pervert nghĩa là gì

/pә'vз:t/

Thông dụng

Danh từ

Người hư hỏng hỏng; người ụ truỵ
Kẻ lầm đường; người quăng quật đạo; người quăng quật đảng
Kẻ trái ngược thói về tình dục

Ngoại động từ

Làm sai; sử dụng sai; xuyên tạc
to pervert of the truth
xuyên tạc sự thật
to pervert of the course of the justice
làm sai chéo tiến thủ trình xét xử của toà án
Làm hư hỏng lỗi, thực hiện lầm lối lạc lối
to pervert of the mind
làm hư hỏng lỗi tâm hồn
to pervert (the mind of) a child
làm hư hỏng lỗi (đầu óc) một đứa trẻ

Chuyên ngành

Y học

người loạn luân, người ụ trụy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
abuse , adulterate , alloy , animalize , brainwash , color , corrupt , cut * , debase , debauch , demoralize , deprave , desecrate , distort , divert , doctor , doctor up , kém chất lượng , falsify , fudge * , garble , misconstrue , misinterpret , misrepresent , misstate , mistreat , misuse , outrage , phony up , prostitute , ruin , salt * , seduce , spike , vitiate , warp , water * , bastardize , bestialize , brutalize , canker , stain , misapply , misappropriate , mishandle , belie , load , twist , wrench , wrest , contort , degenerate , deviant , lead astray , misdirect , poison , subvert , undermine , weirdo

Từ trái ngược nghĩa