recycling là gì

/Phiên âm này đang được đợi các bạn trả thiện/

Xây dựng

sự dùng lại (vật liệu)
sự tuần trả lại

Kỹ thuật cộng đồng

sự luân chuyển
sự cù vòng
sự dùng lại
sự tái mét tuần hoàn
sự tái mét chế

Giải quí EN: Any process of recovering or extracting valuable or useful materials from waste or scrap.. Giải quí VN: Quá trình tịch thu hoặc phân tách lấy những vật tư độ quý hiếm hoặc hữu ích kể từ rác rưởi thải hoặc phế truất liệu.

sự tái mét chu chuyển
sự tái mét sinh
exhaust recycling
sự tái mét sinh lực thải
glass recycling
sự tái mét sinh thủy tinh
waste paper recycling
sự tái mét sinh giấy má thải
sự tuần trả kín
vòng tuần hoàn

Kinh tế

sự thôi trả nợ
sự khất nợ
sự quay trở lại của đồng vốn

Bạn đang xem: recycling là gì

tái sinh

Xem thêm: lời bài hát từng yêu

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ