rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

Câu hỏi:

18/06/2019 65,763

Số thành phần không khí mẫu: n(Ω) = 52 

Bạn đang xem: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

Bộ bài bác 52  lá, thì với 13 lá bích.

Do cơ, số thành phần biến chuyển cố A là: n(A) = 13

Suy rời khỏi

Chọn B.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gieo một đồng xu tiền liên tục 3 phen. Tính phần trăm của biến chuyển cố A:”kết ngược của 3 phen gieo là như nhau”

A. P(A)=1/2.

B. P(A)=3/8.

C. P(A)=7/8.

D. P(A)=1/4.

Câu 2:

Gieo một đồng xu tiền liên tục 3 phen.Tính phần trăm của biến chuyển cố A:”có đích thị gấp đôi xuất hiện nay mặt mày sấp”

A. P(A)=1/2.

B. P(A)=3/8.

C. P(A)=7/8.

D. P(A)=1/4

Câu 3:

Gieo một đồng tiền liên tục 3 phen. Tính phần trăm của biến chuyển cố A:”ít nhất một phen xuất hiện nay mặt mày sấp”

A. P(A)=1/2.

B. P(A)=3/8.

Xem thêm: tả một loại cây mà em yêu thích lớp 4

C. P(A)=7/8.

D. P(A)=1/4.

Câu 4:

Rút rời khỏi một bài bác kể từ cỗ bài bác 52 lá. Xác suất và để được lá át (A) hoặc lá rô là:

A. 1/52

B. 2/13

C. 4/13

D. 17/52

Câu 5:

Gieo một đồng xu tiền 5 phen. Xác ấn định và tính số thành phần của các biến chuyển cố: A: “ Lần thứ nhất xuất hiện nay mặt mày ngửa”

A. n(A)=16

B. n(A)=18

C. n(A)=20

D. n(A)=22

Câu 6:

Một bình đựng 4 ngược cầu xanh rì và 6 ngược cầu white. Chọn tình cờ 3 ngược cầu. Xác suất và để được 3 ngược cầu toàn màu xanh da trời là:

A. 1/20

B. 1/30

C.  1/15

Xem thêm: cái nết đánh chết cái đẹp

D. 3/10