hàm số nón là gì? Định nghĩa và Tính hóa học của hàm số mũ
 • Số phức là gì? Modun số phức? Bài tập dượt công thức số phức

Như vậy trải qua nội dung bài viết bên trên phía trên, DINHNGHIA.VN đang được giúp cho bạn khối hệ thống hóa cụ thể về chủ thể tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu. Nếu hoặc hãy share nha <3 Chúc các bạn luôn luôn học tập tốt!

Xem thêm: koh fecl3