thời tiết hà nam 3 ngày tới

Ban ngày

Chủ yếu ớt với mây. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 14°BĐB

Bạn đang xem: thời tiết hà nam 3 ngày tới

Tốc chừng gió: 16km/h

Độ ẩm: 62%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Mưa. Thấp 24°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%. Lượng mưa khoảng tầm 6 milimet.

Hướng gió: 342°BTB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào. Cao 30°C. Gió B ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 350°B

Tốc chừng gió: 18km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 333°BTB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập giờ chiều. Cao 32°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 11°B

Tốc chừng gió: 15km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 276°T

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 25°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 274°T

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 286°TTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 23°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 316°TB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 35°ĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 68°ĐĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: tử vi tuổi bính dần năm 2022 nữ mạng

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 59°ĐĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 32°BĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 7°B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 1°B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 24°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 2°B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 28°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 15°BĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 36°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 24°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 28°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam