thời gian giao dịch chứng khoán

Ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đều thanh toán giao dịch kể từ loại Hai cho tới loại Sáu, trừ thời gian lễ Tết theo dõi quy quyết định.

Bạn đang xem: thời gian giao dịch chứng khoán

Các sàn chính thức thanh toán giao dịch kể từ 9h (trừ thành phầm hợp ý đồng sau này thanh toán giao dịch kể từ 8h45), nghỉ ngơi trưa kể từ 11h30 cho tới 13h và ngừng hoạt động khi 15h.

Tuy nhiên, ngôi nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể bịa đặt mệnh lệnh Khi sàn ko xuất hiện. Trong tình huống này mệnh lệnh tiếp tục ở tình trạng "chờ gửi", tiếp sau đó có mức giá trị trong cả thời hạn thanh toán giao dịch. Các mệnh lệnh bịa đặt vô buổi sáng sớm ko khớp, khớp 1 phần và ko huỷ thì tiếp tục kế tiếp với hiệu lực thực thi trong những mùa khớp mệnh lệnh chiều tối.

Thời gian dối thanh toán giao dịch ví dụ như sau:

Quy quyết định thời gian giao dịch chứng khoán

Tại HoSE, 15 phút thứ nhất là phiên khớp mệnh lệnh lịch xác lập giá bán xuất hiện (ATO), được triển khai bên trên hạ tầng so sánh khớp những mệnh lệnh mua sắm và chào bán bên trên 1 thời điểm chắc chắn. Giá triển khai là giá bán với lượng thanh toán giao dịch lớn số 1. Nhà góp vốn đầu tư ko được huỷ hoặc sửa mệnh lệnh vô mốc giờ này.

Sau cơ cho tới 14h30 là thời hạn khớp mệnh lệnh liên tiếp, triển khai theo dõi lý lẽ so sánh khớp mệnh lệnh mua sắm và chào bán ngay trong khi đi vào khối hệ thống thanh toán giao dịch chứ không nằm trong dồn và đợi cho tới 1 thời điểm chắc chắn. Các mệnh lệnh với nút giá bán rất tốt (mua cao, chào bán thấp) được ưu tiên triển khai trước.

Xem thêm: nh3 + fecl3

14h30 cho tới 14h45 là phiên khớp mệnh lệnh lịch xác lập giá bán ngừng hoạt động (ATC) với lý lẽ tương tự động ATO. 15 phút cuối phiên là thời hạn nói riêng cho những thanh toán giao dịch văn bản mặc dù trước cơ ngôi nhà góp vốn đầu tư vẫn được giao thương văn bản.

Bảng giá bán Công ty Chứng khoán DNSE.

Bảng giá bán Công ty Chứng khoán DNSE.

HNX không tồn tại phiên ATO nên ngay trong khi xuất hiện giá bán sẽ tiến hành khớp liên tiếp. Từ 14h30 cho tới 14h45 là phiên ATC. 15 phút sót lại là phiên khớp mệnh lệnh sau giờ theo dõi lý lẽ mua sắm hoặc chào bán kinh doanh chứng khoán bên trên giá bán ngừng hoạt động.

UPCoM chỉ mất công thức khớp mệnh lệnh lịch trong cả phiên kể từ 9h cho tới 15h, trừ giờ nghỉ ngơi trưa.

Xem thêm: hình tứ giác lớp 2