nhiệt độ hiện tại ở đây

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo không khí - Ngày và tối 10/09/2023

 • Hà Nội

  phần lớn mây, có những lúc sở hữu mưa rào và dông. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và bão lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 25-27 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 31-33 độ.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  phần lớn mây, sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, toàn cục sở hữu mưa to tướng cho tới cực kỳ to tướng. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và bão lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 23-26 phỏng, sở hữu điểm bên dưới 23 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 31-34 độ, sở hữu điểm bên trên 34 phỏng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  phần lớn mây, sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, toàn cục sở hữu mưa to tướng cho tới cực kỳ to tướng. Gió nhẹ nhõm. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và bão lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-27 phỏng, vùng núi sở hữu điểm bên dưới 23 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 31-34 độ, sở hữu điểm bên trên 34 phỏng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: cleaning up

  Phía Bắc nhiều mây, sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, toàn cục sở hữu mưa to tướng cho tới cực kỳ to tướng ; Phía Nam sở hữu mây, ngày nắng và nóng, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm. Gió tây cho tới tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và bão lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-27 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 31-34 độ, sở hữu điểm bên trên 34 phỏng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, ngày nắng và nóng, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm. Gió tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và bão lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-27 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 32-35 độ.

 • Tây Nguyên

  Có mây, sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; riêng biệt chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, toàn cục sở hữu mưa vừa phải, mưa to tướng. Gió tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và bão lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 21-24 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 27-30 phỏng, sở hữu điểm bên trên 30 phỏng.

 • Nam Bộ

  phần lớn mây, chiều và tối sở hữu mưa rào và rải rác rưởi sở hữu dông, toàn cục sở hữu mưa to tướng. Gió tây-nam cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và bão lúc lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 23-26 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 30-33 phỏng.

  Xem thêm: hình tứ giác lớp 2