thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường

Câu hỏi:

20/11/2019 37,986

D. qua khí khổng.

Bạn đang xem: thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Thoát tương đối nước ở lá qua chuyện 2 con cái đường là qua chuyện cutin và qua chuyện khí khổng. Trong đó, bay tương đối nước qua chuyện cutin chỉ mất tầm quan trọng cần thiết khi lá còn non – khí khổng ko hoàn mỹ còn thoát tương đối nước được ra mắt đa phần qua chuyện khí khổng.

Thoát tương đối nước qua chuyện lá công ty yếu vì chưng tuyến phố (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí oxi được hóa giải qua chuyện quy trình quang đãng phù hợp với xuất xứ từ?

A. CO2

B. Sự tổ hợp NADPH vô trộn sáng sủa.

C. H2O

D. Sự phân giải những thành phầm trung gian trá của trộn tối.

Câu 2:

Điều nào không đúng về tầm quan trọng của quy trình bay tương đối nước?

A. Cung cấp cho CO2  mang lại quy trình quang đãng phù hợp.

B. Cung cấp cho tích điện đặt lá.

C. Vận chuyển nước, ion khoáng.

D. Hạ nhiệt độ chừng đặt lá.

Câu 3:

Mô phân sinh là group những tế bào

A. Chưa phân hóa và giữ vị kĩ năng phân loại rời nhiễm.

B. Đã phân hóa và với kĩ năng phân loại nguyên vẹn nhiễm.

Xem thêm: ôn tập phần tập làm văn lớp 9

C. Chưa phân hóa và giữ vị kĩ năng phân loại nguyên vẹn nhiễm.

D. Đã phân hóa và với kĩ năng phân loại rời nhiễm.

Câu 4:

Khi nói tới phát triển sơ cấp cho của thực vật, tuyên bố nào là sau đây sai?

A. Có ở thực vật Một lá chồi và thực vật Hai lá chồi.

B. Do hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh lóng hoặc tế bào phân sinh đỉnh.

C.  Do hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

D. Là sự tăng thêm chiều nhiều năm của khung người (thân, rễ).

Câu 5:

Ở thực vật C4, quy trình Canvin ra mắt ở

A. tế bào hóa học của tế bào tế bào giậu.

B. màng tilacoit của lục lạp ở tế bào tế bào giậu.

C.  tế bào hóa học của tế bào bao bó mạch.

D. hóa học nền của lục lạp ở tế bào bao bó mạch.

Câu 6:

Ở thực vật sinh sống bên trên cạn, nước và ion khoáng được hít vào đa phần vì chưng phòng ban nào là sau đây?

A. Thân

B. Hoa

C.

Xem thêm: bài tập làm văn lớp 5

D. Rễ